Ta del av allmänna handlingar

Du kan begära att ta del av allmänna handlingar eller uppgifter som finns hos Arbetsförmedlingen. Vi lämnar ut handlingar och uppgifter efter att vi har sekretessprövat innehållet.

Läs gärna vanliga frågor och svar, längst ner på sidan, innan du kontaktar oss.

Har du skyddade personuppgifter eller har svårt att fylla i formuläret?

Ring 0771-60 00 00 och be att få prata med telefonist, så kopplas du vidare. Telefontiden är måndag–fredag 9-11.

Vill du vara anonym?

Då kan du beställa handlingarna per telefon och läsa eller hämta kopior av handlingarna på vårt huvudkontor. Ring 0771-60 00 00 och be att få prata med telefonist, så kopplas du vidare. Telefontiden är måndag–fredag 9-11.

Vanliga frågor och svar

Hur gör jag om jag har skyddade personuppgifter?

Om du, eller personen som du begär ut uppgifter om, har skyddade personuppgifter ska du inte använda formulären ovan när du vill begära ut handlingar. Kontakta oss istället på telefon så hjälper vi dig vidare med din begäran. Ring 0771-60 00 00 och be att få prata med telefonist, så kopplas du vidare. Telefontiden är måndag–fredag 9-11.

Varför behöver jag fylla i mina kontaktuppgifter?

Dina kontaktuppgifter behöver vi för att kunna sända dig handlingarna och för att kunna ställa eventuella följdfrågor om din begäran.

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda formulären.

Vilka handlingar eller uppgifter kan jag ta del av på Mina sidor?

När du loggat in på Mina sidor kan du ta del av beslut och andra handlingar som är kopplade till dina egna ärenden. Dessa kan du ta del av kostnadsfritt via Mina sidor.

Vilka andra vägar finns det för att begära handlingar?

Om du inte vill eller kan använda formulären kan du istället mejla vår registrator.

E-post registrator

Hur lång tid tar det innan jag får handlingarna som jag begärt?

Vi hanterar inkomna förfrågningar skyndsamt i turordning. Hur lång handläggningstiden blir beror på om vi har fått tillräcklig information från dig för att förstå vilka handlingar eller uppgifter som efterfrågas eller hur omfattande din begäran är.

Kan jag ta del av handlingarna på e-post?

I vissa fall kan vi erbjuda att skicka ut begärda handlingar per e-post. Det beror på om handlingarna är offentliga, omfattas av sekretess eller om de innehåller känsliga personuppgifter.

Kostar det något att få kopior av handlingar?

Om du vill ha kopior av allmänna handlingar tar Arbetsförmedlingen ut en avgift enligt avgiftsförordningen, vilket innebär att det tillkommer en kostnad om din begäran omfattar 10 sidor eller mer.

Avgiften för papperskopior av allmänna handlingar beräknas på följande sätt:

De första nio sidorna är kostnadsfria. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida utöver det kostar två kronor per sida.

Arbetsförmedlingen tar även ut en avgift för allmänna handlingar som lämnas ut elektroniskt. De första nio filerna är kostnadsfria och den tionde filen kostar 125 kronor. Varje fil utöver det kostar fem kronor per fil.

Du kan även läsa handlingar på plats kostnadsfritt. Vilken plats som är aktuell beror på var handlingarna finns förvarade.

Vad behöver framgå i ett samtycke eller en fullmakt?

I ett samtycke eller fullmakt ska det tydligt framgå för vem samtycket eller fullmakten gäller och vem det är som får samtycke eller fullmakt att ta del av uppgifter som rör dig, samt vad syftet är med detta. Det ska till exempel framgå vilka uppgifter man kan ta del av.