روش تشخیص ما برای تعیین سرعت کار پیدا کردن شما و اینکه به کدام حمایت‌ها نیاز دارید به شرح زیر است

وقتی شما در اداره کاریابی نامنویسی می‌کنید ما سرعت کار پیدا کردن شما و اینکه به چه حمایت‌هایی نیاز دارید را بررسی کرده و ارزیابی می‌کنیم. ما برای اینکار از یک ابزار تشخیص آماری استفاده می‌کینم. این ابزار مشخصات فردی را بطور اتوماتیک داده‌پردازی کرده و مبنای کار آن اطلاعاتی است که شما از خودتان در اختیار ما گذارده‌اید. هدف از اینکار آنست که به شما کمک شود هر چه سریع‌تر کار پیدا کنید.

حمایت ارزیابی احصائیوی

فلم
/

2 دقیقه 39 ثانیه

شما میتوانید که درینجا یک فلم کوتاهی را در رابطه به اینکه حمایت ارزیابی احصائیوي چگونه کار میکند، مشاهده کنید.

ما از چه اطلاعاتی استفاده می‌کینم؟

ما هنگام داده‌پردازی اتوماتیک، از اطلاعاتی که شما هنگام نامنویسی ارائه کرده‌اید و سایر اطلاعاتی که دربارۀ شما در سیستم ما وجود دارد استفاده می‌کنیم. این اطلاعات ممکن است شامل طول مدت زمانی که نامنویسی بوده‌اید، میزان تحصیلات، سن و سال و شرایط موجود در شهر محل سکونت شما باشد. بطور مثال اگر شما مدت زمان طولانی نزد ما نامنویسی بوده باشید نشان می‌دهد که فاصله شما از بازار کار بیشتر شده است. این داده‌پردازی تشکیل پروفایل (profilering) نام دارد و مفهوم حقوقی آن داده‌پردازی اتوماتیک مشخصات فردی است، که به منظور تشخیص و پیش‌بینی برخی خصوصیات فردی انجام می‌شود.

اداره کاریابی همچنین می‌تواند اطلاعاتی را از سایر ادارات، بطور مثال اداره مهاجرت نیز استعلام کند.

 • زمان ثبت‌نام
 • همکاری در جریان دورۀ ثبت نام فعلی
 • کتگوری درخواست کننده
 • جستجوی بین محلی
 • کشور محل تولد
 • کاونتی
 • زیپ کود
 • آدرس پستی
 • شاروالی
 • سطح تحصیلات
 • تمرکز آموزشی
 • گروه‌های مسلکی جستجو شده (الی 4 گروه)
 • تجربه در گروه‌های مسلکی پرطرفدار
 • آموزش برای گروه‌های مسلکی کاربردی
 • سن
 • جنسیت
 • صندوق پولی مربوطه
 • ماه ثبت‌نام
 • معلولیت‌ها

نیاز شما به حمایت

اداره عامه خدمات استخدام سویدن بر این باور است که این معلومات باید برای تعیین مدت زمانی که شما از بازار کار دور بوده‌اید، مدت دستیابی شما به وظیفه و تعیین حمایت‌های مورد ضرورت شما کسب شوند. برای این که بفهمیم آیا مجهزسازی و متناسب سازی منجر به حمایت مناسب از شما می‌شود یا نی، از ارزیابی احصائیوی استفاده می‌کنیم.

سه دسته حمایت

اداره عامه خدمات استخدام سویدن از طریق خدمات ارزیابی می‌تواند سطح حمایت مورد ضرورت شما را مشخص کند. این سطوح عبارت اند از:

 • اینگونه تشخیص داده می‌شود که نیاز شما به حمایت اندک است و خودتان از عهده کار پیدا کردن بطور مثال با استفاده از خدمات دیجیتالی اداره کاریابی برمی‌آیید.
 • شما به حمایت فوق‌العاده نیاز دارید تا بتوانید کار کردن یا تحصیل کردن را آغاز کنید.
 • شما به حمایت فوق‌العاده زیادی نیاز دارید که اداره کاریابی به تحقیقات بیشتر در مورد آن ادامه خواهد داد.

بهترین حمایت برای شما

تأمین کننده خدمات استخدام بر اساس تمام معلومات مربوط به شما و داده‌های خدمات ارزیابی، وضعیت شما را بررسی می‌کند و آنگاه درباره حمایتی که باید به شما ارائه شود، تصمیم گیری می‌کند.. هدف این است که بهترین حمایت ممکن به شما ارائه شود.

مکاتبات هدفمند

خدمات استخدام همچنین از معلومات شخصی شما برای ارسال مطالبی که ممکن است برای شما جذاب یا مرتبط با پروسه کاریابی باشد، استفاده می‌کند. اگر علاقه‌مند به دریافت این خبرنامه‌ها نیستید، می‌توانید به مکاتبات خاتمه ببخشید.

پالیسی حفظ حریم خصوصی

در زمان پروسس دیتاهای خصوصی توسط ادارۀ خدمات استخدام، ما قانون عمومیت و محرمیت (2009:400) را مراعات مینماییم. فعالیت های ادارۀ خدمات استخدام، در مطابقت با مقررات فصل 28, 11, 12 و §§12a انجام میشود. محرمیت باعث نمیشود که ما معلومات را به تمویل کنندگانِ مسؤول تدارکاتمان یا دیگر مقامات مانند Försäkringskassan ،CSN و Sveriges a-kassor، که به این معلومات ضرورت دارند، ارائه نکنیم.

معلومات بیشتر

هرگونه داده‌پردازی مشخصات فردی بایستی مطابق مقررات مربوط به مشخصات فردی دارای زمینه حقوقی باشد. اداره کاریابی کار تشکیل پروفایل را به استناد زمینه حقوقی «منفعت عام» و «انجام وظایف اداری» انجام می‌دهد. هدف از داده‌پردازی مشخصات فردی، رسیدگی به پرونده مربوطه است.

در مفهوم حقوقی منظور از تشکیل پروفایل عبارت است از داده‌پردازی مشخصات فردی که جهت تشخیص برخی خصوصیات فردی یک فرد حقیقی، بویژه تجزیه و تحلیل یا پیش‌بینی بطور مثال وضعیت مالی، خصوصیات فردی، علائق، رفتار یا شهر محل سکونت انجام می‌شود.

در اینجا اطلاعات بیشتری دربارۀ چگونگی داده‌پردازی مشخصات فردی شما توسط اداره کاریابی و حق و حقوق شما بعنوان فرد نامنویسی شده در اداره کاریابی وجود دارد:

اطلاعات شخصی در مورد شما را این چنین به کار میبریم