Nytt sätt att beräkna andelen arbetslösa

Publicerad: 2024-01-15

Från och med 2024 beräknar Arbetsförmedlingen andelen arbetslösa på ett nytt sätt. Anledningen är att Statistikmyndigheten SCB:s dataunderlag ändrats.

Personer i mötesrum, en ritar en graf på en white board.

Nytt dataunderlag från SCB

Andelen arbetslösa beräknas genom att antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen ställs i relation till den totala arbetskraften. Tidigare har Arbetsförmedlingen hämtat uppgifter om arbetskraften från Statistikmyndigheten SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

Nu har SCB slutat uppdatera denna statistik och Arbetsförmedlingen hämtar därför nödvändiga uppgifter från ett annat av SCB:s dataunderlag kallat befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). Arbetsförmedlingen använder nu statistik från BAS som grundar sig på preliminära månatliga uppgifter. Därmed beräknas andelen arbetslösa på ett annat sätt från och med verksamhetsstatistiken för januari 2024 som publiceras i mitten av februari.

Går att göra jämförelser två år tillbaka

För att man ska kunna göra jämförelser bakåt i tiden har Arbetsförmedlingen uppdaterat månadsstatistiken från 2022 utifrån det nya beräkningssättet. Dock innebär inte det nya dataunderlaget att det kommer bli någon större skillnad i statistiken.

– Åtminstone inte på riksnivå. Vi ser däremot att det blir skillnader i ungdomsarbetslösheten och det kan bli avvikelser vid andel arbetslösa per kommun och andra preciserade grupper, säger Agneta Mattsson, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingens analysavdelning.