Nytt webbtest för nystartsjobb

Nu lanserar Arbetsförmedlingen ett nytt test på vår webbplats där arbetssökande kan prova om de i en preliminär bedömning kan vara kvalificerade för nystartsjobb.

Alla kan göra testet

Testet är skapat för att öka intresset och kunskapen om möjligheten till nystartsjobb för arbetssökande. Testet är publicerat på vår externa webbplats och går bra för alla att testa. Tanken är att den arbetssökande själv kan använda sig av informationen i den preliminära bedömningen av testet i rekryteringssammanhang.

7 november

Från och med den sjunde november blir arbetssökande informerade i olika kommunikationskanaler som Arbetsförmedlingens sociala medier, nyhetsbrev med flera om att testet finns och blir uppmanade att prova det.

– Vi samverkar gärna med kommunerna för att få fler långtidsarbetslösa ut i arbete och ett bra sätt är nystartsjobb. Det är ett bra exempel på hur vi kan ge varandra förutsättningar att lyckas med våra uppdrag, säger Håkan Lind, kvalificerad handläggare på enheten Utbilda och samverka.

Sysselsättning tack vare nystartsjobb

Många arbetssökande i kommunerna runt om i landet har lyckats nå en långsiktig försörjning och sysselsättning tack vare nystartsjobb, som är ett av våra vanligaste anställningsstöd. Nystartsjobb är en ekonomisk ersättning som betalas ut till arbetsgivare som anställer någon som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid, eller är ny i Sverige. I dag har cirka 27 000 personer en anställning med hjälp av nystartsjobb.