Bilaa shaqo – maxaa dhacaya iminka?

Marka aad shaqo la’aan noqotid

Arimahan ayaad u baahantahay inaad ogaato markaad xagayaga iska diiwaan gelinayso.

Is diiwaan-geli

Iska qor xagayaga maalintaada ugu horeysa ee aad bilaa shaqo tahay, sidan ayaad samaynaysaa.

Magdhabka laga helo qasnada shaqo la'aanta

Magdhawga marka aad tahay bilaa shaqo, shuruudaha, sida aad u codsanayso.

Ka hor wada-hadalka qorsheynta

Isa sii diyaari oo sii bilow qorshahaaga.

Xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga

Waxa aad naga filan karto, waxa anagu aanu adiga kaa filayno.

Warbixinta wax qabadka

Samee wargelinta hawlahaaga, sidan ayaad samaynaysaa.

Haddii aad u baahantahay inaad caddayso shaqooyinka aad raadisay

Markaanu kaa codsano inaad soo caddayso shaqooyinka aad raadisay, sidan ayaad adigu samaynaysaa.

Digniin ama ka joojinta gunnada lacagta ee laga helo qasnadda shaqo la’aanta

Ku saabsan shuruudaha, digniin, magdhaw la yareeyay.

Ogeysiin shaqo dhimis

Markaad khatar ugu jirta in shaqadu kaa dhamaanayso, talooyin ku saabsan sidaad isu diyaarinayso. du riskerar att bli uppsagd, tips om hur du förbereder dig.

Bogagayga

Gal Mina sidor oo kala soco qorshahaaga iyo jidka aad u marayso shaqo.

Iska saar diiwaanka

Haddii aad heshay shaqo ama bilowday waxbarasho, halkan ka samee wargelinta.

Macluumaad dheeraad ah

Hel shaqo

Bogga intarnatka ee shaqooyinka banaan, kulamada shaqooyinka banaan lagu soo bandhigo, bilow shirkad gaar kuu ah. Dhowr qaab oo si sax ah loogu heli karo shaqo.

Codsigaaga shaqo

Cv, warqad, wareysiga shaqo, wareysi dhakhso ah – halkan ayaad ka helaysaa talooyin.

Talooyin iyo warar

Dhiiri-gelin markaad raadinayso shaqo. Wararka, idaacadaha intarnatka iyo kulamada kaamarada intarnatka.