Haddii aad u baahantahay inaad caddayso shaqooyinka aad raadisay

Haddii aad tahay bilaa shaqo oo aad gunno lacag ah ka hesho qasnadda shaqo la’aanta ama Qasnadda Caymiska waxaanu mararka qaarkood kaa codsan karnaa inaad noo soo dirto caddayn muujinaysa in adigu aad raadisay shaqooyinka aad ku soo bandhigtay wargelinta hawlahaaga.

Sidan ayay tani u dhacdaa

Haddii laguu doortay kantarloolid waxaad naga helaysaa warqad ay la socoto foomka ka jawaabida. Foomka jawaabida ayaad ka arkaysaa kuwa ay yihiin shaqooyinka ay tahay inaad caddayso inaad raadisay. Adigu waxaad ku caddayn kartaa inaad raadisay shaqo aad soo bandhigtay iyadoo aad noo soo dirto tusaale ahaan:

  • codsigaaga
  • dukumenti caddaynaya inaad raadisay shaqadan, tusaale ahaan jawaab aad ka heshay shaqo-bixiyaha taas oo caddaynaysa inaad raadisay shaqadan, ama caddayn kale oo muujinaysa in shaqo-bixiyuhu kaa gudoomay codsiga aad u dirtay
  • sawir moobilka ama kambiyuutarka lagu qaaday ahna xaqiijinta inaad raadisay shaqadan.

Keydi dukumentiga caddaynaya inaad codsatay shaqo aad soo bandhigayso ugu yaraan saddex bilood.

Maxaa dhacaya haddii adigu aanad soo jawaabin?

Haddii wakhtigii loogu talogalay aanad ku soo dirin foomka jawaabta oo aad soo buuxisay, ama adigu aanad caddayn karin inaad raadisay shaqooyinka aad ku soo bandhigtay wargelintaada hawlaha waxaa lagu siin karaa digniin ama lagaa joojin karaa gunnada lacagta ee aad ka hesho qasnadda shaqo la’aanta ama Qasnadda Caymiska hal ama dhowr maalmood.

Digniin ama ka joojinta gunnada lacagta ee laga helo qasnadda shaqo la’aanta

Digniin ama ka joojinta gunnada lacagta ee laga helo Qasnadda Caymiska