Statistik om varsel

Här hittar du aktuell statistik över varsel om uppsägning.

 


15 684 personer

varslades under februari 2023.

Antal varsel och berörda personer 2023

I excelfilerna nedan hittar du information om antal varsel och berörda personer per månad under 2023.

I riket

Januari - februari 2023 Excel, 237 kB.

Per län

Januari - februari 2023 Excel, 40 kB.

Tillfällig statistik per län och bransch

Januari - februari 2023 Excel, 88 kB.


Om du har frågor om statistiken, kontakta statistik@arbetsformedlingen.se

 

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Söker du specifik statistik?

I vårt sökverktyg kan du sortera statistik på specifika områden, tidsperioder, åldersgrupper med mera.

Sök vecko- och månadsstatistik