Statistik om varsel

Här hittar du aktuell statistik över varsel om uppsägning.

 


4 939 personer

varslades under oktober 2022.

Antal varsel och berörda personer 2022

I excelfilerna nedan hittar du information om antal varsel och berörda personer per månad under 2022.

I riket

Januari - oktober 2022 Excel, 239 kB.

Per län

Januari - oktober 2022 Excel, 42 kB.

Tillfällig statistik per län och bransch

Januari- oktober 2022 Excel, 92 kB.


Om du har frågor om statistiken, kontakta statistik@arbetsformedlingen.se

 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Söker du specifik statistik?

I vårt sökverktyg kan du sortera statistik på specifika områden, tidsperioder, åldersgrupper med mera.

Sök vecko- och månadsstatistik