به این‌ ترتیب میتوانیم ارزیابی کنیم که ظرف چند مدت میتوانید کار پیدا کنید و به کدام کمک‌ها ضرورت دارید

اگر در سرویس اشتغال عمومی سویدن ثبت‌نام کنید، می‌توانیم ارزیابی کنیم که ظرف چند مدت میتوانید کار پیدا کنید و به کدام کمک‌ها ضرورت دارید ما از ابزار ارزیابی احصائیوی استفاده میکنیم. در این روند، معلومات شخصی شما بطور اتومات و بر بنیاد داده‌هایی که به ما ارائه نموده‌ اید، پروسس میشود. هدف این است که شما هرچه زودتر کار پیدا کنید.

ابزار کمکی ارزیابی آماری

فیلم
/

2 دقیقه 39 ثانیه

در اینجا می‌توانید یک فیلم کوتاه درباره چگونگی کارکرد "ابزار ارزیابی آماری" تماشا کنید.

ما از کدام معلومات استفاده میکنیم؟

ما از معلومات ثبت‌ نام شما و دیگر معلوماتی که درباره شما در سیستم‌های ما وجود دارد در پروسه پروسس اتومات استفاده میکنیم. این معلومات ممکن است بشمول زمان ثبت ‌نام، تحصیلات، سن و شرایط محل سکونت شما باشد. بطورمثال طولانی شدن دوره ثبت‌نام نشان میدهد که شما فاصله زیادی تا بازار کار دارید. این پروسه تهیه نمایه نام دارد و از نظر حقوقی به معنای پروسس اتومات معلومات شخصی با هدف ارزیابی و پیش‌بینی خصوصیات شخصی خاص است.

آداره کاریابی نیز ممکن است معلوماتی را از مراجع دیگر، بطورمثال اداره مهاجرت سویدن، جمع‌آوری کند.

 • زمان ثبت‌‌نام
 • مشارکت‌ها در طول دوره ثبت‌نام فعلی
 • دسته‌بندی متقاضی
 • جستجوی بین‌محلی
 • کشور محل تولد
 • استان
 • کد پستی
 • آدرس پستی
 • شهر
 • سطح تحصیلات
 • تمرکز تحصیلی
 • گروه‌های حرفه‌ای جستجو شده (حداکثر 4 مورد)
 • سابقه در گروه‌های حرفه‌ای پرطرفدار
 • آموزش برای گروه‌های حرفه‌ای کاربردی
 • سن
 • جنسیت
 • وابستگی صندوق پول
 • ماه ثبت‌نام
 • معلولیت‌ها

ضرورت شما به حمایت

اداره کاریابی تشخیص داده است که این اطلاعات برای تشخیص فاصله شما از بازار کار و اینکه به چه سرعتی می‌توانید کار پیدا کنید و به چه حمایتی نیاز دارید، مرتبط است. ما از ابزار کمکی ارزیابی آماری استفاده می‌کنیم تا تعیین کنیم که آیا خدمات «تجهیز و انطباق» (rusta och matcha) می‌تواند حمایت درستی برای شما باشد یا خیر.

سه نوع حمایت

ابزار کمکی، در تشخیص سطح حمایت مورد نیازتان به اداره کاریابی کمک می‌کند. این سطوح به شرح زیر هستند:

 • شما دارای ضرورت بسیار کم به حمایت محسوب میشوید؛ یعنی می‌توانید بطورمثال امور مربوط به خدمات دیجیتل آدارهٔ کاریابی عمومی سویدن را مدیریت نمایید.
 • شما برای پیدا نمودن کار یا سپری نمودن دوره تعلیمی به حمایت تکمیلی ضرورت دارید.
 • شما به کمک تکمیلی ضرورت دارید که آدارهٔ کاریابی عمومی سویدن در این عرصه تحقیقات تکمیلی را انجام می‌دهد.

حمایتی که با شرایط شما تطابق دارد

سپس اداره کاریابی بر مبنای مجموع اطلاعاتی که ما از شما داریم و پیشنهادی که ابزار کمکی ارائه داده تشخیص می‌دهد و سپس در مورد نوع حمایتی که شما دریافت می‌کنید، تصمیم‌گیری می‌کند. هدف آن است که شما حتی الامکان حمایت خوبی را دریافت کنید.

ارسال اطلاعات موردنظر

اداره کاریابی همچنین از مشخصات فردی شما برای ارسال اطلاعات موردنظرتان که در ارتباط با جستجوی کار باشد، استفاده می‌کند. اگر دیگر نمی‌خواهید خبرنامه دریافت کنید، می‌توانید ارسال آنرا متوقف کنید.

مقررات مربوط به محرمانگی امور

هنگامی که ما در اداره کاریابی مشخصات فردی را داده پردازی می‌کنیم از قانون عمومیت و محرمانگی (2009:400) پیروی می‌کنیم. ماده های 11، 12، و 12 الف فصل 28 این قانون برای تشکیلات اداره کاریابی صِدق می‌کند. محرمانگی امور ما را از ارائه چنین مشخصاتی به شرکتها/موسسات طرف قراردادمان یا سایر ادارات دولتی که این مشخصات را لازم دارند، مانند صندوق بیمه‌های اجتماعی(Försäkringskassan)، سازمان سی.اس.اِن (CSN) و صندوق‌های بیکاری سوئد (Sveriges a-kassor)، منع نمی‌کند

اطلاعات بیشتر

همه امور پروسس داده‌های شخصی باید دارای مبنای قانونی بر بنیاد قوانین مربوط به داده‌های شخصی باشد. آدارهٔ کاریابی عمومی سویدن کار نمایه ‌سازی را بر مبنای قانونی «منفعت عمومی» و «استفاده از اختیارات رسمی» انجام می‌دهد. هدف از پروسس داده‌های شخصی، رسیدگی به دوسیه‌هاست.

نمایه ‌سازی از نظر حقوقی به پروسس اتومات داده‌های شخصی با هدف ارزیابی خصوصیات معین اشخاص حقیقی، بخصوص تحلیل یا پیش‌ بینی بطورمثال وضعیت مالی، ترجیحات، گرایش‌ها، رفتارها یا محل سکونت اطلاق میشود.

اینجا معلومات بیشتری درباره روند پروسس داده‌های شخصی در آدارهٔ کاریابی عمومی سویدن و حقوق کاربران ثبت‌شده ارائه می‌شود:

نحوۀ استفاده از اطلاعات شخصی شما