Bilaa shaqo – maxaa dhacaya iminka?

Marka aad shaqo la’aan noqotid

Arimahan ayaad u baahantahay inaad ogaato markaad xagayaga iska diiwaan gelinayso.

Is diiwaan-geli

Iska qor xagayaga maalintaada ugu horeysa ee aad bilaa shaqo tahay, sidan ayaad samaynaysaa.

Magdhabka laga helo qasnada shaqo la'aanta

Magdhawga marka aad tahay bilaa shaqo, shuruudaha, sida aad u codsanayso.

Ka hor wada-hadalka qorsheynta

Isa sii diyaari oo sii bilow qorshahaaga.

Xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga

Waxa aad naga filan karto, waxa anagu aanu adiga kaa filayno.

Warbixinta wax qabadka

Samee wargelinta hawlahaaga, sidan ayaad samaynaysaa.

Haddii aad u baahantahay inaad caddayso shaqooyinka aad raadisay

Markaanu kaa codsano inaad soo caddayso shaqooyinka aad raadisay, sidan ayaad adigu samaynaysaa.

Shuruudo ku aaddan marka aad gunno ka qaadato qasnadda shaqa la'aanta

Waxa aad u baahantahay inaad samayso si aanad gunnadaada khatar u gelin.

Ogeysiin shaqo dhimis

Markaad khatar ugu jirta in shaqadu kaa dhamaanayso, talooyin ku saabsan sidaad isu diyaarinayso. du riskerar att bli uppsagd, tips om hur du förbereder dig.

Bogagayga

Gal Mina sidor oo kala soco qorshahaaga iyo jidka aad u marayso shaqo.

Iska saar diiwaanka

Haddii aad heshay shaqo ama bilowday waxbarasho, halkan ka samee wargelinta.