در مدتی که از صندوق بیمه بیکاری حق بیکاری دریافت می کنید باید این شرایط را مراعات کنید

در مدتی که از صندوق بیمه بیکاری حق بیکاری دریافت می کنید، باید یک سلسله کارها انجام بدهید. از جمله اینکه باید فعالانه در جستجوی کار باشید و درخواست کار بدهید و گزارش فعالیت های تان را هرماه به اداره خدمات کاریابی سویدن تسلیم کنید. در این نوشته به شما معلومات داده می شود که چه کارهایی را باید انجام بدهید تا هشدار دریافت نکنید و حق بیکاری یک یا چند روزتان را از دست ندهید.

چی باید بکنم؟

برای آنکه حق بیکاری یک یا چند روزتان را از دست ندهید، باید برای جستجوی کار تلاش کنید و مطابق به پلان ها و موافقتنامه هایی که باهم داریم عمل کنید.

به این ترتیب که باید

 • ماهوار برای حداقل 6 وظیفه مناسب درخواست بدهید (مگر آنکه در پلان اقدام شما تعداد جستجوها تعداد مورد ذکر شده باشد)، مثلاً برای وظایفی که در اعلانات می بینید و وظایفی که از طرف آژانس استخدامی برای تان توصیه می شود و یا درخواست های تان به شکل خودبخود به چند استخدام کننده تسلیم می شود
 • وقتی که از شما می خواهیم برای یک وظیفه درخواست بدهید، باید درخواست بدهید.
 • گزارش فعالیت تان را در تاریخ 1 تا 14 هرماه تسلیم کنید. در این درخواست باید تمام وظایفی که برای آنها درخواست داده اید و فعالیت های دیگری که انجام داده اید را ذکر کنید
 • با همکاری ما، یک پلان عملی برای پیدا کردن کار طرح کنید
 • در اوقات تعیین شده، در جلسات اشتراک کنید و یا با ما و تأمین کنندگان ما تماس بگیرید و وقتی که به شما وعده کرده ایم که زنگ می زنیم، به تلیفون تان جواب بدهید.

برای آنکه بیکاری تان تمدید نشود و حق بیکاری چندین روزتان را از دست ندهید، باید

 • فرصت‌های کاری را که به شما پیشنهاد می‌شود، بپذیرید
 • در مصاحبه های کاری اشتراک کنید، و تمام تلاش تان را بکنید تا یک وظیفه پیدا کنید
 • حمایت بیشتر از طریق برنامه هایی که به شما پیشنهاد می کنیم

اگر شما خودتان بدون دلیل مشخص یک برنامه یا وظیفه را ترک کنید، ممکن است چنین برداشت شود که قصداً خود را بیکار کرده اید

 • و به این خاطر حق بیکاری تان را برای چندین روز از دست بدهید
 • رفتار کردن به طریقی که ما را مجبور کند تا برنامه تان را متوقف کنیم
 • موجب می شود که صاحبکارتان قرارداد کارتان را فسخ کند.

اگر اقدامات لازم را انجام ندهم، چی می‌شود؟

اگر اتفاقی رخ بدهد که ممکن است بر حق بیکاری تان تأثیرگذار باشد، Arbetsförmedlingen وظیفه دارد که این موضوع را به صندوق بیمه بیکاری تان خبر بدهد. اگر جستجوی کار را به شکل صحیح انجام ندهید، و یا بیکاری تان را تمدید کنید یا قصداً خود را بیکار کنید، ما یک پیام به صندوق بیمه بیکاری تان روان می کنیم. اگر صندوق بیمه بیکاری تحقیق در این مورد را شروع کند، با شما تماس می گیرد و به شما فرصت می دهد تا توضیح بدهید که چه اتفاقی افتاد. بعد از آن درباره حق بیکاری شما فیصله می کند.

