Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2022

Återrapportering till regeringen 2023-03-10

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2022 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med december 2022.

Sammanställningen omfattar:

  • Utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • Inkomster på inkomsttitel
  • Utbetalda belopp per insats under anslagen