För dig som jobbar på en region och har frågor kopplat till arbetssökande

Formulär för begäran om utlämnande av personuppgifter eller handlingar för regioner (enbart landstingsknutna vårdgivare – ej privata). Vi lämnar ut uppgifter som behövs i regionens handläggning efter att begäran om utlämnandet har inkommit och sekretessprövats.

Om den arbetssökande har skyddade personuppgifter ska du inte använda formuläret. Kontakta oss då via telefon istället.

Vi motringer till regionens huvudväxelnummer. Om vi inte når dig efter tre motringningsförsök, skickas svaret via post. Skriftliga svar skickas till regionens officiella postadress, ställt till dig som frågeställare.

För att utlämnande av uppgifter som omfattas av sekretess ska kunna ske, behöver Arbetsförmedlingen ett giltigt inregistrerat samtycke från kunden. Om ett sådant inte är inskickat, behöver du börja med att skicka in det och därefter återkomma med din begäran om uppgifter efter tre arbetsdagar.

Alla obligatoriska fält är uppmärkta med (obligatorisk uppgift).

Formulär för begäran

Önskar du enbart få uppgiften/uppgifterna i skriftlig form?(obligatorisk uppgift) Om JA sker ingen motringning. * (obligatorisk)
Önskar du enbart få uppgiften/uppgifterna i skriftlig form?(obligatorisk uppgift) Om JA sker ingen motringning.Finns giltigt samtycke inskickat och inregistrerat hos Arbetsförmedlingen? (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Finns giltigt samtycke inskickat och inregistrerat hos Arbetsförmedlingen? (obligatorisk uppgift)

Om ärendet gäller en person med skyddade personuppgifter kan du inte använda formuläret utan ska kontakta oss på telefon istället. * (obligatorisk)
Kan du intyga att ärendet inte gäller en person med skyddade personuppgifter? (obligatorisk uppgift)
Om ärendet gäller en person med skyddade personuppgifter kan du inte använda formuläret utan ska kontakta oss på telefon istället.

Du måste godkänna att vi får ta emot dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Du måste godkänna att vi får ta emot dina kontaktuppgifter