ممکن است صندوق بیمه بیکاری شما فیصله کند که به شما اخطار بدهد و یا حق بیکاری یک یا چند روزتان را به تأخیر بیندازد. همچنین اگر آنها به این نتیجه برسند که دلایل شما قابل قبول است، ممکن است چنین فیصله کنند که حق بیکاری شما را بی کم و کاست پرداخت کنند.

اگر مطابق به هدایات در جستجوی وظیفه نباشید، به این ترتیب عمل می شود

 • دفعه اول: به شما اخطار داده می‌شود.
 • دفعه دوم: حق بیکاری 1 روز شما پرداخت نمی شود.
 • دفعه سوم: حق بیکاری 5 روز شما پرداخت نمی شود.
 • دفعه چهارم: حق بیکاری 10 روز شما پرداخت نمی شود.
 • دفعه پنجم: حق بیکاری شما دیگر پرداخت نمی شود تا زمانی که دوباره یکی از شرایط کاری را حاصل کنید.

اگر بیکاری تان را تمدید کنید، به این ترتیب عمل می شود

 • دفعه اول: حق بیکاری 5 روز شما پرداخت نمی شود.
 • دفعه دوم: حق بیکاری 10 روز شما پرداخت نمی شود.
 • دفعه سوم: حق بیکاری 45 روز شما پرداخت نمی شود.
 • دفعه چهارم: حق بیکاری 45 روز شما پرداخت نمی شود.
 • دفعه پنجم: حق بیکاری شما دیگر پرداخت نمی شود تا زمانی که دوباره یکی از شرایط کاری را حاصل کنید.

اگر قصداً خود را بیکار کنید، به این ترتیب عمل می شود

 • دفعه اول: حق بیکاری 45 روز شما پرداخت نمی شود.
 • دفعه دوم: حق بیکاری 45 روز شما پرداخت نمی شود.
 • دفعه سوم: حق بیکاری شما دیگر پرداخت نمی شود تا زمانی که دوباره یکی از شرایط کاری را حاصل کنید.

اگر مااز چیزی باخبر شویم که ممکن بر فرصت درخواست و گرفتن وظیفه از سوی شما، تأثیر بگذارد

اگر ما باخبر شویم که ممکن است مانعی در قسمت درخواست و گرفتن وظیفه برای شما وجود داشته باشد، باید این موضوع را به صندوق بیمه بیکاری شما خبر بدهیم. برای مثال، اگر شما در حال تحصیل باشید، مریض باشید، مراقب اطفال مریض باشید، یک شرکت را اداره کنید و یا خارج از کشور باشید. اگر صندوق بیمه بیکاری بخواهد در این مورد تحقیق کند، قبل از آنکه فیصله کند که بخاطر این موانع حق بیمه تان کم یا قطع شود، اول از شما در این مورد پرس و جو می کند.

اگر ما خبر شویم که کار را شروع کرده اید و دیگر بیکار نیستید و یا به هر دلیلی دیگر در جستجوی کار نیستید، این موضوع را به صندوق بیمه بیکاری خبر می دهیم. بعد از آن اگر بخواهید که دوباره برای یک کار و حق بیکاری درخواست بدهید، باید همان روزی که بیکار می شوید، به ما خبر بدهید. اگر از جانب اداره خدمات کاریابی دولتی سویدن درخواست داده اید، باید دوباره خود را راجستر کنید.

سوالات رایج و جواب های آنها

من برای چه تعداد کار باید درخواست بدهم؟

ممکن است در پلان عملی شما حد جستجو، یعنی کمترین و بیشترین تعداد کاری که باید ماهانه جستجو کنید، برای تان تعیین شده باشد، مثلاً جستجوی 6 وظیفه. این حد، مشخص می کند که برای چه تعداد کار باید درخواست بدهید تا بتوانید به زودترین فرصت مشغول کار شوید. اگر می خواهید که ما تصدیق کنیم که شما فعالانه در جستجوی کار بوده اید، باید هر ماه کمترین تعداد جستجوی کار که در پلان تان ذکر شده است را جستجو کرده باشید.

