Ka hor wada-hadalka qorsheynta

Marka aad agteenna isku qorto, tallaabada xigta waa in la qorsheeyo sidii aad wax yeeli lahayd si aad sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah shaqo u hesho ama waxbarasho u bilawdo. Kulanka ugu horreeya ee aad nala yeelaneyso waa wadahadal wax isla qorsheyn ah. Si uu shirku u noqdo mid wax ku ool ah, waxaa aad muhiim u ah inaad si taxadar leh ugu soo diyaar-garowdo.

Maxaa dhaca wada-hadalka qorsheynta?

Kulankan adiga iyo xiriiriye xafiiska shaqada ah ayaa isla eegaya:

  • aqoontaada
  • nooca shaqooyinka aad raadinayso
  • nooca taageero ee aad naga heli karto
  • sida aad samaynayso si aad u gaarto hadafkaaga

Waxaynu sidoo kale isla eegeynaa haddii ay jiraan wax keenaya inaad u baahan karto taageero dheeraad ah iyo caawimaad si aad shaqo u raadsato oo aad u shaqeyso. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay naafo, xaalado gaar ah ama dhibaatooyin caafimaad darro. Waxaan markaas ka dib wadajir kuula baareynaa taageerooyinka aad u baahantahay si aad u shaqeysid.

Caawimaadda shaqadoonka naafada ah ama qaba caafimaad darro

Waxaa la sameynayaa qorshe fulineed

Adiga iyo shaqo dhex-dhexaadiyahaaga ayaa ku heshiinaya nooca hawlaha ee sida ugu fiican adiga kuugu haboon. Tani waxay ahaan kartaa tusaale ahaan inaad ka qayb qaadato waxbarasho intarnatka ah, qorida CV-ga ama barashada iswiidhishka. Ka dibna waa adiga laf ahaantaada inaad ka dhigto qorshahan mid waaraya oo aad is xil qaanto si aad u gaarto hadafkaaga. Haddii adigu xilliga is qorista aad doorato inaad diiwaanka iska saarto saddex bilood gudahood markaas ma u baahnid inaad samayso wax ah wada-hadalka qorsheynta.

Sida la isu diiwaan geliyo ka daawo muxaadarada bogga intarneetka ku jirta (Af-Iswiidhish)

Sidan ayaad isugu diyaarin kartaa kulanka

Ka fikir waxa aad doonaysid inaad ka shaqayso oo cusboonaysii cv-gaaga. Shaqo noocee ah ayaad ka fikiri kartaa inaad si toos ah u raadiso? Miyaad u baahantahay inaad dhamaystirto waxbarashadaada ama waayo aragnimadaada? Ka fikir hadafyadaada, iyo sida jidka shaqo uu u eekaan karo. Qor fikradahaaga ku saabsan talaabada tan ku xigta. Si fiican xitaa uga soo fikir oo qor su'aalaha aad noo hayso.

Talooyin ku aaddan waxyaabaha aad sameyn karto wadahadlka qorsheynta ka hor:

Qeex hadefyada iyo hadefyada qayb ahaaneed ee shaqo raadintaada (Af Iswiidishd)

Talooyin marka aad samaynayso codsi shaqo, cv, warqada shakhsiyan ah (Af Iswiidishd)

Gal Platsbanken oo eeg haddii aad ka hesho shaqooyin haboon oo la raadiyo (Af Iswiidishd)

Sameyso muuqaal oo ha ku helaan shaqo bixiyayaasha raadinaya shaqaale (Af Iswiidishd)

Ka qayb qaado kulamadayada kaamarada ee intarnatka oo dhegayso idaacdahayaga shaqada

Turjumo, oo ha laguu qiimeeyo shahaaddooyinkaaga

Haddii aad haysato waxbarasho dibadda ah, waxaad u baahan kartaa turjumidda shahaaddooyinka iyo in la qiimeeyo waxbarashadaada si aad shaqo ama waxbarasho uga codsan karto Iswiidhan.

Nala soo xidhiidh, si aannu haddii loo baahdo kaaga caawin karno turjumidda waraaqahaaga. Waxay tani ku khusaysaa haddii dukumentiyadaada waxbarashada lagu bixiyey luqado kale oo aan ahayn Ingiriis, Faransiis, Isbaanish, Jarmal ama mid ka mid ah luqadaha Waqooyiga Yurub.

Golaha Jaamacadaha, UHR, ayaa kaa caawin kara in la qiimeeyo waxbarashadaada dibadda.

UHR – Qiimaynta waxbarashada dibadda, uhr.se (Af Iswiidishd)

Codso gunnada shaqo la'aanta

Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan xubinnimadaada ama wax kale, la xiriir qasnadaada shaqo la'aanta. Gunnada laga helo qasnadda shaqo la’aanta waa lacag adiga aad heli karto markaad tahay bilaa shaqo, xubin ka tahay qasnad shaqo la’aan oo aad dhankayagana ka diiwaan gashantahay. Halkan waxaad ka akhriyi kartaa shuruudaha khuseeya iyo sida aad u codsaneyso gunnada iyo sida aad wax yeeleyso haddii aanad xubin ka ahayn qasnad shaqo la'aaneed:

Magdhawga laga helo caymiska shaqo la'aanta

Miyaad heshay dhamaan macluumaadka?

Fadlan isha mari macluumaadka aad meesha gelisay markii aad is qoreysay. Hubi inaad gelisay dhammaan waxbarashooyinkii aad soo dhigatay, shaqooyinkii hore ee aad soo qabatay iyo haddii aad leedahay aqoon aad rabto inaad muujiso. Gal oo dhammeystir macluumaadkaaga, wadahadalka qorshaynta ka hor, si uu kulankeennu u noqdo mid aad wax ku ool ugu ah.

Dhammeystir mu’ahalahaaga (Af Iswiidhish)

Qorshahaaga kala soco bogga Mina sidor

Marka qorshahaaga la sameeyo, waxaad ka heli doontaa markaad gasho Bogga Mina sidor. Halkaas ayaad ka helaysaa muuqaal guud oo ku saabsan hawlahaaga - kuwa aad dhammaysay iyo kuwa ah tallaabooyinka xiga labadaba. Bogga Mina sidor, taageero ayuu shaqo raadintaada kuugu yahay, sidaa darteed waa muhiim inaad si joogto ah u cusbooneyso qorsheynta.

Mina sidor (Af Iswiidhish)