ثبت نام نمایید

شما میتوانید در نخستین روز که کار تان را از دست میدهید، از طریق ویب سایت ما و توسط سند هویت الکترونیکی تان، ثبت نام نمایید. برای تعیین وقت جهت مصاحبه پلانگذاری با یکی از کارمندان ادارهٔ کاریابی به تماس شوید و برای درخواست حقوق با صندوق بیمهٔ بیکاری (آکاسا) مربوطه تان ارتباط بگیرید.

فهرست مطالب صفحه

چه زمانی باید ثبت نام نمایم؟

مهم است تا شما در آخرین فرصت، در نخستین روزی که کارتان را از دست داده اید، نزد ما ثبت نام نمایید. در آن صورت (صندوق بیمۀ بیکاری) خواهد توانست در مورد حق شما برای دریافت پول، از همان روز نخست بیکاری تان، تصمیم بگیرد.

در صورتی که شما در نخستین روزی که بیکار میشوید نزد ما ثبت نام نمایید و به طور فعال جویای کار باشید، در آن صورت یک ادارۀ دیگر یا کمون میتواند در مورد حق شما برای دریافت پول تصمیم بگیرد. Försäkringskassan (صندوق بیمۀ اجتماعی) میتواند به طور مثال در مورد "درآمد اساسی معاش مریضی" یا SGI تصمیم بگیرد.

همه معلوماتی را که میتوانید، ارائه نمایید. ما هر قدر بیشتر بدانیم به همان اندازه زودتر میتوانیم شما را کمک نماییم.

چگونه ثبت نام می نمایم؟

 • با کارت شناسایی الکترونیک تان (مانند mobilt bank-id) وارد سیستم شوید.
 • اگر در ویب سایت se دارای کدام حساب کاربری نمی باشید باید در گام نخست اطلاعات در مورد خود را وارد نموده و برای تان یک حساب کاربری بسازید.
 • بعد از ساختن حساب کاربری و وارد شدن به سیستم توسط کارت شناسایی الکترونیک، میتوانید به ثبت نام نمودن به عنوان یک بیکار، آغاز نمایید.
 • شما به طور مثال در مورد تحصیلات، کار های قبلی،مهارت های تان و این که چه نوع کار ها را جستجو میکنید معلومات ارایه خواهید کرد.
 • زمانی که ثبت نام می نمایید باید برای یک جلسۀ برنامه ریزی با یک کارمند ادارۀ کاریابی وقت بگیرید. آیا از قبل میدانید که در جریان 3 ماه به کار یا آموزش آعاز خواهید کرد؟ در آن صورت صرفاَ از خدمات دیجیتالی ما استفاده خواهید نمود و ضرورت ندارید برای یک جلسۀ برنامه ریزی وقت بگیرید و یا با یک کارمند ادارۀ کاریابی تماس داشته باشید.

اگر شما به کمپیوتر یا تیلفون هوشیار دسترسی ندارید، شما میتوانید به دفتر خدمات مراجعه نموده و از یکی از دستگاه های کمپیوتر استفاده نمایید.

برای دریافتتعویض پولی، نزدa-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) تقاضا کنید

وقتی بیکار هستید می توانید نزد یک (صندوق بیمۀ بیکاری) برای دریافت تعویض پولی برای همان مدت زمانی که کار را جستجو می نمایید، تقاضا کنید. اینکه چه مقدار پول را می توانید بدست بیآورید،از جمله بستگی دارد به این که در گذشته چقدر کار کرده اید و یا هم این که آیا عضو یک a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) هستید و یا خیر.

با صندوق بیمۀ بیکاری(a-kassa)خود تماس گرفته و برای تعویض پولی تقاضا نمایید. ساده ترین شکل انجام دادن این کار از طریق داخل شدن به ویب سایت a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) تان می باشد.

اگر عضو یک (صندوق بیمۀ بیکاری) نیستید می توانید در هنگام که کار تان را از دست می دهید برای عضویت و grundersättning(تعویض پولی اساسی)تقاضا نمایید. اگر نمی خواهید در یک(صندوق بیمۀ بیکاری)عضو شوید، می توانید برای دریافت grundersättning (تقویض پولی اساسی) نزد Alfa-kassan(صندوق بیمۀ الفا) تقاضا کنید.

تعویض پولی از a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری)

قبل از جلسۀ برنامه ریزی خود را آماده بسازید

در هنگام که ثبت نام می نمایید باید برای یک جلسۀ معلوماتی با یک کارمند ادارۀ کاریابی، وقت بگیرید. آیا از قبل میدانید که در جریان 3 ماه به کار یا آموزش آعاز خواهید کرد؟ در آن صورت صرفاَ از خدمات دیجیتالی ما استفاده خواهید نمود و ضرورت ندارید برای یک جلسۀ برنامه ریزی وقت بگیرید و یا با یک کارمند ادارۀ کاریابی تماس داشته باشید.

