قبل از جلسۀ برنامه ریزی

زمانی که نزد ما ثبت نام کرده اید، قدم بعدی برنامه ریزی برای ورود هر چه سریعتر به کار یا تحصیل است. ملاقات اول با ما جلسۀ برنامه ریزی است که حداکثر 30 دقیقه طول می کشد. برای اینکه جلسه موثر واقع شود باید حتما به طور دقیق آماده شده باشید. در این قسمت نکاتی را که قبل از جلسه با کمک وب سایت ما برای برنامه ریزی لازم دارید را میبینید.

در جلسۀ برنامه ریزی چه اتفاقی می افتد؟

در طی این جلسه شما و یکی از مسئولین ادارۀ کاریابی از جمله موارد زیر را بررسی می کنید:

  • مهارت ها و توانایی های شما
  • مشاغلی که به دنبال آنها می گردید
  • نوع حمایت هایی که می توانید از ما دریافت کنید
  • اقداماتی که برای رسیدن به اهداف خود بایستی انجام دهید.

شما و مسئول ادارۀ کاریابی در مورد فعالیت هایی که برای شما مناسب تر است به توافق می رسید. این فعالیت ها ممکن بطور مثال شرکت در وبینار (سمینار اینترنتی)، نوشتن رزومه cv یا خواندن زبان سوئدی باشد. سپس شما خودتان بایستی برنامه را پویا نگهداشته و با اقدامات خود به اهدافتان برسید. در صورتی که شما در زمان ثبت نام انتخاب کرده باشید که در طی سه ماه پروندۀ خود را ببندید لازم نیست که جلسۀ برنامه ریزی اولیه را داشته باشید.

وبینار را ببینید: تا بیشتر بدانید

برنامه ریزی را هم اکنون شروع کنید و رزومه خود را به روز کنید

در مورد شغلی که میخواهید در آن کار کنید فکر کنید و رزومۀ خود را به روز کنید. شما برای کدام مشاغل میتوانید سریعاً تقاضا دهید؟ آیا نیاز دارید تحصیلات یا تجربیات خود را تکمیل کنید؟ به اهداف خود و چگونگی راه دستیابی به یک کار فکر کنید. افکار خود را در مورد مرحلۀ بعدی بنویسید. به سوالاتی که از ما دارید نیز فکر کرده آنها را یادداشت کنید.

در این جا به چند نکته اشاره می کنیم:

برای خود در مسیر یافتن کار، اهداف کوچک و بزرگ تعریف کنید.

راهنمایی برای تقاضای کار، نوشتن رزومه و نامۀ شخصی

به سایت ادارۀ کاریابی بروید و برای کار مناسب خود جستجو کنید

برای خود پروفایل شخصی درست کنید تا کارفرمایانی که به دنبال نیروی کار میگردند شما را پیدا کنند.

در وبینارهای ما شرکت کنید و به پادکست های کاری ما گوش کنید

درخواست غرامت بیکاری

در صورتی که در مورد آ-کاسا یا بیمۀ بیکاری، عضویت خود و یا موردی دیگر سوالی دارید، باید مستقیماً با آ-کاسا تماس بگیرید. غرامت از طرف آ-کاسا پولی است که شما در صورتی که عضو آ-کاسا باشید و نزد ما ثبت نام کرده باشید، در هنگام بیکاری می گیرید. کنترل کنید که آیا عضو یک صندوق بیکاری هستید یا نه. در اینجا می توانید در مورد شرایط جاری و چگونگی درخواست غرامت مطالبی بخوانید.

غرامت از صندوق بیکاری

اگر عضو صندوق بیکاری نیستید لزوم درخواست عضویت را کنترل کنید. اطلاعات بیشتر، بطور مثال اینکه کدام صندوق بیکاری برای شما مناسب است را در وبسایت های «Hej a-kassa» و «Sveriges a-kassor» پیدا می کنید.

صندوق های بیکاری سوئد

Hej a-kassa

آیا همه اطلاعات را دریافت کرده اید؟

ترجیحاً اطلاعات مربوط به خود که هنگام نامنویسی ارائه کردید را مرور کنید. آیا همه اطلاعات را ارائه کرده اید یا شاید یک دوره آموزشی، کار قبلی یا یک مهارت و شایستگی خود را بایستی مطرح کنید. اطلاعات خود را قبل از ملاقات با ما تکمیل کنید تا این جلسه هر چه موثرتر شود.

مهارت ها و شایستگی های خود را تکمیل کنید

از طریق صفحات من Mina sidor بر برنامه ریزی خود نظارت کنید

برنامه ریزی خود را در صفحات من Mina sidor پیدا می کنید که با کارت شناسائی الکترونیکی می توانید به آن وارد شود. در اینجا طرح اجمالی فعالیت های خود را می بینید - هم فعالیت هایی که انجام داده اید و هم آنهایی که در قدم بعدی انجام خواهید داد. صفحۀ شخصی کمکی است برای شما تا کار پیدا کنید، به همین دلیل مهم است که برنامه ریزی خود را به روز نگاه دارید.

در صورتی که شناسه الکترونیکی ندارید

اگر خودتان کامپیوتر یا تلفن هوشمند ندارید می‌توانید به یک دفتر خدماتی مراجعه کرده و از کامپیوترهای آنها استفاده کنید.

در صورتی که شناسه الکترونیکی ندارید میتوانید برنامۀ خود را پرینت کنید و یا از مسئول ادارۀ کاریابی بخواهید تا آن را برای شما بفرستد.

روش دریافت شناسه الکترونیکی