قبل از جلسۀ برنامه ریزی

بعد از راجستر شدن شما با ما، گام بعدی این است که برنامه ریزی کنید که برای یافتن وظیفه یا شروع تحصیل در سریع ترین زمان ممکن چه کار باید انجام دهید. اولین ملاقات با ما یک گفتگوی برنامه ریزی است که در آن با هم یک پلان عمل ترتیب می کنیم. برای اینکه خوب پیش برود، مهم است که خود را آماده کنید. مکالمه معمولاً از طریق تلیفون یا در محل در خدمات استخدام (Arbetsförmedlingen) انجام می شود.

در جلسه پلان گذاری چه اتفاق می افتد؟

در جلسه، شما و یک نماینده استخدام از جمله موارد ذیل را بررسی می کنید:

  • مهارت های شما
  • به دنبال کدام وظیفه هستید
  • چه حمایتی می توانید از ما دریافت کنید
  • برای رسیدن به اهداف خود چه کار می توانید انجام دهید.

ما همچنین بررسی می‌کنیم که آیا چیزی وجود دارد که به این معنی باشد که ممکن است برای درخواست وظیفه و کار به حمایت و کمک بیشتری نیاز داشته باشید. به عنوان مثال، اگر معلولیت، تشخیص یا مشکلی در صحت خود دارید. در آن صورت، ما ارزیابی می کنیم که برای کار به چه پشتیبانی نیاز دارید.

کمک مخصوص کارجویان دچار معلولیت یا مریضی

تنظیم مجدد وقت تماس پلان گذاری

اگر شما به دلیل یک مصاحبه وظیفه یا کار اشتراک نتوانسته کنید، شما باید وقت اولین تماس پلان گذاری خود را مجدد تنظیم کنید. برای تنظیم مجدد و انتخاب یک وقت نو به داخل صفحات من (Mina sidor) وارد شوید. اگر مریضی یا مشکلی داشتید، شما خودتان وعده ملاقات از خود را مجدد تنظیم کرده نمی توانید اما باید به ما تلیفون کنید که ما را از مشکل ایجاد شده مطلع سازید و یک وعده ملاقات جدید تنظیم کنید. شما همچنان اگر خوش دارید یک وعده ملاقات را کنسل کنید باید برای ما تلیفون کنید.

زمان را در صفحات من مجدد برنامه ریزی کنید (Mina sidor) (به سوئدی)

ما برای جستجوی وظیفه شما یک پلان عملیاتی ترتیب می دهیم

در جریان مصاحبه برنامه ریزی، شما و آژانس کاریابی کارهایی را که باید انجام دهید تا در اسرع وقت یک وظیفه پیدا کنید یا شروع به تحصیل کنید، بررسی می کنید. ما در مورد بازار کار برای وظایفی که برای آنها درخواست می کنید صحبت می کنیم، به چه حمایتی نیاز دارید و چه فعالیت هایی را انجام خواهید داد. آژانس کاریابی آنچه را که به دست می آورید را در یک برنامه اقدام می نویسد که می توانید در صفحات من (Mina sidor) ‌مشاهده کنید.

ما در آژانس کاریابی مسئول اطمینان از جاری بودن پلان عمل شما هستیم. باید در صورت لزوم یا حداقل هر شش ماه یکبار تمدید شود. این می تواند زمانی باشد که یک فعالیت تمام می شود و دیگری شروع می شود، یا اگر نیاز شما به پشتیبانی تغییر کرده باشد.

اگر در آینده توسط یکی از تامین کنندگان ما حمایت می شوید، ما نیز برنامه اقدام را با آنها در میان می گذاریم.

زمانی که به تماس پلان گذاری نیاز ندارید

اگر در وقت نام نویسی بدون شک می فهمید که یک وظیفه خواهید داشت یا درس خواندن را طی سه ماه شروع خواهید کرد، ضرورت نیست که یک مصاحبه پلان گذاری داشته باشید. فقط باید از خدمات دیجیتال ما استفاده کرده و یک پلان اجرایی را دریافت نمایید که به طور اتومات به اساس معلوماتی جور می شود که شما در وقت ثبت نام ارائه می کنید. آن را در صفحات من یافت کرده می توانید.

