Tidigare statistik

Arbetssökande

Arbetssökande 1996–januari 2024

Arbetssökande riket Excel, 3 MB.

Arbetssökande län och kommun Excel, 58 MB.

Inskrivna arbetslösa

Inskrivna arbetslösa, tid utan arbete, riket; januari 2006–januari 2024 Excel, 733 kB.

Inskrivna arbetslösa, tid utan arbete per län och kommun; januari 2006 –januari 2024 Excel, 31 MB.

Inskrivna arbetslösa, svag konkurrensförmåga; januari 2006–januari 2024 Excel, 7 MB.

Inskrivna arbetslösa, yrkesområde; januari 2021–januari 2023 Excel, 40 MB.

Arbetskraft BAS 12 månaders genomsnitt

Arbetskraft BAS riket, januari 2021–januari 2024 Excel, 171 kB.

Arbetskraft BAS län, januari 2021–januari 2024 Excel, 264 kB.

Arbetskraft BAS kommun, januari 2021–januari 2024 Excel, 713 kB.

Lediga jobb (platser)

Lediga jobb (platser), januari 1996–januari 2024

Nya och alla lediga jobb (riket, län, kommun)  Excel, 25 MB.

Alla lediga jobb, yrkesområde; januari 2020–januari 2024 Excel, 37 MB.

Varsel

Varselstatistik januari 1992–januari 2024

Näringsgren (riket) månad Excel, 116 kB.

Berörda personer per län Excel, 179 kB.

Näringsgren (län) år 2010–2023 Excel, 88 kB.

Filer som inte längre uppdateras

Inskrivna arbetslösa, som andel av registerbaserad arbetskraft 2008–2023 Excel, 16 MB.

Inskrivna arbetslösa, utan arbete mer än 12 månader som andel av registerbaserad arbetskraft 2008–2023 Excel, 15 MB.

Inskrivna arbetslösa, som andel av registerbaserad arbetskraft årsgenomsnitt 2008–2023 Excel, 2 MB.

Kompletterande statistik om tjänster och program.