Ny process för arbetspraktik

Nu kan arbetssökande lämna förslag på praktikplats digitalt på mina sidor.

Nyhet på mina sidor

Den nya processen gör det lättare både för den arbetssökande och för dig som arbetar med arbetssökande i kommunen. Tidigare har detta endast kunnat göras på pappersblankett som den arbetssökande får efter kontakt med Arbetsförmedlingen. Blanketten går inte att ladda ner.

Förutsättningar för arbetspraktik

För att kunna få arbetspraktik ska:

  • Arbetsförmedlingen bedöma att arbetspraktik är en lämplig insats
  • den arbetssökande ha en överenskommelse från Arbetsförmedlingen i sin handlingsplan
  • den arbetssökande ha hittat en praktikplats

Arbetssökande som saknar överenskommelse i sin handlingsplan behöver kontakta Arbetsförmedlingen.

Arbetssökande som inte har e-legitimation behöver fortfarande lämna sitt förslag på pappersblankett som den arbetssökande får efter kontakt med Arbetsförmedlingen. Blanketten går inte att ladda ner.

Så här ser det ut på Mina sidor

I bildspelet presenteras hur processen ser ut på Mina sidor; från handlingsplan till beslut och vad arbetssökande behöver göra.

Bildspel - Ny process för arbetspraktik Powerpoint, 2 MB.