Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Waxa aad ka heli kartaa Xasiifka Shaqada (Arbetsförmedlingen) kaalmo dhaqaale, haddii aad u baahan tahay qalab, si aad u qaban karto hawlahaaga shaqo. Kaalmada dhaqaale waxay qusaysaa adigaaga qaba laxaad kala dhantaalan oo saamaynaya shaqadaada. Waxaannu baaraynaa in aad xaq u leedahay kaalmadaas iyo qalabka kuu caawin kara sida ugu fiican.

Waa maxay Kaalmada lacageed ee qalabka aad ugu baahan tahay goobta shaqada?

Waxaad heli kartaa kaalmo aad ku iibsato, ku kiraysato ama ku dayactirto agabka kaa saacidaya shaqada. Wuxuu noqon karaa tusaale ahaan, qalab si gaar ah laguugu haboonaysiiyey, qalinka akhriska oo kaa caawinaya in qoraalku kor u akhrismo ama alaab barnaamij oo gaar ah. Ujeedada kaalmadu waa in lagu siiyo fursado fiican oo aad ku hesho shaqo ama aad ku sii haysato.

Qofkee heli kara kaalmada lacageed ee qalabka?

Waxa aad xaq u yeelan kartaa kaalmada dhaqaale, haddii aad qabto laxaad kala dhantaalan oo saamaynaya awooddaada shaqo, oo aad baahan tahay qalab si aad u qaban karto shaqadaada. Waxaad ahaan kartaa shaqaale ama shiradle ama qof u baahan qalab si uu uga qaybqaadan karo barnaamijyadayada ama hawlqabyadayada muddada aad shaqo raadiska tahay. Waxa kale oo aad heli kartaa kaalmada dhaqaale, haddii aad ka qaybqaadanayso waxbarasho iskuul oo ka socota goob shaqo (arbetsplatsförlagt lärande) oo aad u baahan tahay qalab si ay u wareegidda shaqadu u fududaato.

Sidoo kale shaqabixiyahaagu waxaa uu heli karaa kaalmo qusaysa qalabka ama si uu agabka shaqada ama goobtaada shaqo kuugu habboonaysiiyo.

Kaalmada qalabka goobta shaqada ee la siinayo shaqabixiyaha

Waxaad kaalmada heli kartaa 12-ka bilood ee ugu horreeya ee aad shaqayanayso ama aad shiradda leedahay. Haddii aad shaqaynaysay muddo ka badan 12 bilood, waxaa aad kaalmada qalabka shaqada ka heli kartaa Qasnadda Caymiska (Försäkringskassan).

Kaalmada qalabka shaqada ee Qasnadda Caymiska (forsakringskassan.se)

Haddii aad ku shaqayso kaalmo mushahar ama aad haysato shaqo ilaashan oo ka jirta shaqabixiye dawladeed (skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare), waad heli kartaa kaalmada dhaqaale, xitaa 12 bilood ka dib markii lagu shaqaalaysiiyey.

Shaqo ilaashan oo ka jirta shaqabixiye dawladeed

Kaalmo mushahar

Kaalmada dhaqaale intee ayay le’egtay?

Waxaad sannadkii heli kartaa kaalmo dhaqaale oo gaadhaysa ilaa 100 000 kr. Haddii ay jiraan sababo kale oo dheeraad ahi, waad heli kartaa lacag intaa ka badan. Sidoo kale shaqabixiyahaagu wuxuu helo karaa kaalmo gaadhaysa ilaa 100 000 kr.

Sidan ayey wax noqonayaan

1. Is diiwaangeli (Skriv in dig)

Iska diiwaangeli Xafiiska Shaqada, haddii aanad ku qornayn. Taasi waa shardi si aannu qiimayn ugu samayn karno in aad kaalmada heli karto. Waad u baahan tahay in aad is diiwaangeliso xitaa haddii aad shaqo haysato oo aanad raadinayn shaqo cusub.

Is diiwaangeli

2. Nala soo xiriir

Haddii aad diiwaangashan tahay, waxaad noola soo xiriiri kartaa toos, adiga oo noo sheegaya baahidaada. Waxaannu doonaynaa in aannu ogaanno sida uu laxaadkaaga kala dhaqantaalani kuu saamaynayo marka aad shaqo radsanayso, marka aad isu diyaarinayso nolosha shaqada ama marka aad shaqaynayso.

Nala soo xiriir

3. Waannu baaraynaa baahidaada

Xafiiska Shaqadu wuxuu kugu samaynaya baaritaan si uu u fahmo baahidaada iyo qalabka kuu fududayn kara shaqadaada.

4. Xafiiska Shaqadu wuxuu gaadhayaa go’aan

Waxaannu hubinaynaa in shuruudihii kaalmada oo dhami buuxsameen. Dabadeed waxaannu gaaraynaa go’aan. Markaa go’aanka waxaa laguugu soo dirayaa boosta guriga ama boostaada dhijitaalka ah.

5. Haddii kaalmada lacagta laguu oggolaado, waad helaysaa qalabka saacidaadda

Haddii kaalmada dhaqaale laguu oggolaado, wuxuu Xafiiska Shaqadu kaa caawin karaa dalabka iyo bixinta lacagta qalabka. Markaa waxaa loo soo dirayaa xaggaaga ama goobtaada shaqada. Waxa kale oo aad dooran kartaa in aad adigu dalbato qalabka oo aad bixiso lacagta, dabadeedna aannu annagu kuu soo celinno lacagta. Waxaad helaysa warbixin la socota go’aanka oo ku saabsan sida aad yeelayso si lacagta laguugu soo shubo.

Waa muhiim in aad wax ka ogaato kaalmada qalabka caawimada goobta shaqada

  • Marka aad hesho Kaalmada iibsiga qalabka caawimada, waxa aad yeelanaysaa oo aad mas’uul ka noqonaysaa qalabka. Ka fikir in aad gasho caymisyada habboon ee loo baahan karo. Haddii aad beddelato goobta shaqada, waad haysanaysaa qalabka, waxaanad ku isticmaali kartaa goobta shaqo ee cusub.
  • Haddii ay isbeddelaan wax saamayn ku yeelan kara xaq u lahaanshahaaga kaalmada, waxaa waajib kugu ah in aad nagu soo wargeliso. .
  • Haddii aad na siisay warbixin aan sax ahayn ama aad qalabka u isticmaashay si ka duwan sidii aynu ku heshiinnay, waxaa loo baahan karaa in aad dib u soo bixiso kaalmadii.