قبل از جلسۀ برنامه ریزی

بعد از اینکه نزد ما ثبت نام کردید، قدم بعدی اینست که پلانگذاری کنید چی قسم میتوانید در زودترین فرصت ممکن یک شغل پیدا کنید یا شروع به تحصیل نمایید. اولین جلسه با ما، تماس پلانگذاری میباشد. بمنظور موثر بودن این جلسه، بسیار مهم است که قبل از قبل با دقت آماده شوید.

در جلسۀ برنامه ریزی چه اتقاق می افتد؟

در این ملاقات شما و یک مشاور در ادارۀ کاریابی، از جمله موارد ذیل را مرور می کنید:

  • توانایی های شما
  • کدام کار ها را جستجو می کنید
  • کدام نوع حمایت را میتوانید از ما بدست بیآورید
  • برای رسیدن به اهداف تان چگونه باید عمل کنید؟

همچنین ما بررسی میکنیم که آیا شما در حصۀ کار و جستجوی کار، ضرورت به کمک و حمایت بیشتری دارید یا نخیر. بطور مثال، اگر شما ناتوانی (معلولیت)، تشخیص مریضی یا مشکلاتی در حصۀ صحت خود دارید. سپس همراه با شما بررسی میکنیم که شما برای انجام وظیفه به چه نوع کمک نیاز دارید.

کمک مخصوص کارجویان دچار معلولیت یا مریضی

یک پلان اقدام ترسیم شود

شما و کارمند ادارۀ کاریابی روی مناسب ترین فعالیت ها برای شما، با هم به توافق میرسید. این به طور مثال میتواند ارتباط بگیرد به سهمیگری تان در “سیمینار ها از طریق انترنیت” یا webbinar ،نوشتن یک cv و یا هم آموزش زبان سویدنی. سپس این شما خود هستید که مواظب میباشید تا این برنامه را برقرار نگهداشته و از ابتکارعمل خود برای رسیدن به اهداف تان استفاده میکنید. اگر در هنگام ثبت نام، مصمم هستید که در جریان سه ماه خود را اخراج می نمایید، در آن صورت به جلسۀ برنامه ریزی ضرورت ندارید.

در مورد نحوۀ ثبت نام (به لسان سویدنی) وبینار را مشاهده کنید

در اینجا نحوۀ آماده شدن برای این جلسه تشریح شده است

در مورد آنچه که میخواهید با آن کار کنید فکر نمایید و cv خود را به روز بسازید. کدام کار ها را میخواهید مستقیماَ تقاضا کنید؟ آیا نیازمند تکمیل تحصیلات و یا تجارب تان هستید؟ روی اهداف تان و چگونگی مسیر دست یابی به یک کار تعمق نمایید. نظرات تان در مورد گام بعدی را، یادداشت نمایید. به سوال های که برای ما دارید نیز بیاندیشید و آنها را یاداشت نمایید.

نکاتی برای کارهایی که میتوانید قبل از مصاحبه پلانگذاری انجام بدهید:

برای جستجوی شغلی خود اهداف اصلی و اهداف فرعی را تنظیم کنید (سویدنی)

یک درخواست شغلی بنویسید: سیوی و نامه معرفی (سویدنی)

به ویبسایت مراجعه کنید و ببینید که آیا شغل مناسبی را برای این درخواست پیدا میکنید یا خیر (سویدنی)

یک پروفایل ایجاد کنید تا توسط استخدام کنندگانی که در جستجوی کارمند هستند، مشاهده شوید (سویدنی)

به سیمینار های ما از طریق انترنیت سهم بگیرید و به پادکست های ما در مورد کار، گوش بدهید

ترجمه کنید و نمرات خود را ارزیابی کنید

اگر شما تحصیلات خارجی دارید، ممکن است برای درخواست شغل یا تحصیل در سویدن، ضرورت به ترجمه نمرات و ارزیابی تحصیلات خود داشته باشید.

با ما به تماس شوید، در صورت ضرورت ما میتوانیم در حصۀ ترجمه مدارک به شما کمک کنیم. این مسئله در صورتی تطبیق میشود که مدارک تحصیلی شما به لسانهایی بغیر از انگلیسی، فرانسوی، هسپانیوی، جرمنی یا یکی از لسانهای اروپای شمالی صادر شده باشد.

مشاور شورای تحصیلات عالی و پوهنتون، UHR، میتواند در حصۀ ارزیابی تحصیلات خارجی شما، کمک نماید.

ارزیابی تحصیلات خارجی، uhr.se (سویدنی)

برای امتیازات بیکاری درخواست کنید

اگر در مورد عضویت تان و یا کدام مورد دیگر سوال دارید مستقیماَ با a-kassa یا صندوق بیمۀ بیکاری خود تماس بگیرید. تعویض پولی از صندوق بیمۀ بیکاری یا (a-kassa)پولی است که شما در زمان که بیکار هستید، عصو صندوق بیمۀ بیکاری هستید و نزد ما ثبت نام در اینجا شما میتوانید در مورد شرایط انجام شده و نحوۀ درخواست غرامت و اقداماتی که در صورت عدم عضویت در صندوق بیکاری باید انجام بدهید را بخوانید:

تعویض پولی از a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری)

آیا همه اطلاعات را بدست آورده اید؟

لطفاً معلوماتی را که در زمان ثبت نام وارد کرده اید بررسی کنید. بررسی کنید که تمامی تریینگ‌هایی را که در آن اشتراک کرده‌اید، شغل‌هایی را که در سابق داشته‌اید، و در صورتیکه مهارتی دارید و میخواهید آنرا برجسته بسازید، ذکر کرده باشید. قبل از تماس پلانگذاری، وارد (Log in) شوید و معلومات خود را تکمیل کنید تا جلسۀ ما موثریت بیشتری داشته باشد.

مدارک خود را تکمیل کنید (سویدنی)

پلانگذاری خود را در Mina sidor تعقیب کنید

بعد از اینکه پلان شما ایجاد شد، در زمان وارد شدن به Mina sidor آن‌ را پیدا خواهید کرد. در آنجا شما یک تصویر عمومی از فعالیت‌های خود بشمول مواردی که آنها را تکمیل کرده‌اید و همچنین مراحل بعدی را دریافت می‌کنید. Mina sidor یک قسمت حمایوی برای شما در حصۀ جستجوی شغل است، بنابراین مهم است که به شکل دوامدار پلانگذاری خود را آپدیت نگاه کنید.

Mina sidor (سویدنی)