Kontakt för myndigheter, kommuner och a‑kassor

För dig inom myndighet, kommun eller a-kassa som har frågor kopplat till arbetssökande. Vi lämnar ut uppgifter som behövs i andra myndigheters handläggning efter att begäran om utlämnandet har inkommit och sekretessprövats. Kontakta oss även vid samrådsfrågor eller vid tekniska problem. Här kan också arbetstagarorganisationer ansöka om statsbidrag vid yttranden.

Begäran om utlämnande av personuppgifter eller handlingar

Om den arbetssökande har skyddade personuppgifter ska du inte använda våra formulär. Kontakta oss då via telefon istället. Inkomna ärenden hanteras i turordning, oftast får du svar inom fyra arbetsdagar.

Formulär för begäran när du jobbar på en a-kassa

Formulär för begäran när du jobbar på en kommun

Formulär för begäran när du jobbar på en myndighet

Formulär för begäran när du jobbar på en region (enbart landstingsknutna vårdgivare – ej privata)

Tipsa oss om misstänkt bidragsfusk

Här kan anställda på en myndighet, kommun eller a-kassa tipsa Arbetsförmedlingen vid misstanke om att en arbetsgivare som får bidrag från oss fuskar. Vi utreder alla ärenden.

Formulär för att tipsa om misstänkt bidragsfusk

Rapportera ett tekniskt problem

Om du har tekniska problem som rör tilll exempel filöverföring, statsbidrag och informationsutbyte kan du rapportera problemet till oss.

Formulär för att rapportera problem

Hämta uppgifter

Här kan du som är handläggare inom ekonomiskt bistånd hämta uppgifter om arbetssökande via systemstödet SSBTEK.

Hämta uppgifter i AFLI

Statsbidrag

Här kan arbetstagarorganisationer ansöka om statsbidrag vid yttranden.

Ansökan om statsbidrag vid yttranden

Telefon

Använd något av formulären i första hand.

Se gärna vanliga frågor och svar längre ner på sidan innan du kontaktar oss.

Telefonnummer: 0771-717 717

Öppettider: Måndag-fredag 8-16

 • Nyårsdagen 1 januari: Stängt
 • Trettondagsafton 5 januari som infaller måndag-fredag: 8-11.30
 • Trettondag jul 6 januari: Stängt
 • Skärtorsdag: 8-14.30
 • Långfredagen: Stängt
 • Påskafton: Stängt
 • Påskdagen: Stängt
 • Annandag påsk: Stängt
 • Valborgsmässoafton 30 april: 8-11.30
 • Första maj: Stängt
 • Kristi himmelsfärdsdag: Stängt
 • Pingstafton: Stängt
 • Pingstdagen: Stängt
 • Nationaldagen 6 juni: Stängt
 • Midsommarafton: Stängt
 • Midsommardagen: Stängt
 • Dagen före Alla helgons dag: 8-11.30
 • Alla helgons dag: Stängt
 • 23 december som infaller på en torsdag: 8-11.30
 • Julafton 24 december: Stängt
 • Juldagen 25 december: Stängt
 • Annandag jul 26 december: Stängt
 • Nyårsafton 31 december: Stängt

Vanliga frågor och svar när du ringer vårt telefonnummer för offentlig sektor

Vilka typer av ärenden kan jag få hjälp med via telefon?

Du kan begära ut dokumenterade uppgifter om arbetssökande och prata med oss om olika typer av samrådsfrågor. Det kan exempelvis handla om att du behöver få kontakt med en arbetsförmedlare när du handlägger ekonomiskt bistånd och behöver samråda om möjliga insatser.

Kan jag via telefon hjälpa en arbetssökande att få en anvisning, en planering uppdaterad eller ett beslut om en insats via Arbetsförmedlingen?

Nej. För att Arbetsförmedlingen ska kunna anvisa, uppdatera planering eller besluta om en insats för den arbetssökande, krävs att hen själv deltar i samtalet och medverkar till planeringen. Detta sker i samtal med en arbetsförmedlare, och som arbetssökande kan man välja att i samtalet få stöd av en annan person om det behövs i myndighetskontakter. Den arbetssökande själv får då bjuda in den person till att delta i samtalet. I dessa ärenden ringer den arbetssökande 0771-416 416 tillsammans med sin bisittare.

Får jag svar direkt?

Nej. Arbetsförmedlingen lämnar inte ut några uppgifter i ett inkommande samtal. För att våra utlämnanden ska vara rättssäkra, behöver en sekretessprövning göras. Vi motringer alltid via huvudväxeln eller till myndighetsingång/partnertelefon som din myndighet meddelat Arbetsförmedlingen om vid central kontakt. Ärendena hanteras i turordning, oftast får du svar inom fyra arbetsdagar.

Jag har lämnat ett ärende till er och har missat er motringning. Vad händer nu?

Du behöver inte ringa tillbaka till oss. Vi gör två motringningsförsök, och om vi inte fått kontakt för att kunna lämna ett svar, skickar vi svaret per post till er officiella adress/inläsningscentral.

Tänk på att

Alla uppgifter du skickar till oss blir en allmän handling. Genom handlingsoffentligheten ges allmänhet rätt att ta del av allmänna handlingar, med undantag för de uppgifter som ska sekretessbeläggas.