ثبت نام خودتان به حیث کارجو

در اولین روز بیکار شدن خود ثبت نام کنید. با داخل شدن به سیستم ذریعۀ شناسایی الکترونیکی و ساختن یک اکاونت شروع کنید. ثبت نام را شروع کنید و معلوماتی را درمورد شغل هایی که در جستجوی آن هستید، تجربه‌هایی که داشتید و ریزرف یک جلسۀ پلانگذاری با یک واسطۀ اشتغال، اضافه کنید. برای درخواست غرامت با فاند بیکاری خود به تماس شوید.

فهرست مطالب صفحه

چه زمانی باید ثبت نام نمایم؟

مهم است که در روز اول بیکار شدن و جستجو برای کار، نزد ما ثبت‌نام کنید. بعد از آن فاند بیمه بیکاری می‌تواند حق دریافت غرامت شما را از اولین روزی که بیکار می‌شوید، بررسی نماید.

در صورتی که شما در نخستین روزی که بیکار میشوید نزد ما ثبت نام نمایید و به طور فعال جویای کار باشید، در آن صورت یک ادارۀ دیگر یا کمون میتواند در مورد حق شما برای دریافت پول تصمیم بگیرد. Försäkringskassan (صندوق بیمۀ اجتماعی) میتواند به طور مثال در مورد "درآمد اساسی معاش مریضی" یا SGI تصمیم بگیرد.

چگونه ثبت نام می نمایم؟

  • اولین قدم قبل از شروع ثبت نام، داخل شدن به سیستم ذریعۀ شناسایی الکترونیکی و ساختن یک اکاونت است که در آن معلومات تماس خود را وارد می‌کنید. ذریعۀ یک اکاونت، شما به صفحات من (Mina sidor) دسترسی پیدا می‌کنید، که اکثر موارد مربوط به دوسیۀ خود را پیدا خواهید کرد.
  • بعد از ساختن یک اکاونت، به قسمت ثبت نام و شرح معلومات در مورد تحصیلات، تجربه کاری، مهارت‌ها و شغلی که در جستجوی آن هستید، بروید. اطمینان حاصل کنید که در زمان ثبت نام فرصت کافی دارید، هراندازه که معلومات ما بیشتر باشد زودتر می‌توانیم به شما کمک کنیم.
  • در آخرین مرحله، شما برای یک مصاحبه پلانگذاری با یک واسطه اشتغال قرار ملاقات را تنظیم می‌کنید و بعد از آن ثبت‌نام خود را ارسال می‌کنید. ممکن است بلافاصله بعد از ثبت‌نام با شما به تماس شوند. اگر قبل از ثبت نام می‌دانید که شما در مدت 3 ماه، کار یا تحصیل را شروع خواهید کرد، ضرورت به ریزرف کردن مصاحبۀ پلانگذاری ندارید. بعوض آن، بعد از جواب دادن به اینکه می‌خواهید ثبت‌نام خود را ارسال کنید، از شما سوال می‌شود که آیا می‌خواهید در زمان شروع کار جدید خود بشکل اتوماتیک ثبت‌نام شما لغو شود یا نخیر.

بعد از اینکه تمامی معلومات را وارد کردید و ثبت نام خود را ارسال کردید، یک تاییدیه را که شما ثبت نام شده‌اید، دریافت خواهید کرد و به حیث کاریاب راجستر می‌شوید.

اگر به کمپیوتر یا تلیفون موبایل دسترسی ندارید، می‌توانید به یک شعبۀ خدماتی مراجعه کنید و یک کمپیوتر را قرضه بگیرید.

برای دریافتتعویض پولی، نزدa-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) تقاضا کنید

زمانیکه بیکار هستید و نزد ما ثبت‌نام شده اید، میتوانید در عین حالیکه در جستجوی شغل هستید، از فاند بیکاری درخواست غرامت کنید. اینکه چقدر پول می‌توانید بگیرید، تعلق به چیزهای دیگری مانند اینکه قبلاً چقدر کار کرده اید و آیا عضو فاند بیکاری هستید یا نخیر، دارد.

با صندوق بیمۀ بیکاری(a-kassa)خود تماس گرفته و برای تعویض پولی تقاضا نمایید. ساده ترین شکل انجام دادن این کار از طریق داخل شدن به ویب سایت a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) تان می باشد.

