För dig som jobbar på en myndighet och har frågor kopplat till arbetssökande

Formulär för begäran om utlämnande av personuppgifter eller handlingar för myndigheter. Vi lämnar ut uppgifter som behövs i myndighetens handläggning efter att begäran om utlämnandet har inkommit och sekretessprövats.

Om den arbetssökande har skyddade personuppgifter ska du inte använda formuläret. Kontakta oss då via telefon istället.

Inkomna ärenden hanteras i turordning, oftast får du svar inom fyra arbetsdagar. Svaret skickas till myndighetens officiella postadress, ställt till dig som frågeställare.

Formulär för begäran

Alla obligatoriska fält är uppmärkta med (obligatorisk uppgift).Om ärendet gäller en person med skyddade personuppgifter kan du inte använda formuläret utan ska kontakta oss på telefon istället. * (obligatorisk)
Kan du intyga att ärendet inte gäller en person med skyddade personuppgifter? (obligatorisk uppgift)
Om ärendet gäller en person med skyddade personuppgifter kan du inte använda formuläret utan ska kontakta oss på telefon istället.

Du måste godkänna att vi får ta emot dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Du måste godkänna att vi får ta emot dina kontaktuppgifter