Ka hor wada-hadalka qorsheynta

Marka aad iska kaayo diiwaangeliso, tallaabada ku xigtaa waa in la qorsheeyo waxa aad u baahan tahay in aad samayso si aad shakhso ugu hesho shaqo ama aad waxbarasho u bilawdo. Kulanka koowaad waa wadahadal qorshayneed oo aynu ku wada samaynayno qorshe hawleed. Si uu si wanaagsan ugu dhaco, waxaa muhiim ah in aad sii diyaargarowdo. Wadahadalku badiyaa wuxuu noqdaa telefoon ama wuxuu ka dhacaa agtayada oo ah Xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen).

Wadahalka qorshayntu muxuu ku saabsan yahay?

Kulanka waxa aad adiga iyo gacanhaye shaqo iskula eegaysaan:

  • Wax aad taqaanno
  • Shaqooyinka aad raadinayso
  • Taageerada aad naga heli karto
  • Waxa aad adigu samayn karto si aad hadafkaaga u gaarto.

Waxa kale oo aynu isla eegaynaa in uu jiro wax keenaya in aad u baahan tahay taageero iyo kaalmo dheeraad ah si aad u raadsan karto shaqo una shaqayn karto. Tusaale ahaan haddii laxaadkaagu kala dhantaalan yahay, ama aad qabto xaalad gaar ah ama dhibaato xagga caafimaadkaaga ah. Markaa waxaannu qiimayn ku samaynaynaa taageerada aad u baahan tahay si aad u shaqayso.

Caawimaadda shaqadoonka naafada ah ama qaba caafimaad darro

Beddelo wakhtiga koowaad ee wada hadalka qorshaynta

Haddii ay wax ku baajiyaan, sida in aad leedahay waraysi-shaqo ama shaqaba, waa in aad beddelato wakhtigaaga koowaad ee wada hadalka qorshaynta. Gal barta Bogaggayga (Mina sidor) si aad u doorato wakhti cusub. Haddii aad jirrato ama aad hayso ilmo jirran, iskaa uma beddelan kartid kulankaaga ee waa in aad na soo wacdo si aad noogu sheegto waxa ku baajiyey iyo si aad wakhti cusub u hesho. Sidoo kale waa in aad na soo wacdo, haddii aad rabto in aad kulankaba baajiso.

Wakhtiga ballanta ka beddelo barta bogaggayga (Mina sidor) (waa Af Iswiidhish)

Waxaynu shaqaraadintaada u samaynaynaa qorshe hawleed

Wadahadalka qorshaynta dhexdiisa waxa aad adiga iyo gacanhaya shaqo, iskula eegaysaan waxa aad u baahan tahay in aad samayso si aad shaqo u hesho ama aaad waxbarasho ugu bilawdi sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah. Waxaynu ka wada hadlaynaa suuqa shaqada ee shaqooyinka aad raadinayso, taageerada aad u baahan tahay iyo hawlqabadyada ay tahay in aad samayso. Gacanhayaha shaqo ayaa wixii aad isla qaadataan ku qoraya qorshe hawleed aad ka helayso barta Bogaggayga (Mina sidor).

Annagu, haddii aannu nahay Xafiiska Shaqada waxa aannu mas’uul ka nahay in qorshehawleedkaagu diyaar yahay. Waxaa la cusboonaysiinayaa marka loo baahdo ama lixdii biloodba mar. Waxay noqon kartaa mar uu dhammaaday hawlqabad oo mid kale la bilaabayo ama haddii ay isbeddesho baahidaadii taageero.

Markaa ka dib, haddii aad taageero ka hesho qandaraasleydayada midkood, waannu la wadaageynaa qorshehawleedka.

Marka aanad u baahnayn wadahadal qorshayneed

Haddii marka aad isdiiwaangelinayso aad hubto in aad helayso shaqo ama aad waxbarasho bilaabayso saddex bilood gudahood, uma baahnid wada hadalka qorshaynta. Markaa waxaad isticmaali uun adeegyadayada dhijitaalka ah, waxaanad heli qorshe hawlqabad oo si otomaatig ah looga samaynayo warbixinta aad bixiso marka aad isdiiwaangelinayso. Waxaad ka helaysaa barta Bogaggayga.

