Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

Shaqooyinka badankoodu waxay shuruud ka dhigaan inaad haysato waxbarashada dugsiga hoose-dhexe. Si aad u kordhiso fursadahaaga shaqo waxay ku saabsanaan kartaa waxbarasho xirfad ama waxbarasho dugsi sare. Iyadoo aad dhankayaga ama hey’addaha dawladeed ee kale u marayso waxaad heli kartaa taageerada inaad wax barato.

Wax ku baro lacagta waxbarashada

Lacagta waxbarasho waa kaalmo iyo deyn loogu talogalay waxbarashada lagana helo CSN. Waxay ahaan kartaa waxbarashooyinka dhanka waxbarashada dadka waaweyn, dugsiyada dadka waaweyn ee shacbiga ah, machadka xirfadda, jaamicad ama jaamicad sare iyo qaar ka mid ah waxbarashooyin lagu qaato dalka dibediisa. Mararka qaarkood waxaad xitaa

CSN ka heli kartaa kaalmo sareysa si aad u barato waxbarasho dugsi sare. Kaalmada sareysa waxa micnaheedu yahay in aanad u baahnayn inaad qaadato amaah badan. Dhanka bogga intarnatka ee CSN ayaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan waxa ansaxa ah.

CSN - Taageerada

CSN - Kaalmada sareysa ee waxbarashooyinka qaarkood

Wax ku baro taageerada bilaabida waxbarasho

Taageerada bilaabida waxbarasho waa kaalmo ay dadka bilaa shaqada ah qaarkood heli karaan si ay wax u bartaan oo ay tani ku kordhiyaan fursadahooda inay helaan shaqo. Taageerida bilaabida waxbarasho waxay ka koobantahay oo keliya kaalmo, taas oo micnaheedu tahay in adigu aanad u baahnayn inaad qaadato deyn. Waa suurtagal in taageerada bilaabida waxbarasho lagu qaato waxbarashooyinka dhanka dadka waaweyn ee heer dugsi sare iyo heer dugsi hoose-dhexe ama dhanka koorso guud oo ah dugsiga dadka waaweyn ee shacbiga ah. Adigu waxaad heli kartaa taageerada bilaabida waxbarasho ilaa iyo 50 isbuuc haddii aad wax baratid wakhti buuxa iyo 100 isbuuc haddii aad wax baratid nus ahaan.

Dheeraad ku saabsan taageerada bilaabida waxbarasho om studiestartsstöd

Si aad u hesho taageerada bilaabida waxbarasho waa inaad

  • tahay inta u dhaxaysa 25 iyo 56 sanno
  • leedahay waxbarasho hore oo gaaban
  • baahi weyn u qabtaa waxbarasho heer dugsi hoose-dhexe ama dugsi sare si aad u hesho shaqo
  • aad bilaa shaqo ahayd ama ka soo qayb-qaadatay barnaamij ka tirsan Xafiiska Shaqada wakhti ah isu geyn ugu yaraan lix bilood muddo ah laba iyo toban bilood ka hor xilliga codsigan ama waxbarashadan bilaabmayso*
  • aanad taageero waxbarasho ka qaadan CSN saddexdi sano ee ugu dambeysay.

*Inta lagu jiro 2020 waxaad heli kartaa kaalmada bilaabida waxbarasho inkastoo aad ahayd bilaa shaqo ama ka qayb qaadatay barnaamij wakhti ka gaaban isu geyn lix bilood intii lagu jiray laba iyo tobbankii bilood ee ugu dammbeeyay. Tani dawlada ayaa go’aamisay iyadoo ay sabab u tahay xaalada suuqa shaqada ee ay sababtay Covid-19.

Ka hor intaanad codsan taageerada bilaabida waxbarasho waxaad la kulmeysaa hagaha waxbarashada iyo xirfada ee degmada. Si wada-jir ah ayaad u dejinaysaan qorshaha dhanka waxbarashadaada oo ka wada hadlaysaan nooca kaalmo iyo deyn ee adiga ku khuseyn kara. Haddii aad ku heshiisaan in taageerada bilaabida waxbarasho ay adigu sax kugu tahay markaas ayaad samaynaysaan codsigan.

Waxaad wixi dheeraad ah ee ansax ah ka akhrin kartaa CSN bogeeda intarnatka.

CSN iyo taageerada waxbarasho

Wax ku baro taageero laga helo Xafiiska Shaqada

Adigu waxaad heli kartaa taageero dhaqaale xilliga wakhtiga aad wax ku baranaysid dhanka nidaamka mid ka mid ah barnaamijyadayada. Adigu waxaad heli kartaa gunno lacag oo ah nooca taageerada dhaq-dhaqaaqa, gunnada horumarinta ama gunnada sal dhigashada. Tusaale ahaan waxaad wax baran kartaa dhanka barnaamijka sal dhigashada oo aad taageero dhaqaale ku heli kartaa inaad wax barato haddii aad ka tirsantahay damaanad qaadka shaqada iyo horumarinta. Nala hadal haddii aad ku jirto barnaamij oo aad doonaysid inaad hesho macluumaad dheeraad ah.

Waxbarashooyinka is diyaarinta

Waxaa jira dhowr qaab oo qofku isagu diyaarin karo waxbarasho. Laga yaabee inaanad haysan shuruuda gelitaanka ama aanad garanayn waxbarashada ay tahay inaad qaadato. Amaba waxa aanad hubin haddii aad doonaysid ama aad ka soo bixi karto inaad wax barato. Xafiiska Shaqadu waxay haysaa waxbarashooyin sii diyaarin oo badan kuwaas oo ku caawin kara. Nala hadal anaga haddii aad doonaysid macluumaad dheeraad ah.

Dheeraad ku saabsan waxbarashooyinka sii diyaarinta

Waxaa jira waxbarashooyin sii diyaarin oo dhowr ah kuwaas oo qofku u mari karo dhanka Xafiiska Shaqada si la isagu sii diyaariyo waxbarasho. Waa kuwan dhowr tusaale ah:

  • Koorsooyinka isu diyaarinta xirfad iyo waxbarasho. Koorso jiheyn ah taas oo ku siinaysa taageerada inaad hesho xirfad aad doonaysid inaad barato. Ama taageerada inaad hesho xirfad aad si toos ah ugu raadsan karto shaqo.
  • Koorsada dhiiri-gelinta waxbarasho ee dugsiga dadka waaweyn ee shacbiga ah. Koorsadan waxay si fiican kuugu qalabaynaysaa inaad sii wadato waxbarasho, iyadoo loo marayo hawlo dhiiri-gelin ah, tababarka farsamada waxbarasho iyo xoog saarida luqada Iswiidhishka, Ingiriisida, xisaabta iyo aqoonta bulshada.
  • Koorsada sal dhigashada ee dugsiga dadka waaweyn ee shacbiga ah. Loogu talogalay adigaa ku jira barnaamijka sal dhigashada. Waxaad baranaysaa luqada Iswiidhishka, badanaaba iyadoo lagu darayo booqashooyin waxbarasho, tababar goob shaqo iyo hawlo kale oo kuu diyaarinaya inaad sii wadato waxbarasho ama shaqo.

Ka raadi halkan caawimaad dheeraad ah