För dig som jobbar på en kommun och har frågor kopplat till arbetssökande

Formulär för begäran om utlämnande av personuppgifter eller handlingar för kommuner. Vi lämnar ut uppgifter som behövs i kommunens handläggning efter att begäran om utlämnandet har inkommit och sekretessprövats.

Om den arbetssökande har skyddade personuppgifter ska du inte använda formuläret. Kontakta oss då via telefon istället.

Innan du skickar in formuläret behöver du säkerställa om uppgifterna finns att hämta i SSBTEK. Om uppgifterna inte finns i SSBTEK, då kan du använda detta formulär.

Vi motringer till kommunens huvudväxelnummer. Om vi inte når dig efter tre motringningsförsök, skickas svaret via post. Skriftliga svar skickas till kommunens officiella postadress, ställt till dig som frågeställare.

Alla obligatoriska fält är uppmärkta med (obligatorisk uppgift).

Formulär för begäran


Kan kommunväxeln ringa igenom utanför telefontid? (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Kan kommunväxeln ringa igenom utanför telefontid? (obligatorisk uppgift)


Kan uppgift lämnas till kollega? (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Kan uppgift lämnas till kollega? (obligatorisk uppgift)Önskar du enbart få uppgiften/uppgifterna i skriftlig form?(obligatorisk uppgift) Om JA sker ingen motringning. * (obligatorisk)
Önskar du enbart få uppgiften/uppgifterna i skriftlig form?(obligatorisk uppgift) Om JA sker ingen motringning.
Finns giltigt samtycke inskickat och inregistrerat hos Arbetsförmedlingen? (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Finns giltigt samtycke inskickat och inregistrerat hos Arbetsförmedlingen? (obligatorisk uppgift)


Om ärendet gäller en person med skyddade personuppgifter kan du inte använda formuläret utan ska kontakta oss på telefon istället. * (obligatorisk)
Kan du intyga att ärendet inte gäller en person med skyddade personuppgifter? (obligatorisk uppgift)
Om ärendet gäller en person med skyddade personuppgifter kan du inte använda formuläret utan ska kontakta oss på telefon istället.

Du måste godkänna att vi får ta emot dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Du måste godkänna att vi får ta emot dina kontaktuppgifter