Överenskommelser för samverkan

Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete tar Arbetsförmedlingen nu nästa steg för att utveckla samverkan mellan myndigheten och kommunerna. Genom att utveckla överenskommelserna och stödet vill vi bidra till hållbara förutsättningar för samverkan i hela landet.

Mall och handledning för överenskommelser

Stöd för framtagande av en överenskommelse.

Fördjupning om överenskommelser

Svar på vanliga frågor om samverkan och överenskommelser.

Lokala jobbspår

Modell för samverkan om insatser.

Stöd för samverkan inom etableringen

Kunskap och stöd för samverkan om nyanländas etablering.

Lärande exempel på överenskommelser

Ta del av exempel på hur överenskommelser kan utformas.

Uppföljning av Arbetsförmedlingens överenskommelser med kommuner

Under hösten 2023 har merparten av alla överenskommelser följts upp.