حتی اگر تاهنوز پلان عملی نداشته باشید و یا حد جستجو در پلان جستجوی تان شامل نباشد، باز هم باید فعالانه در جستجوی کار باشید. بطوریکه شما باید در حالت معمولی ماهانه حداقل 6 وظیفه را جستجو کرده باشید تا ما تصدیق کنیم که شما فعالانه در جستجوی کار بوده اید. اگر به شکل نیمه وقت کار می کنید و یا وظیفه های دیگری دارید و بیکار کامل محسوب نمی شوید، ممکن است ضرورت نباشد که زیاد در جستجوی وظیفه باشید.

اگر تعداد درخواست های وظیفه تان کمتر از تعداد ذکر شده در فوق باشد، ما این موضوع را به صندوق بیمه بیکاری خبر می دهیم. اگر به این نتیجه برسند که فعالانه در جستجوی کار نبوده اید، در این مورد به شما هشدار می دهند و یا حق بیکاری تان را برای یک یا چند روز قطع می کنند.

حتماً تمام وظایفی که برای آنها درخواست داده اید را در گزارش فعالیت تان ذکر کنید: وظایفی که تبلیغ می شوند، درخواست های کاری اتومات و یا وظایفی که به شما توصیه کرده ایم برای آن درخواست بدهید و یا آن را پیشنهاد کرده ایم. گزارش فعالیت شما معلومات مهمی در اختیار ما قرار می دهد و بر اساس آن ما می توانیم ارزیابی کنیم که آیا شما فعالانه در جستجوی کار هستید یا نی.

آیا من باید برای وظایفی که از سراسر کشور اعلان می شود، درخواست بدهم؟

برای آنکه چانس بیشتری داشته باشید که هرچه زودتر وظیفه پیدا کنید، می توانید حتی برای وظایفی درخواست بدهید که از شهرهای دیگر اعلان می شود و یا وظایفی که دورتر هستند اما می توانید روزانه به محل وظیفه رفت و آمد کنید. اینکه برای کدام وظایف باید درخواست بدهید، به این بستگی دارد که کجا زندگی می کنید، در برای کدام مسلک ها می خواهید درخواست بدهید و وضعیت بازار کار چطور است. اگر در جایی که زندگی می کنید وظیفه مناسبی برای شما نیست یا کم است، باید برای وظایفی که از سراسر کشور اعلام می شود هم درخواست بدهید.

برعلاوه، اگر یک صاحبکار در دیگر مناطق کشور به مهارت های کاری شما ضرورت داشته باشد، شما باید آماده باشید که آن کار را قبول کنید.

وظیفه های مناسب، کدام وظیفه ها هستند؟

هر وظیفه ای که مهارت آن را داشته باشید، می توانند وظیفه مناسبی برای شما باشند، نی فقط وظایفی که در آن تجربه یا تحصیلات دارید. اگر یک صاحبکار می خواهد شما را استخدام کند و فکر می کند که شما از مهارت کافی برخوردار هستید، این کار برای شما مناسب است.

همچنین اگر یکی از ضروریات استخدام این باشد که هفته ای یکبار به خانه تان بیایید و یا همچنین اگر یک صاحبکار در یک نقطه دیگر کشور به مهارت های شما ضرورت داشته باشد، شما باید آماده باشید که آن وظیفه را قبول کنید.

اگر بخاطر مشکلات صحی بعضی کارهای مشخص را نمی توانید درخواست بدهید یا انجام بدهید، باید بتوانید از داکتر تأییدی بیاورید.

اگر یک وظیفه به شما پیشنهاد می شود و شما مثلاً بخاطر محیط کار یا شرایط کار، مطمئن نیستید که آیا کار برای تان مناسب است یا نی، با صندوق بیمه بیکاری تان تماس بگیرید. آنها به شما می گویند که جواب منفی دادن به آن کار تأثیری بر حق بیکاری تان خواهد داشت یا نی.

