Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

اگر برای انجام وظایف کاری خود به کمک نیاز دارید، می توانید از خدمات استخدام (Arbetsförmedlingen) کمک مالی دریافت کنید. این کمک هزینه برای شما اعمال می شود که معلولیتی دارید که بر روی کار شما تأثیر می گذارد. ما بررسی می‌کنیم که آیا شما مستحق دریافت کمک هزینه هستید و کدام کمک‌ها می‌توانند به بهترین شکل از شما حمایت کنند.

کمک در محل کار چیست؟

شما می توانید برای خرید، کرایه یا بازسازی وسایل کمکی که از شما در کارتان حمایت می کند کمک های مالی دریافت کنید. بطور مثال، این می تواند یک ابزار ویژه سازگار، یک قلم مطالعه باشد که به شما کمک می کند متن را با صدای بلند بخوانید یا یک نرم افزار خاص. هدف از این کمک هزینه ارائه فرصت های بهتر برای به دست آوردن یا حفظ وظیفه است.

چه کسانی می توانند کمک های مالی دریافت کنند؟

اگر معلولیت دارید که بر توانایی شما برای کار تأثیر می گذارد و برای اینکه بتوانید کار خود را انجام دهید به وسایل کمکی نیاز دارید، ممکن است از این کمک هزینه برخوردار شوید. شما ممکن است یک کارمند یا کارآفرین باشید، یا به کمک نیاز داشته باشید تا بتوانید در برنامه ها یا تلاش های ما اشتراک کنید، در حالی که به دنبال کار هستید. همچنین اگر در آموزش مبتنی بر محل کار (arbetsplatsförlagt lärande) در مکتب اشتراک می‌کنید و برای تسهیل انتقال به کار به کمک نیاز دارید، می‌توانید کمک هزینه دریافت کنید.

کارفرمای شما همچنین می‌تواند کمک‌های مالی برای دستگاه‌های کمکی یا تطبیق تجهیزات کار یا محل کار شما برای شما دریافت کند.

کمک به مساعدت در محل کار برای کارفرمایان

شما می توانید در جریان 12 ماه اول که مشغول به کار هستید یا کسب و کار خود را اداره می کنید کمک هزینه دریافت کنید. اگر بیش از 12 ماه کار کرده اید، می توانید در عوض از صندوق بیمه (Försäkringskassan) کمک مالی دریافت کنید.

کمک به کار از صندوق بیمه (forsakringskassan.se)

اگر با سبسایدی دستمزد شاغل هستید یا وظیفه حفاظت شده نزد یک کارفرمای دولتی skyddat arbete hos en offentlig) (arbetsgivare دارید، حتی پس از 12 ماه کار می توانید سبسایدی دریافت کنید.

کار محافظت شده با یک کارفرمای دولتی

کمک هزینه دستمزد

سهم چقدر است؟

شما می توانید تا سقف 100000 کرون در سال کمک هزینه دریافت کنید. اگر دلایل خاصی وجود داشته باشد، می توانید مبلغ بیشتری دریافت کنید. کارفرمای شما همچنین می تواند کمک هزینه ای تا سقف 100000 کرون در سال دریافت کند.

اینگونه کار می کند

  1. خود تان ثبت نام کنید (Skriv in dig)

اگر قبلا ثبت نام نکرده اید، در آژانس کاریابی ثبت نام کنید. این برای ما لازم است تا بتوانیم ارزیابی کنیم که آیا شما می توانید کمک هزینه دریافت کنید. حتی اگر قبلاً وظیفه دارید و به دنبال شغل جدیدی نیستید، باید ثبت نام کنید.

(به زبان سویدنی) خود تان ثبت نام کنید

  1. با ما تماس بگیرید

اگر قبلا ثبت نام کرده اید، می توانید مستقیماً با ما تماس بگیرید و نیازهای خود را به ما بگویید. ما باید بدانیم که وقتی به دنبال وظیفه، آماده شدن برای زندگی کاری یا کار هستید، معلولیت شما چگونه بر شما تأثیر می گذارد.

با ما تماس بگیرید

  1. ما نیازهای شما را بررسی می کنیم

آژانس کاریابی با شما تحقیقاتی را انجام می دهد تا نیازهای شما را درک کند و این که کدام کمک ها می توانند کار شما را تسهیل کنند.

  1. آژانس کاریابی تصمیم می گیرد

ما بررسی می کنیم که همه شرایط برای کمک هزینه وجود داشته باشد و سپس تصمیم می گیریم. سپس تصمیم از طریق پست یا به صندوق ورودی دیجیتال به خانه شما ارسال می شود.

  1. در صورت اعطا شدن کمک هزینه، کمک های خود را دریافت خواهید کرد

اگر کمک هزینه اعطا شود، آژانس کاریابی می تواند در سفارش و پرداخت مساعدت های شما کمک کند. سپس به شما یا محل کار تان تحویل داده می شود. همچنین می توانید سفارش دهید و هزینه کمک های خود را خود تان بپردازید و سپس پول را از ما پس بگیرید. معلومات همراه با تصمیم در مورد شیوه پرداخت پول دریافت خواهید کرد.

مهم است که در مورد کمک های مالی در محل کار بدانید

  • در صورت مشارکت در خرید وسایل کمکی، شما مالک و مسئول آن خواهید بود. به یاد داشته باشید که هر گونه بیمه ای که ممکن است مورد نیاز باشد، بگیرید. اگر محل کار را تغییر دهید، می توانید کمک را نگه دارید و می توانید از آن در محل کار جدید استفاده کنید.
  • اگر چیزی که می تواند بر حق شما برای کمک هزینه تغییر کند، شما موظف هستید به ما اطلاع دهید.
  • اگر معلوماتی ارائه کرده اید که نادرست است یا از کمک به روشی متفاوت از آنچه که ما توافق کرده ایم استفاده می کنید، ممکن است مجبور شوید کمک هزینه را پس دهید.

پشتیبانی بیشتری پیدا کنید