ثبت نام خودتان به حیث کارجو

اولین روز بیکاری خود را ثبت نمایید. اول با مدرک هویتی الکترونیکی وارد شوید و یک اکانت جور کنید. با ثبت کردن (Skriv in dig) شروع کنید و همگی معلومات را خانه پری کنید، به طور مثال معلومات درباره این که پشت چه کاری استید و چه قسم تجربه ای دارید. سپس، یک مجلس پلان گذاری را همراه یک ایجنسی کاریابی تنظیم کنید. همراه صندوق بیمه بیکاری (a-kassa) از خود به تماس شوید که برای تعویض درخواست کنید.

فهرست مطالب صفحه

چه زمانی باید ثبت نام نمایم؟

مهم است که در اولین روز بیکاری خود با ما ثبت نام کنید. حتی قبل از اینکه بیکار شوید می توانید شروع به پر کردن معلومات کنید. سپس قبل از ارسال درخواست تا اولین روز بیکاری خود صبر کنید.

هنگامی که در اولین روزی که بیکار هستید و فعالانه به دنبال کار هستید خود را با ما راجستر می کنید، یک مقام دیگر یا شاروالی می تواند حق غرامت شما را ارزیابی کند. بطور مثال (Försäkringskassan) می تواند در مورد درآمد واجد شرایط کمک هزینه مریضی، (SGI)، تصمیم بگیرد.

چگونه ثبت نام می نمایم؟

  • اولین قدمه وارد شدن با مدرک هویتی شما در ویب سایت ماست.
  • به بخش ثبت نام (Skriv in dig) رجوع کنید و معلومات درباره تحصیلات، تجربه کاری و مهارت های خود را پرکاری کنید. مطمئن شوید که در هنگام راجستر وقت زیادی دارید بخاطر از اینکه هر چه بیشتر بفهمیم عاجل تر شما را کمک زیادتر کرده می توانیم.
  • در آخرین مرحله، شما برای یک مصاحبه پلانگذاری با یک واسطه اشتغال قرار ملاقات را تنظیم می‌کنید و بعد از آن ثبت‌نام خود را ارسال می‌کنید. ممکن است بلافاصله بعد از ثبت‌نام با شما به تماس شوند. اگر قبل از ثبت نام می‌دانید که شما در مدت 3 ماه، کار یا تحصیل را شروع خواهید کرد، ضرورت به ریزرف کردن مصاحبۀ پلانگذاری ندارید. بعوض آن، بعد از جواب دادن به اینکه می‌خواهید ثبت‌نام خود را ارسال کنید، از شما سوال می‌شود که آیا می‌خواهید در زمان شروع کار جدید خود بشکل اتوماتیک ثبت‌نام شما لغو شود یا نخیر.

بعد از اینکه تمامی معلومات را وارد کردید و ثبت نام خود را ارسال کردید، یک تاییدیه را که شما ثبت نام شده‌اید، دریافت خواهید کرد و به حیث کاریاب راجستر می‌شوید.

اگر به کمپیوتر یا تلیفون موبایل دسترسی ندارید، می‌توانید به یک شعبۀ خدماتی مراجعه کنید و یک کمپیوتر را قرضه بگیرید.

اگر شما کدام مدرک هویتی الکترونیکی ندارید، راجستر خود را آنلاین جور کرده می توانید. سپس با یوزر نیم و پاسورد خود ثبت نام شوید (Skriv in dig) و معلومات خود را در بخش ورود پرکاری کنید. سپس رجوع به یک دفتر خدمات کنید که منیحث کارجو راجستر شوید. اولین روز شامل شدن شما از اولین روزی محاسبه می شود که حضوری به یک دفتر خدماتی رجوع کنید. سپس ما صندوق بیمه بیکاری (a-kassa) شما را مطلع می کنیم که شما بیکار استید که بتوانید درخواست تعویض نمایید. وقتی رجوع به دفتر خدمات می کنید، مدرک هویتی همراه خود آورده کنید.

قبل از بازدید از یک دفتر خدمات، مفید است که ساعات کار را بررسی کنید زیرا ممکن است به سرعت تغییر کند.

دفتر خدمات را پیدا کنید

شما باید ظرف 14 روز از ارسال معلومات خود در این آدرس بررسی کنید. اگر این کار را نکنید، معلومات شما بطور خودکار حذف می شود.