خوب است تا قبل از جلسه خود را آماده بسازید و خود تان شروع به برنامه ریزی نمایید.در آن صورت جلسه بیشتر موثر خواهد بود. به طور مثال شما میتوانید:

 • کارنامک یا cv خود را مرور نموده و آن را به روز سازید
 • در مورد این که با چه میخواهید کار کنید، فکر نمایید.

قبل از جلسۀ برنامه ریزی

در جلسۀ برنامه ریزی چه اتفاق می افتد؟

نخستین جلسه با ما، یک جلسۀ برنامه ریزی است برای حد اکثر 30 دقیقه. سپس شما و یک مشاور در ادارۀ کاریابی، از جمله موارد ذیل را مرور میکنید:

 • توانایی های شما
 • کدام کار ها را جستجو می کنید
 • کدام نوع حمایت را میتوانید از ما بدست بیآورید
 • برای رسیدن به اهداف تان چگونه باید عمل کنید؟

همچنین ما بررسی میکنیم که آیا شما در حصۀ کار و جستجوی کار، ضرورت به کمک و حمایت بیشتری دارید یا نخیر. بطور مثال، اگر شما ناتوانی (معلولیت)، تشخیص مریضی یا مشکلاتی در حصۀ صحت خود دارید. سپس همراه با شما بررسی میکنیم که شما برای انجام وظیفه به چه نوع کمک نیاز دارید.

سوال ها و جواب ها

چگونه میتوانم یک ملاقات با شما را لغو کنم و یا هم برای آن دوباره وقت بگیرم؟

برای لغو یا تنظیم مجدد یک ملاقات باید با ما تماس بگیرید.

اگر در یک جلسه حاضر نشوید و یا هم فرآموش کنید به ما اطلاع بدهید که نمی توانید در زمان تعین شده حاضر شوید، این موضوع می تواند بالای تعویض پولی تان تاثیر وارد نماید.

با ما تماس بگیرید

آیا می توانم بدون داشتن کارت شناسایی الکترونیک ثبت نام نمایم؟

اگر سند هویت الکترونیکی ندارید، می‌توانید از طریق انترنت ثبت نام کنید. در این صورت، باید حساب ایجاد کنید و با نام کاربری و رمز عبور وارد سیستم شوید. بعد از آن باید به دفتر خدمات مراجعه کنید و خود را منحیث جوینده کار ثبت نام کنید. شما نمی‌توانید پیش از پیش وقت ملاقات بگیرید. اولین روز ثبت نام همان روز مراجعه حضوری به دفتر خدمات خواهد بود. سند هویت را همراه خود بیاورید.

مراجعه باید ظرف 14 روز از تاریخ ثبت معلومات در ویب سایت صورت بگیرد. کوتاهی در این زمینه باعث حذف معلومات شما به شکل اتومات می‌شود.

اگر نتوانید از خدمات آنلاین ما استفاده کنید، باید برای ثبت نام منحیث جوینده کار به دفتر خدمات مراجعه کنید. در وقت مراجعه به دفتر خدمات حتماً سند هویت‌تان را با خود بیاورید. ما بیکاری شما را به صندوق بیمه بیکاری اطلاع می‌دهیم تا بتوانید برای دریافت مزایای بیکاری اقدام کنید.

کارت شناسایی الکترونیک را میتوانید این چنین تهیه نمایید

چگونه می توانم از بیکار شدن به a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) اطلاع بدهم؟

زمانی که در ویب سایت ما توسط کارت شناسایی الکترونیک خود ثبت نام می نمایید، در عین زمان این را هم اظهار می دارید که می خواهید برایa-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) نیز تقاضا کنید. سپس به ویب سایت a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) تان مراجعه نموده و اطلاعات مورد نیاز آنها را ارائه کنید.

اگر شما از قبل در یک (صندوق بیمۀ بیکاری) ثبت نام هستید اما به دلیل این که کار نموده و یا مریض بوده اید در (جریان اخذ پول) وقفه ایجاد شده است، در آن صورت ضرورت دارید تا با ما از طریق تیلفون یا chatt(گفتگو از طریق انترنیت) تماس بگیرید. ما در آن هنگام به (صندوق بیمۀ بیکاری) تان اطلاع می دهیم که شما دوباره کار تان را از دست داده اید.

