Rapportera ett tekniskt problem, för dig som jobbar inom offentlig sektor

Om du har tekniska problem som rör tilll exempel filöverföring, statsbidrag och informationsutbyte kan du rapportera problemet genom att använda vårt formulär.

Alla obligatoriska fält är uppmärkta med (obligatorisk uppgift).

Formulär för att rapportera ett tekniskt problem

Var upptäckte du problemet? (obligatorisk uppgift)

4000

Vi behöver registrera dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig. (obligatorisk att godkänna) * (obligatorisk)
Vi behöver registrera dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig. (obligatorisk att godkänna)