Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2023

Återrapportering till regeringen 2023-09-18

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2023 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med augusti 2023.

Sammanställningen omfattar:

  • Utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • Inkomster på inkomsttitel
  • Utbetalda belopp per insats under anslagen