برای دریافتتعویض پولی، نزدa-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) تقاضا کنید

زمانیکه بیکار هستید و نزد ما ثبت‌نام شده اید، میتوانید در عین حالیکه در جستجوی شغل هستید، از فاند بیکاری درخواست غرامت کنید. اینکه چقدر پول می‌توانید بگیرید، تعلق به چیزهای دیگری مانند اینکه قبلاً چقدر کار کرده اید و آیا عضو فاند بیکاری هستید یا نخیر، دارد.

با صندوق بیمۀ بیکاری(a-kassa)خود تماس گرفته و برای تعویض پولی تقاضا نمایید. ساده ترین شکل انجام دادن این کار از طریق داخل شدن به ویب سایت a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) تان می باشد.

اگر عضو یک (صندوق بیمۀ بیکاری) نیستید می توانید در هنگام که کار تان را از دست می دهید برای عضویت و grundersättning(تعویض پولی اساسی)تقاضا نمایید. اگر نمی خواهید در یک(صندوق بیمۀ بیکاری)عضو شوید، می توانید برای دریافت grundersättning (تقویض پولی اساسی) نزد Alfa-kassan(صندوق بیمۀ الفا) تقاضا کنید.

تعویض پولی از a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری)

قبل از جلسۀ برنامه ریزی خود را آماده بسازید

در زمان ثبت نام کردن، یک جلسۀ پلانگذاری را با واسطه اشتغال ریزرف می‌کنید. اگر قصد دارید در مدت 3 ماه، کار یا تحصیل را شروع کنید، ضرورت به ریزرف کردن یک قرارملاقات پلانگذاری نیست.

کسب آمادگی برای مصاحبه برنامه ریزی

سوال ها و جواب ها

چه رقم یک وعده ملاقات همراه خدمات وظیفوی (Arbetsförmedlingen) را مجدد تنظیم یا کنسل کرده می توانم؟

اگر شما به دلیل یک مصاحبه وظیفه یا کار اشتراک نتوانسته کنید، شما باید وقت اولین تماس پلان گذاری خود را مجدد تنظیم کنید. برای تنظیم مجدد و انتخاب یک وقت نو به داخل صفحات من (Mina sidor) وارد شوید.

صفحات من (Mina sidor)

اگر مریضی یا مشکلی (vab) داشتید، شما خودتان وعده ملاقات از خود را مجدد تنظیم کرده نمی توانید اما باید به ما تلیفون کنید که ما را از مشکل ایجاد شده مطلع سازید و یک وعده ملاقات جدید تنظیم کنید. شما همچنان اگر خوش دارید یک وعده ملاقات را کنسل کنید باید برای ما تلیفون کنید.

چگونه می توانم از بیکار شدن به a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) اطلاع بدهم؟

زمانی که در ویب سایت ما توسط کارت شناسایی الکترونیک خود ثبت نام می نمایید، در عین زمان این را هم اظهار می دارید که می خواهید برایa-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) نیز تقاضا کنید. سپس به ویب سایت a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) تان مراجعه نموده و اطلاعات مورد نیاز آنها را ارائه کنید.

اگر قبلاً راجستر شده‌اید و در فاند بیمه بیکاری ثبت هستید، اما بخاطر کار یا مریض بودن برای یک مدت، تعلیق شده‌اید باید در اولین روز بیکاری خود ذریعۀ تلیفون یا چت با ما به تماس شوید. بعد از آن ما می‌توانیم فاند بیمه بیکاری شما را باخبر بسازیم که شما دومرتبه درجستجوی کار هستید.

با ما تماس بگیرید

معاش مریضی بر مبنای درآمد، SGI چیست؟

SGI به معنی sjukpenninggrundande inkomst (معاش مریضی بر مبنای درآمد) است. Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) SGI شما را محاسبه میکند. SGI اساس را تشکیل می دهد برای این که مثلاَ در هنگام مریض شدن یا هم زمانی که در مرخصی والدین بسر می برید، چه مقدار پول را بدست بیآورید.

در صورت داشتن سوال در مورد SGI تان و چگونگی محافظت از آن در شرایط مختلف، با "صندوق بیمۀ همگانی" تماس بگیرید.

Försäkringskassan "صندوق بیمۀ همگانی" (forsakringskassan.se)

زمانی که avgångsvederlag (غرامت خاتمۀ خدمت) را بدست آوردم چه چیزی اعتبار دارد؟

اگر (غرامت خاتمۀ خدمت) را بدست آورده اید، توصیه می نماییم تا در نخستین روز بیکاری تان ثبت نام نموده و خود را به a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) تان معرفی کنید. در آن زمان (صندوق بیمۀ بیکاری) محاسبه خواهد نمود تا در زودترین فرصت از کدام تاریخ می توانید پول بدست بیآورید. صندوق بیمۀ بیکاری avgångsvederlag یا (غرامت خاتمۀ خدمت) را به عنوان معاش شمار می نماید.

