Tidigare statistik

Arbetssökande

Arbetssökande 1996–2022-08

Riket  Excel, 1 MB. (Excel, 1 MB)

Län/kommun Excel, 42 MB. (Excel, 42 MB)

Inskrivna arbetslösa, tid utan arbete 2006–2022-08

Riket  Excel, 536 kB. (Excel, 536 kB)

Län/kommun  Excel, 17 MB. (Excel, 17 MB)

Inskrivna arbetslösa 2008–2022

Inskrivna arbetslösa, som andel av den registerbaserade arbetskraften 2008–2022-08 Excel, 15 MB. (Excel, 15 MB)

Inskrivna arbetslösa, utan arbete mer än 12 månader som andel av den registerbaserade arbetskraften 2008–2022-08 Excel, 15 MB. (Excel, 15 MB)

Inskrivna arbetslösa, svag konkurrensförmåga 2006–2022-08 Excel, 2 MB. (Excel, 2 MB)

Inskrivna arbetslösa, yrkesområde 2020–2022-08 Excel, 53 MB. (Excel, 53 MB)

Lediga jobb (Platser)

Lediga jobb (Platser), 1996–2022-08

Nya och alla lediga jobb (riket, län, kommun)  Excel, 2 MB. (Excel, 2 MB)

Alla lediga jobb, yrkesområde 2020–2022-08 Excel, 8 MB. (Excel, 8 MB)

Varsel

Varselstatistik 1992–2021

Näringsgren (riket) år Excel, 321 kB. (Excel, 321 kB)

Näringsgren (riket) månad Excel, 405 kB. (Excel, 405 kB)

Berörda personer per län Excel, 156 kB. (Excel, 156 kB)

Kompletterande statistik, moderna beredskapsjobb och extratjänst

Kompletterande statistik 2017-01–2018-03

Under tiden 2017-01 till 2018-03 kompletterades den ordinarie månadsstatistiken med en excell redovisning eftersom samtliga pågående beslut gällande moderna beredskapsjobb inte gick att se. Detta berodde på att systemstöd för att ta beslut om moderna beredskapsjobb infördes först i slutet av mars 2017. Modellen och regelverket för moderna beredskapsjobb är detsamma som för extratjänst och i väntan på möjligheten att fatta särskilt beslut om moderna beredskapsjobb fattades beslut om extratjänst i staten.

Statistiken för moderna beredskapsjobb som Arbetsförmedlingen rapporterar till regeringen baseras på pågående beslut om extratjänster i staten samt beslut om moderna beredskapsjobb. Denna distinktion är tyvärr inte möjlig att göra i månadsstatistiken. Som komplement till månadsstatistiken publicerar vi därför månatligen en sammanställning av pågående beslut, Moderna beredskapsjobb samt Extratjänst.

”Moderna beredskapsjobb samt extratjänst, pågående deltagarperioder” Excel, 3 MB. (Excel, 3 MB)