با ما تماس بگیرید

معاش مریضی بر مبنای درآمد، SGI چیست؟

SGI به معنی sjukpenninggrundande inkomst (معاش مریضی بر مبنای درآمد) است. Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) SGI شما را محاسبه میکند. SGI اساس را تشکیل می دهد برای این که مثلاَ در هنگام مریض شدن یا هم زمانی که در مرخصی والدین بسر می برید، چه مقدار پول را بدست بیآورید.

در صورت داشتن سوال در مورد SGI تان و چگونگی محافظت از آن در شرایط مختلف، با "صندوق بیمۀ همگانی" تماس بگیرید.

Försäkringskassan "صندوق بیمۀ همگانی"

زمانی که avgångsvederlag (غرامت خاتمۀ خدمت) را بدست آوردم چه چیزی اعتبار دارد؟

اگر (غرامت خاتمۀ خدمت) را بدست آورده اید، توصیه می نماییم تا در نخستین روز بیکاری تان ثبت نام نموده و خود را به a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) تان معرفی کنید. در آن زمان (صندوق بیمۀ بیکاری) محاسبه خواهد نمود تا در زودترین فرصت از کدام تاریخ می توانید پول بدست بیآورید. صندوق بیمۀ بیکاری avgångsvederlag یا (غرامت خاتمۀ خدمت) را به عنوان معاش شمار می نماید.

برای بدست آوردن معلومات در مورد sjukpenninggrundande inkomst (معاش مریضی بر مبنای درآمد) با (صندوق بیمۀ همگانی) تماس بگیرید زیرا این می تواند در زمان ثبت نام نمودن شما، متاثر گردد.

اگر در جریان زمان که دارای (غرامت خاتمۀ خدمت) هستید، به عنوان جویای کار ثبت نام می نمایید، در آن صورت نیاز دارید تا فعالانه جویای کار نیز باشید. به این معنی که باید به طور فعالانه کار جستجو نموده و از فعالیت های تان به شکل ماهوار گزارش بدهید.

اگر من برکنار شده باشم و یا (در مورد برکناری) هوشدار دریافت نموده باشم، چه چیزی را باید در نظر داشته باشم؟

لازم نیست همه افرادی که هوشدار دریافت می نمایند، از کار نیز اخراج شوند. اما خوب است تا خود را برای بیکار شدن آماده بسازید.

مثلاَ بررسی نمایید که چه چیزی برای شما در ارتباط با (مهلت برکناری از کار) اعتبار دارد. خوب است به ترتیب نمودن cv و نامۀ شخصی آعاز نمایید تا در صورت بیکار شدن، آمادگی داشته باشید.

اگر کار تان را از دست بدهید باید در نخستین روز بیکارشدن نزد ما ثبت نام نمایید. این کار را می توانید به راحتی در ویب سایت ما انجام بدهید.

چگونه میتوانم ببینم آیا من ثبت نام نموده ام؟

اگر مطمئن نیستید که آیا ثبت نام شده اید و یا نه، میتوانید به کمک کارت شناسایی الکترونیک تان وارد سیستم شده و در Mina sidor این موضوع را بررسی نمایید. در صورتی که در "ادارۀ کاریابی" ثبت نام باشید این موضوع در "Min inskrivning" در زیر اسم تان قرار دارد. اگر در زیر اسم تان نوشته شده باشد "Skriv in dig" یا "اسم تان را ثبت کنید" به این معنی است که شما ثبت نام نشده اید.

چگونه میتوانم در مورد ثبت نام بودن خود، تصدیق بدست بیآورم؟

شما میتوانید خود یک تصدیق را چاپ نمایید که نزد ما ثبت نام هستید. با کارت شناسایی الکترونیک تان وارد (Mina sidor) گردیده به "Visa/ändra mina uppgifter" بروید. با انتخاب نمودن "Dokument och intyg" میتوانید این تصدیق را به شک PDF برای چاپ یا هم ارائه، بدست بیآورید.

در هنگام ثبت نام نمودن، در این مورد که عضو کدام a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) می باشم، چیزی ننوشته ام. اکنون چه کاری را باید انجام بدهم؟

اگر در هنگام ثبت نام، اظهار نکرده اید که می خواهید برای دریافت تعویض پولی نزد (صندوق بیمۀ بیکاری) تقاضا کنید، می توانید به ما زنگ بزنید و ما می توانیم به (صندوق بیمۀ بیکاری) تان اطلاع بدهیم. تقاضا شما برای دریافت پول از (صندوق بیمۀ بیکاری) از همان تاریخ اعتبار دارد که شما به ما زنگ می زنید و یا نزد ما مراجعه می نمایید و می توانید هویت تان را ثابت بسازید.