Iska saar diiwaanka

Shaqo miyaa heshay, waxbarashada miyaa bilaabi doontaa mise fasaxa waalidiinta ayaa qaadan doontaa? Xaaladdaas xaq kuma lihid Xafiiska Shaqada waana inaad iska saarto diiwaanka Xafiiska Shaqada.

Waxyaabaha uu boggu ka koobanyahay

Sidee ayaan diiwaanka isaga saarayaa?

Waxaa muhim ah inaad na wargeliso markii shaqo aad hesho, waxbarasho bilaabi doonto ama aad qaadan doonto fasaxa waalidiinta. Sida ugu fudud waxaa weeyaan adigoo jag-siiyo [Skriv ut dig].

Ha isticmaalin Iska saar diiwaanka haddii aad tahay qof macluumaadkiisa la qarinayo. Markaas waxaad beddel ahaan la xiriirtaa shaqaalaha xafiiska shaqada.

Sidan ayaad adigu isaga saaraysaa diiwaanka

  • Dhag ka sii Iska saar diiwaanka.
  • Ku gal aqoonsiga elaktarooniga ah (tusaale ahaan aqoonsiga bangiga ee moobilka).
  • Ka jawaab su’aalaha oo dhag ka sii Dir macluumaadka.
  • Waxaanu gudoomaynaa wargelintaada ku saabsan in aanad doonayn inaad ka sii diiwaan gashanaato dhankayaga.

Goorma ayaan iska saarayaa diiwaanka?

Waa inaad isbeddel kasto wargelisa Xafiiska Shaqada. Markii shaqo aad hesho, waxbarasho bilaabi doonto ama fasaxa waalidiinta aad qaadan doonto waxaad nagu wargelin kartaa adigoo jag.siiyo [Skriv ut dig].

Haddiise jiro lagu qoro ama tusaale aad degmo ka guurto, wadaad nagu wargelin kartaa khadka taleefanka ama “chatt”.

Nala soo xiriir

Maxaa dhacaya ka dib?

Markaad soo dirto in aanad doonayn inaad ku sii qornaato shaqo raadiye ahaan ayaanu wargelinaynaa qasnaddaada shaqo la’aanta.

Waxaanu guriga kuugu soo diraynaa warqad xaqiijinaysa in aanad ku sii qornayn dhankayaga.