Begära ut allmänna handlingar

Formulär för att begära att ta del av allmänna handlingar eller uppgifter som finns hos Arbetsförmedlingen. Vi lämnar ut handlingar och uppgifter efter att vi har sekretessprövat innehållet.

Om du har skyddade personuppgifter eller vill vara anonym ska du inte använda formuläret. Kontakta oss då via telefon istället.

Läs gärna vanliga frågor och svar innan du begär ut handlingar.

Om du besöker huvudkontoret i Solna och önskar begära ut handlingar därifrån använd istället det här formuläret: Begära ut handlingar på plats på huvudkontoret i Solna

Formulär för begäran av allmänna handlingar


Vilka handlingar vill du begära ut? (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Vilka handlingar vill du begära ut? (obligatorisk uppgift)Beskriv så detaljerat som möjligt vad du vill ta del av. Till exempel typ av handling, ärendenummer, datum eller annat.

Ange tidperioden så här: ÅÅÅÅ-MM-DD--ÅÅÅÅ-MM-DD
Hur önskar du ta del av handlingarna? (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Observera att utlämnande endast kan ske via e-post om handlingarna är offentliga.
Hur önskar du ta del av handlingarna? (obligatorisk uppgift)Har du ett samtycke eller en fullmakt? (frivillig uppgift)
Om du har fått ett samtycke eller en fullmakt från den som skyddas av sekretessen kommer du att få instruktioner om hur du skickar in samtycket till oss.
Har du ett samtycke eller en fullmakt? (frivillig uppgift)


Du måste intyga följande (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Du måste intyga följande (obligatorisk uppgift)

Du måste intyga följande (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Du måste intyga följande (obligatorisk uppgift)

Du måste godkänna följande (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Du måste godkänna följande (obligatorisk uppgift)