Förmedlingsinsatser

کوشش‌های مداخله‌ای یک پروگرام برای کسانی است که در جریان جستجو برای یک کار یا در شروع تحصیل، ضرورت به حمایت دارند. منحیث حمایت، شما یک سوپروایزر از طرف یکی از تأمین‌کنندگان ما دریافت خواهید کرد. با یکدیگر پلان می‌کنید که بهترین فعالیت برای شما کدام است.

کوشش‌های مداخله‌ای چی است؟

کوشش‌های مداخله‌ای پروگرامی است که شما در فعالیت‌هایی اشتراک می‌کنید که برای نیازمندی‌های شما طراحی شده است. این فعالیت‌ها بهمراه تأمین کننده‌ای که ما تدارک دیده‌ایم، انجام می‌شود. Arbetsförmedlingen ارزیابی می‌کند که آیا پروگرام کوشش‌های مداخله‌ای برای شما مناسب است یا نخیر. ما این ارزیابی را به کمک بررسی احصائیوی انجام می‌دهیم.

ارزیابی ما به این ترتیب است.

چی کسی می‌تواند در پروگرام کوشش‌های مداخله ای اشتراک کند؟

بمنظور اشتراک در پروگرام کوشش‌های مداخله‌ای، شما باید به حیث یک کاریاب در Arbetsförmedlingen راجستر شده باشید، حداقل 25 سال سن داشته باشید و به شکل تمام وقت بیکار باشید. حتی اگر شما هنوز 25 ساله نشده‌اید اما معلولیت دارید، در پروگرام کوشش‌های سازمانی برای اشخاص جدیدالورود خاص اشتراک کرده‌اید یا حداقل 18 سال سن دارید و برای مدت زیادی بیکار بوده‌اید، می‌توانید اشتراک کنید.

شما که در تضمین شغلی برای اشخاص جوان اشتراک می‌کنید، و در تضمین کار و انکشاف یا در پروگرام سازمانی شامل هستید هم می‌توانید در کوشش‌های مداخله ای اشتراک کنید. بنابراین ضروری نیست که 25 ساله باشید یا به شکل تمام وقت بیکار باشید.

پروگرام به این ترتیب است

زمانیکه در مورد پروگرام کوشش‌های مداخله‌ای تصمیمی دریافت کردید، حمایتی را تحت نام مجهزسازی و متناسب‌سازی دریافت خواهید کرد. در مجهزسازی و متناسب سازی از یکی از تأمین کنندگان ما کمک می‌گیرید. شما انتخاب می‌کنید که کدام تأمین کننده را می‌خواهید. زمانیکه یک تأمین‌کننده را انتخاب کردید، با همدیگر پلان می‌کنید که کدام فعالیت‌ها به شما کمک می‌کند تا زودتر یک شغل پیدا کنید یا تحصیل را شروع کنید. اگر از کمک تأمین کنندۀ انتخابی خود ناراضی هستید، می‌توانید او را تغییر بدهید. اگر می‌خواهید تأمین کننده را تغییر بدهید با ما به تماس شوید.

مجهزسازی و متناسب سازی

کوشش‌های مداخله ای چقدر طول می‌کشد؟

پروگرام کوشش‌های مداخله‌ای معمولاً به شکل تمام وقت است و بمدت شش ماه طول می‌کشد. در صورت ضرورت، می‌توانید شش ماه دیگر، یعنی در مجموع، دوازده ماه، اشتراک کنید. در بعضی حالات، ممکن است به شما اجازه داده شود که به شکل پارت تایم اشتراک کنید، بطور مثال اگر در رخصتی والدین هستید یا هر مانع دیگری دارید که ما تصدیق کرده‌ایم.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید