Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2024

Återrapportering till regeringen 22 maj 2024

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2024 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med april 2024.

Sammanställningen omfattar:

  • Utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • Inkomster på inkomsttitel
  • Utbetalda belopp per insats under anslagen.