Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2023

2023-12-15

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2023 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med november 2023.

Sammanställningen omfattar:

  • Utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • Inkomster på inkomsttitel
  • Utbetalda belopp per insats under anslagen