اگر عضو یک (صندوق بیمۀ بیکاری) نیستید می توانید در هنگام که کار تان را از دست می دهید برای عضویت و grundersättning(تعویض پولی اساسی)تقاضا نمایید. اگر نمی خواهید در یک(صندوق بیمۀ بیکاری)عضو شوید، می توانید برای دریافت grundersättning (تقویض پولی اساسی) نزد Alfa-kassan(صندوق بیمۀ الفا) تقاضا کنید.

تعویض پولی از a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری)

قبل از جلسۀ برنامه ریزی خود را آماده بسازید

در زمان ثبت نام کردن، یک جلسۀ پلانگذاری را با واسطه اشتغال ریزرف می‌کنید. اگر قصد دارید در مدت 3 ماه، کار یا تحصیل را شروع کنید، ضرورت به ریزرف کردن یک قرارملاقات پلانگذاری نیست.

کسب آمادگی برای مصاحبه برنامه ریزی

سوال ها و جواب ها

چگونه میتوانم یک ملاقات با شما را لغو کنم و یا هم برای آن دوباره وقت بگیرم؟

برای لغو یا تنظیم مجدد یک ملاقات باید با ما تماس بگیرید.

اگر در یک جلسه حاضر نشوید و یا هم فرآموش کنید به ما اطلاع بدهید که نمی توانید در زمان تعین شده حاضر شوید، این موضوع می تواند بالای تعویض پولی تان تاثیر وارد نماید.

با ما تماس بگیرید

آیا می توانم بدون داشتن کارت شناسایی الکترونیک ثبت نام نمایم؟

اگر سند هویت الکترونیکی ندارید، می‌توانید از طریق انترنت ثبت نام کنید. در این صورت، باید حساب ایجاد کنید و با نام کاربری و رمز عبور وارد سیستم شوید. بعد از آن باید به دفتر خدمات مراجعه کنید و خود را منحیث جوینده کار ثبت نام کنید. شما نمی‌توانید پیش از پیش وقت ملاقات بگیرید. اولین روز ثبت نام همان روز مراجعه حضوری به دفتر خدمات خواهد بود. سند هویت را همراه خود بیاورید.

مراجعه باید ظرف 14 روز از تاریخ ثبت معلومات در ویب سایت صورت بگیرد. کوتاهی در این زمینه باعث حذف معلومات شما به شکل اتومات می‌شود.

اگر نتوانید از خدمات آنلاین ما استفاده کنید، باید برای ثبت نام منحیث جوینده کار به دفتر خدمات مراجعه کنید. در وقت مراجعه به دفتر خدمات حتماً سند هویت‌تان را با خود بیاورید. ما بیکاری شما را به صندوق بیمه بیکاری اطلاع می‌دهیم تا بتوانید برای دریافت مزایای بیکاری اقدام کنید.

کارت شناسایی الکترونیک را میتوانید این چنین تهیه نمایید

چگونه می توانم از بیکار شدن به a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) اطلاع بدهم؟

زمانی که در ویب سایت ما توسط کارت شناسایی الکترونیک خود ثبت نام می نمایید، در عین زمان این را هم اظهار می دارید که می خواهید برایa-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) نیز تقاضا کنید. سپس به ویب سایت a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) تان مراجعه نموده و اطلاعات مورد نیاز آنها را ارائه کنید.

اگر قبلاً راجستر شده‌اید و در فاند بیمه بیکاری ثبت هستید، اما بخاطر کار یا مریض بودن برای یک مدت، تعلیق شده‌اید باید در اولین روز بیکاری خود ذریعۀ تلیفون یا چت با ما به تماس شوید. بعد از آن ما می‌توانیم فاند بیمه بیکاری شما را باخبر بسازیم که شما دومرتبه درجستجوی کار هستید.

با ما تماس بگیرید

معاش مریضی بر مبنای درآمد، SGI چیست؟

SGI به معنی sjukpenninggrundande inkomst (معاش مریضی بر مبنای درآمد) است. Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) SGI شما را محاسبه میکند. SGI اساس را تشکیل می دهد برای این که مثلاَ در هنگام مریض شدن یا هم زمانی که در مرخصی والدین بسر می برید، چه مقدار پول را بدست بیآورید.