در مورد نحوۀ ثبت نام (به لسان سویدنی) وبینار را مشاهده کنید

در اینجا نحوۀ آماده شدن برای این جلسه تشریح شده است

در مورد آنچه که میخواهید با آن کار کنید فکر نمایید و cv خود را به روز بسازید. کدام کار ها را میخواهید مستقیماَ تقاضا کنید؟ آیا نیازمند تکمیل تحصیلات و یا تجارب تان هستید؟ روی اهداف تان و چگونگی مسیر دست یابی به یک کار تعمق نمایید. نظرات تان در مورد گام بعدی را، یادداشت نمایید. به سوال های که برای ما دارید نیز بیاندیشید و آنها را یاداشت نمایید.

نکاتی برای کارهایی که میتوانید قبل از مصاحبه پلانگذاری انجام بدهید:

برای جستجوی شغلی خود اهداف اصلی و اهداف فرعی را تنظیم کنید (سویدنی)

یک درخواست شغلی بنویسید: سیوی و نامه معرفی (سویدنی)

به ویبسایت مراجعه کنید و ببینید که آیا شغل مناسبی را برای این درخواست پیدا میکنید یا خیر (سویدنی)

یک پروفایل ایجاد کنید تا توسط استخدام کنندگانی که در جستجوی کارمند هستند، مشاهده شوید (سویدنی)

به سیمینار های ما از طریق انترنیت سهم بگیرید و به پادکست های ما در مورد کار، گوش بدهید

ترجمه کنید و نمرات خود را ارزیابی کنید

اگر شما تحصیلات خارجی دارید، ممکن است برای درخواست شغل یا تحصیل در سویدن، ضرورت به ترجمه نمرات و ارزیابی تحصیلات خود داشته باشید.

با ما به تماس شوید، در صورت ضرورت ما میتوانیم در حصۀ ترجمه مدارک به شما کمک کنیم. این مسئله در صورتی تطبیق میشود که مدارک تحصیلی شما به لسانهایی بغیر از انگلیسی، فرانسوی، هسپانیوی، جرمنی یا یکی از لسانهای اروپای شمالی صادر شده باشد.

مشاور شورای تحصیلات عالی و پوهنتون، UHR، میتواند در حصۀ ارزیابی تحصیلات خارجی شما، کمک نماید.

ارزیابی تحصیلات خارجی، uhr.se (سویدنی)

برای امتیازات بیکاری درخواست کنید

اگر در مورد عضویت تان و یا کدام مورد دیگر سوال دارید مستقیماَ با a-kassa یا صندوق بیمۀ بیکاری خود تماس بگیرید. تعویض پولی از صندوق بیمۀ بیکاری یا (a-kassa)پولی است که شما در زمان که بیکار هستید، عصو صندوق بیمۀ بیکاری هستید و نزد ما ثبت نام در اینجا شما میتوانید در مورد شرایط انجام شده و نحوۀ درخواست غرامت و اقداماتی که در صورت عدم عضویت در صندوق بیکاری باید انجام بدهید را بخوانید:

تعویض پولی از a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری)

آیا همه اطلاعات را بدست آورده اید؟

لطفاً معلوماتی را که در زمان ثبت نام وارد کرده اید بررسی کنید. بررسی کنید که تمامی تریینگ‌هایی را که در آن اشتراک کرده‌اید، شغل‌هایی را که در سابق داشته‌اید، و در صورتیکه مهارتی دارید و میخواهید آنرا برجسته بسازید، ذکر کرده باشید. قبل از تماس پلانگذاری، وارد (Log in) شوید و معلومات خود را تکمیل کنید تا جلسۀ ما موثریت بیشتری داشته باشد.

مدارک خود را تکمیل کنید (سویدنی)

پلانگذاری خود را در Mina sidor تعقیب کنید

با ورود به صفحات من (Mina sidor)، برنامه اقدام خود را پیدا خواهید کرد. در آنجا شما یک نمای کلی از فعالیت های خود را دریافت می کنید - که هر دو آنها را تکمیل کرده اید و مراحل بعدی هستند. صفحات من و برنامه عمل شما پشتیبان شما در جستجوی وظیفه هستند.

Mina sidor (سویدنی)