Sida la isu diiwaan geliyo ka daawo muxaadarada bogga intarneetka ku jirta (Af-Iswiidhish)

Sidan ayaad isugu diyaarin kartaa kulanka

Ka fikir waxa aad doonaysid inaad ka shaqayso oo cusboonaysii cv-gaaga. Shaqo noocee ah ayaad ka fikiri kartaa inaad si toos ah u raadiso? Miyaad u baahantahay inaad dhamaystirto waxbarashadaada ama waayo aragnimadaada? Ka fikir hadafyadaada, iyo sida jidka shaqo uu u eekaan karo. Qor fikradahaaga ku saabsan talaabada tan ku xigta. Si fiican xitaa uga soo fikir oo qor su'aalaha aad noo hayso.

Talooyin ku aaddan waxyaabaha aad sameyn karto wadahadlka qorsheynta ka hor:

Qeex hadefyada iyo hadefyada qayb ahaaneed ee shaqo raadintaada (Af Iswiidishd)

Talooyin marka aad samaynayso codsi shaqo, cv, warqada shakhsiyan ah (Af Iswiidishd)

Gal Platsbanken oo eeg haddii aad ka hesho shaqooyin haboon oo la raadiyo (Af Iswiidishd)

Sameyso muuqaal oo ha ku helaan shaqo bixiyayaasha raadinaya shaqaale (Af Iswiidishd)

Ka qayb qaado kulamadayada kaamarada ee intarnatka oo dhegayso idaacdahayaga shaqada

Turjumo, oo ha laguu qiimeeyo shahaaddooyinkaaga

Haddii aad haysato waxbarasho dibadda ah, waxaad u baahan kartaa turjumidda shahaaddooyinka iyo in la qiimeeyo waxbarashadaada si aad shaqo ama waxbarasho uga codsan karto Iswiidhan.

Nala soo xidhiidh, si aannu haddii loo baahdo kaaga caawin karno turjumidda waraaqahaaga. Waxay tani ku khusaysaa haddii dukumentiyadaada waxbarashada lagu bixiyey luqado kale oo aan ahayn Ingiriis, Faransiis, Isbaanish, Jarmal ama mid ka mid ah luqadaha Waqooyiga Yurub.

Golaha Jaamacadaha, UHR, ayaa kaa caawin kara in la qiimeeyo waxbarashadaada dibadda.

UHR – Qiimaynta waxbarashada dibadda, uhr.se (Af Iswiidishd)

Codso gunnada shaqo la'aanta

Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan xubinnimadaada ama wax kale, la xiriir qasnadaada shaqo la'aanta. Gunnada laga helo qasnadda shaqo la’aanta waa lacag adiga aad heli karto markaad tahay bilaa shaqo, xubin ka tahay qasnad shaqo la’aan oo aad dhankayagana ka diiwaan gashantahay. Halkan waxaad ka akhriyi kartaa shuruudaha khuseeya iyo sida aad u codsaneyso gunnada iyo sida aad wax yeeleyso haddii aanad xubin ka ahayn qasnad shaqo la'aaneed:

Magdhawga laga helo caymiska shaqo la'aanta

Miyaad heshay dhamaan macluumaadka?

Fadlan isha mari macluumaadka aad meesha gelisay markii aad is qoreysay. Hubi inaad gelisay dhammaan waxbarashooyinkii aad soo dhigatay, shaqooyinkii hore ee aad soo qabatay iyo haddii aad leedahay aqoon aad rabto inaad muujiso. Gal oo dhammeystir macluumaadkaaga, wadahadalka qorshaynta ka hor, si uu kulankeennu u noqdo mid aad wax ku ool ugu ah.

Dhammeystir mu’ahalahaaga (Af Iswiidhish)

Qorshahaaga kala soco bogga Mina sidor

Waxaad qorshehawleedkaaga helaysaa marka aad gasho, barta Bogaggayga (Mina sidor). Halkaa waxaad ka ku arkaysaa hawlqabadyadaada – kuwii aad fulisay iyo kuwa soo socda labadaba. Barta Bogaggayga iyo qorshehawleedkaagu waxay kaa caawinayaa shaqaraadintaada.

Mina sidor (Af Iswiidhish)