Begära ut handlingar i eget ärende

Formulär för att begära att ta del av handlingar eller uppgifter som finns i ditt ärende hos Arbetsförmedlingen. Vi lämnar ut handlingar och uppgifter efter att vi har sekretessprövat innehållet.

Om du har skyddade personuppgifter eller vill vara anonym ska du inte använda formuläret. Kontakta oss då via telefon istället.

Läs gärna vanliga frågor och svar innan du begär ut handlingar.

Formulär för begäran av handlingar i eget ärendeÅÅÅÅMMDDXXXX

Beskriv så detaljerat som möjligt vad du vill ta del av. Till exempel typ av handling, ärendenummer, datum eller annat. Några exempel på handlingar kan vara daganteckningar, handlingsplan, beslut och utredningar.

Ange tidperioden så här: ÅÅÅÅ-MM-DD--ÅÅÅÅ-MM-DD
Du måste intyga följande (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Du måste intyga följande (obligatorisk uppgift)

Du måste intyga följande (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Du måste intyga följande (obligatorisk uppgift)

Du måste godkänna följande (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Du måste godkänna följande (obligatorisk uppgift)