Samverkan om nyanländas etablering

Stödmaterialet för samverkan inom nyanländas etablering syftar till att komplettera handledningen till mallen för överenskommelser. Stödmaterialet består av två delar som kan användas tillsammans eller var för sig.

Stödet för samordning av etableringsprogrammet beskriver insatser och processer som är specifika för etableringsprogrammet. Dessa behöver beaktas i en överenskommelse om samverkan och är kopplat till processen Samordning av etableringsprogrammet.

Samordning av etableringsprogrammet Pdf, 171 kB.

Kunskapsstöd för nyanländas etablering erbjuder kunskap om etableringsprocessen i sin helhet och kan användas som fördjupningsmaterial.

Kunskapsstöd om nyanländas etablering Pdf, 310 kB.

Stödmaterial i samarbete

Stödmaterialen har tagits fram utifrån behov av samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och andra aktörer kring samordning av insatser inom etableringsprogrammet. Underlagen är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket och SKR. De är en omarbetning av det tidigare metodstödet "Lokala överenskommelser om nyanländas etablering".

Information till arbetssökande om etableringsprogrammet