Tidigare statistik

Arbetssökande

Arbetssökande 1996 - 2021

Riket Excel, 999 kB. (Excel, 999 kB)

      


      

Län/Kommun Excel, 37 MB. (Excel, 37 MB)

      

Inskrivna arbetslösa - tid utan arbete 2006 - 2021

Riket Excel, 516 kB. (Excel, 516 kB)

      


      

Län/Kommun Excel, 16 MB. (Excel, 16 MB)

      

Inskrivna arbetslösa 2008 - 2021

Andel av den registerbaserade arbetskraften år, 2008-2021 Excel, 1 MB. (Excel, 1 MB)


Andel av den registerbaserade arbetskraften månad, 2008-2021 Excel, 9 MB. (Excel, 9 MB)

Platser

Varsel

Varselstatistik 1992 - 2021

Näringsgren (riket) år Excel, 321 kB. (Excel, 321 kB)

      

Näringsgren (riket) månad Excel, 405 kB. (Excel, 405 kB)

      

Berörda personer per län Excel, 156 kB. (Excel, 156 kB)Kompletterande statistik, Moderna beredskapsjobb samt Extratjänst 2017-01 -- 2018-03

Under tiden 2017-01--2018-03 kompletterades den ordinarie månadsstatistiken med en excell redovisning eftersom samtliga pågående beslut gällande moderna beredskapsjobb inte gick att se. Detta berodde på att systemstöd för att ta beslut om moderna beredskapsjobb infördes först i slutet av mars 2017. Modellen och regelverket för moderna beredskapsjobb är detsamma som för extratjänst och i väntan på möjligheten att fatta särskilt beslut om moderna beredskapsjobb fattades beslut om extratjänst i staten.

Statistiken för moderna beredskapsjobb som Arbetsförmedlingen rapporterar till regeringen baseras på pågående beslut om extratjänster i staten samt beslut om moderna beredskapsjobb. Denna distinktion är tyvärr inte möjlig att göra i månadsstatistiken. Som komplement till månadsstatistiken publicerar vi därför månatligen en sammanställning av pågående beslut, Moderna beredskapsjobb samt Extratjänst.

”Moderna beredskapsjobb samt extratjänst, pågående deltagarperioder” Excel, 3 MB. (Excel, 3 MB)