پروندۀ خود را خاتمه دهید

آیا کاری پیدا کرده اید، میخواهید به مرخصی والدین بروید یا میخواهید شروع به تحصیل کنید؟ در این صورت به احتمال دیگر به حمایت ما احتیاجی ندارید و میتوانید پرونده خود را نزد اداره کاریابی ببندید.

محتوای مطالب صفحه

چگونه باید پرونده ام را خاتمه دهم؟

ضروری است وقتی که شما کاری پیدا کردید یا میخواهید به مرخصی والدین بروید یا شروع به تحصیل کنید مراتب را به ما خبر دهید. این کار را به راحتی با کلیک کردن روی «Skriv ut dig» انجام می دهید.

اگر مشخصات فردی شما محرمانه است از دکمه «نام خود را از سیستم ما حذف کنید» (Skriv ut dig) استفاده نکنید. در عوض با کارمند کاریاب خود (arbetsförmedlare) تماس بگیرید.

نحوۀ اتمام پرونده

  • بر روی گزینۀ Skriv ut dig. کلیک کنید.
  • با شناسۀ الکترونیکی (مانند mobilt bank-id) وارد صفحۀ شخصی خود شوید.
  • به سوالات جواب دهید و روی گزینۀ ارسال اطلاعات Skicka in uppgifter کلیک کنید.
  • ما درخواست شما را در مورد این که دیگر نمیخواهید نزد ما ثبت شده باشید دریافت می کنیم.

چه زمانی باید پرونده ام را خاتمه دهم؟

شما باید همواره هر گونه تغییری را به آگاهی اداره کاریابی برسانید. با کلیک کردن به روی «Skriv ut dig» هنگامی که کاری پیدا کردید یا میخواهید به مرخصی والدین بروید و یا شروع به تحصیل کنید به ما خبر میدهید.

اگر در مرخصی استعلاجی هستید یا برای نمونه اسباب کشی کرده اید در این صورت باید با تلفن زدن یا به کمک چت بما اطلاع بدهید.

با ما تماس بگیرید

بعد از این چه اتفاقی می افتد؟

زمانی که شما درخواست پایان پروندۀ خود را ارسال می کنید و دیگر نمیخواهید به عنوان کارجو نزد ما ثبت شده باشید، ما به آ-کاسای شما اطلاع می دهیم.

ما نامه ای هم برای شما می فرستیم که پایان پروندۀ شما را تائید می کند.