من در کورس اشتراک می کنم تا چانس بیشتری در پیدا کردن کار داشته باشم. چرا ضرورت است که این موضوع از طرف صندوق بیمه بیکاری هم تأیید شود؟

قاعده عمومی این است که شما در مدتی که از صندوق بیمه بیکاری حق بیکاری دریافت می کنید، اجازه تحصیل ندارید. اما در بعضی موارد به شما اجازه داده می شود و همیشه صندوق بیمه بیکاری در این مورد تصمیم می گیرد که در صورت تحصیل، حق بیکاری به شما داده شود یا نی. بنابراین، قبل از آنکه کورس یا تحصیلات دیگرتان را شروع کنید، باید با صندوق بیمه بیکاری تان تماس بگیرید. صرفنظر از اینکه نوع تحصیلات تان چیست، مدت زمانی که صرف تحصیلات می کنید چقدر است، و تایم درس تان روزانه، شبانه، یا آخر هفته است، باید موضوع تحصیلات تان از طرف صندوق بیمه تأیید شود. اگر اداره خدمات کاریابی دولتی سویدن باخبر شود که شما در حال تحصیل هستید و ما معلومات نداشته باشیم که آیا صندوق بیمه بیکاری تحصیل شما را تأیید کرده است یا نی، ما موظف هستیم که موضوع تحصیل تان را به صندوق بیمه بیکاری خبر بدهیم.

اگر تأیید شده باشد که شما در مدتی که از صندوق بیمه بیکاری حق بیکاری دریافت می کنید، می توانید تحصیل کنید، تحصیل شما نباید مانع کاهش فعالیت تان در جستجو کردن کار شود. شما همچنین باید آماده باشید اگر کار پیدا کردید، تحصیلات تان را متوقف کنید.

من به تازگی وظیفه پیدا کرده ام اما هنوز کارم را شروع نکرده ام. آیا باید همچنان در جستجوی کارهای دیگر باشم؟

تا زمانی که بیکار هستید و می خواهید حق بیکاری از صندوق بیمه بیکاری دریافت کنید، باید به فعالیت و دادن درخواست کار ادامه بدهید. این یکی از شروط بیمه بیکاری است. بعد از آن می توانید برای وظیفه های موقت درخواست بدهید.

اگر وظیفه جدید پیدا کرده اید و موافقت کرده اید باید در ظرف یک ماه کارتان را شروع کنید، در این صورت قابل قبول است که یک وظیفه دیگر را رد کنید و یا برای کاری که از طرف ما توصیه شده است، درخواست ندهید. برای معلومات بیشتر، با صندوق بیمه بیکاری تان تماس بگیرید. به یاد داشته باشید که خودتان همچنان در جستجوی کار باشید. همچنین اگر کار پیدا کردید، این موضوع را به Arbetsförmedlingen خبر بدهید.

بررسی صحت ادعای شما درباره کارهایی که درخواست داده اید

ما بعضی اوقات بررسی هایی را انجام می دهیم تا بدانیم که آیا واقعاً برای کارهایی که در گزارش فعالیت های خود ذکر کرده اید، درخواست داده اید یا نخیر. بنابراین مهم است اسنادی را ذخیره کنید که نشان بدهد شما برای این شغل درخواستی داده اید.

دربارۀ تایید درخواست برای شغل ها

درباره حق بیکاری که از جانب صندوق بیمه بیکاری داده می شود

وقتی که بیکار هستید، ممکن است این چانس را داشته باشید که عضو صندوق بیمه بیکاری شوید و به این ترتیب برای یک مدت، مبلغی منحیث حق بیکاری دریافت کنید و در این مدت برای کار درخواست بدهید. شما برای دریافت حق بیکاری باید به صندوق بیمه بیکاری درخواست بدهید. این نوشته به شما معلومات می دهد که چطور درخواست بدهید، چقدر وقت می گیرد تا حق بیکاری تان را دریافت کنید، و مبلغ حق بیکاری تان چقدر خواهد بود.

حق بیکاری از طرف صندوق بیمه بیکاری