Iska saar diiwaanka

Miyaad heshay shaqo ama bilowday waxbarasho? Markaasi waxay u badantahay inaanad u sii baahnayn caawimaadayada oo aad iska saari karto inaad ku qorantahay Xafiiska Shaqada.

Sidan ayay u dhacaysaa markaad iska saarayso

Sidee ayaan diiwaanka isaga saarayaa?

Waa muhiim inaad na soo wargeliso markaad hesho shaqo ama aad bilaabi doonto waxbarasho. Adig waxaad sida ugu fudud u samaynaysaa adigoo dhag ka siiya Iska saar diiwaanka.

Sidan ayaad adigu isaga saaraysaa diiwaanka

  • Dhag ka sii Iska saar diiwaanka.
  • Ku gal aqoonsiga elaktarooniga ah (tusaale ahaan aqoonsiga bangiga ee moobilka).
  • Ka jawaab su’aalaha oo dhag ka sii Dir macluumaadka.
  • Waxaanu gudoomaynaa wargelintaada ku saabsan in aanad doonayn inaad ka sii diiwaan gashanaato dhankayaga.

Goorma ayaan iska saarayaa diiwaanka?

Adigu waa inaad mar kastaba wargelisaa Xafiiska Shaqada markuu jir wax isbaddel ah. Na soo wargeli adigoo u maraya inaad dhag ka siiso Iska saar diiwaanka marka aad hesho shaqo ama bilaabi doonto waxbarasho.

Haddii aad geli doonto fasax waalidnimo, aad ku qorantahay xanuun ama tusaale ahaan guurtay waa inaad na soo wargelisaa iyadoo aad na soo wacayso ama nagula sheekaysanayso qoraal.

Nala soo xiriir

Maxaa dhacaya ka dib?

Markaad soo dirto in aanad doonayn inaad ku sii qornaato shaqo raadiye ahaan ayaanu wargelinaynaa qasnaddaada shaqo la’aanta.

Waxaanu guriga kuugu soo diraynaa warqad xaqiijinaysa in aanad ku sii qornayn dhankayaga.