برای بدست آوردن معلومات در مورد sjukpenninggrundande inkomst (معاش مریضی بر مبنای درآمد) با (صندوق بیمۀ همگانی) تماس بگیرید زیرا این می تواند در زمان ثبت نام نمودن شما، متاثر گردد.

اگر در جریان زمان که دارای (غرامت خاتمۀ خدمت) هستید، به عنوان جویای کار ثبت نام می نمایید، در آن صورت نیاز دارید تا فعالانه جویای کار نیز باشید. به این معنی که باید به طور فعالانه کار جستجو نموده و از فعالیت های تان به شکل ماهوار گزارش بدهید.

اگر من برکنار شده باشم و یا (در مورد برکناری) هوشدار دریافت نموده باشم، چه چیزی را باید در نظر داشته باشم؟

لازم نیست همه افرادی که هوشدار دریافت می نمایند، از کار نیز اخراج شوند. اما خوب است تا خود را برای بیکار شدن آماده بسازید.

مثلاَ بررسی نمایید که چه چیزی برای شما در ارتباط با (مهلت برکناری از کار) اعتبار دارد. خوب است به ترتیب نمودن cv و نامۀ شخصی آعاز نمایید تا در صورت بیکار شدن، آمادگی داشته باشید.

اگر کار تان را از دست بدهید باید در نخستین روز بیکارشدن نزد ما ثبت نام نمایید. این کار را می توانید به راحتی در ویب سایت ما انجام بدهید.

چگونه میتوانم ببینم آیا من ثبت نام نموده ام؟

برای بررسی اینکه ثبت‌نام شده‌اید یا نخیر، می‌توانید به صفحات من وارد شوید. اگر در Arbetsförmedlingen ثبت‌نام شده باشید، در آنجا مینویسد "Inskriven" و تاریخ ثبت نام شدن تحت نام شما را ذکر می‌کند. همچنین می‌توانید تاییدیه ثبت‌نام خود را در قسمت اسناد من مشاهده کنید. اگر تحت نام شما می‌گوید "شما ثبت‌نام نشده‌ اید" ((”Inte inskriven”، یعنی شما ثبت‌نام نشده‌اید.

چگونه میتوانم در مورد ثبت نام بودن خود، تصدیق بدست بیآورم؟

شما می‌توانید تاییدیه خود را چاپ کنید که نزد ما ثبت نام کرده‌اید. ذریعۀ شناسایی الکترونیکی خود وارد صفحات من شوید و به قسمت "اسناد من" بروید. در آنجا تایید ثبت نام خود را به فارمت PDF پیدا خواهید کرد که می‌توانید آنرا چاپ کنید یا نشان بدهید.

در هنگام ثبت نام نمودن، در این مورد که عضو کدام a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) می باشم، چیزی ننوشته ام. اکنون چه کاری را باید انجام بدهم؟

اگر در هنگام ثبت نام، اظهار نکرده اید که می خواهید برای دریافت تعویض پولی نزد (صندوق بیمۀ بیکاری) تقاضا کنید، می توانید به ما زنگ بزنید و ما می توانیم به (صندوق بیمۀ بیکاری) تان اطلاع بدهیم. تقاضا شما برای دریافت پول از (صندوق بیمۀ بیکاری) از همان تاریخ اعتبار دارد که شما به ما زنگ می زنید و یا نزد ما مراجعه می نمایید و می توانید هویت تان را ثابت بسازید.

اگر قصد ثبت نام دارم، هویت الکترونیکی ندارم و دفتر خدمات بسته است، چه کار کنم؟

مرکز خدمات ایالتی تلاش می‌ کند تا همیشه یک دفتر خدمات در منطقه باز باشد، بنابراین ساعات کاری دفاتر خدمات نزدیک خود را از قبل بررسی کنید.

گر کدام مدرک هویتی ندارید و تا نزدیکترین دفتر خدمات باز خیلی راه زیادی است، به ما تلیفون کرده می توانید که همراه یک نماینده کاریابی گپ بزنید و پروسه راجستر را شروع کنید. لطفاً توجه کنید که شامل شدن تا وقتی که شما رجوع به یک دفتر خدمات کنید و شما را شناسایی کنند مکمل نمی شود.