در صورت داشتن سوال در مورد SGI تان و چگونگی محافظت از آن در شرایط مختلف، با "صندوق بیمۀ همگانی" تماس بگیرید.

Försäkringskassan "صندوق بیمۀ همگانی" (forsakringskassan.se)

زمانی که avgångsvederlag (غرامت خاتمۀ خدمت) را بدست آوردم چه چیزی اعتبار دارد؟

اگر (غرامت خاتمۀ خدمت) را بدست آورده اید، توصیه می نماییم تا در نخستین روز بیکاری تان ثبت نام نموده و خود را به a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) تان معرفی کنید. در آن زمان (صندوق بیمۀ بیکاری) محاسبه خواهد نمود تا در زودترین فرصت از کدام تاریخ می توانید پول بدست بیآورید. صندوق بیمۀ بیکاری avgångsvederlag یا (غرامت خاتمۀ خدمت) را به عنوان معاش شمار می نماید.

برای بدست آوردن معلومات در مورد sjukpenninggrundande inkomst (معاش مریضی بر مبنای درآمد) با (صندوق بیمۀ همگانی) تماس بگیرید زیرا این می تواند در زمان ثبت نام نمودن شما، متاثر گردد.

اگر در جریان زمان که دارای (غرامت خاتمۀ خدمت) هستید، به عنوان جویای کار ثبت نام می نمایید، در آن صورت نیاز دارید تا فعالانه جویای کار نیز باشید. به این معنی که باید به طور فعالانه کار جستجو نموده و از فعالیت های تان به شکل ماهوار گزارش بدهید.

اگر من برکنار شده باشم و یا (در مورد برکناری) هوشدار دریافت نموده باشم، چه چیزی را باید در نظر داشته باشم؟

لازم نیست همه افرادی که هوشدار دریافت می نمایند، از کار نیز اخراج شوند. اما خوب است تا خود را برای بیکار شدن آماده بسازید.

مثلاَ بررسی نمایید که چه چیزی برای شما در ارتباط با (مهلت برکناری از کار) اعتبار دارد. خوب است به ترتیب نمودن cv و نامۀ شخصی آعاز نمایید تا در صورت بیکار شدن، آمادگی داشته باشید.

اگر کار تان را از دست بدهید باید در نخستین روز بیکارشدن نزد ما ثبت نام نمایید. این کار را می توانید به راحتی در ویب سایت ما انجام بدهید.

چگونه میتوانم ببینم آیا من ثبت نام نموده ام؟

برای بررسی اینکه ثبت‌نام شده‌اید یا نخیر، می‌توانید به صفحات من وارد شوید. اگر در Arbetsförmedlingen ثبت‌نام شده باشید، در آنجا مینویسد "Inskriven" و تاریخ ثبت نام شدن تحت نام شما را ذکر می‌کند. همچنین می‌توانید تاییدیه ثبت‌نام خود را در قسمت اسناد من مشاهده کنید. اگر تحت نام شما می‌گوید "شما ثبت‌نام نشده‌ اید" ((”Inte inskriven”، یعنی شما ثبت‌نام نشده‌اید.

چگونه میتوانم در مورد ثبت نام بودن خود، تصدیق بدست بیآورم؟

شما می‌توانید تاییدیه خود را چاپ کنید که نزد ما ثبت نام کرده‌اید. ذریعۀ شناسایی الکترونیکی خود وارد صفحات من شوید و به قسمت "اسناد من" بروید. در آنجا تایید ثبت نام خود را به فارمت PDF پیدا خواهید کرد که می‌توانید آنرا چاپ کنید یا نشان بدهید.

در هنگام ثبت نام نمودن، در این مورد که عضو کدام a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) می باشم، چیزی ننوشته ام. اکنون چه کاری را باید انجام بدهم؟

اگر در هنگام ثبت نام، اظهار نکرده اید که می خواهید برای دریافت تعویض پولی نزد (صندوق بیمۀ بیکاری) تقاضا کنید، می توانید به ما زنگ بزنید و ما می توانیم به (صندوق بیمۀ بیکاری) تان اطلاع بدهیم. تقاضا شما برای دریافت پول از (صندوق بیمۀ بیکاری) از همان تاریخ اعتبار دارد که شما به ما زنگ می زنید و یا نزد ما مراجعه می نمایید و می توانید هویت تان را ثابت بسازید.