ضمانت کار و انکشاف

تضمین کار و انکشاف پروگرامی است برای شما که برای مدت طولانی بیکار بوده اید و برای برگشت به زندگی کاری، ضرورت به کمک دارید. ما از شما حمایت میکنیم تا از بیکاری خلاص شوید.

این پروگرام به چه ترتیب است

این پروگرامی است که از کوشش و حمایت هایی که به شکل جداگانه طراحی شده، شکل گرفته و با شما که فعالانه در جستجوی کار هستید شریک ساخته شده است. هدف این است که در اسرع وقت ممکنه از بیکاری خلاص شوید.

این پروگرام برای چه کسانی است

اگر شما برای مدت طولانی بیکار بوده اید و به حیث یک شخص کاریاب نزد ما ثبت نام کرده اید، میتوانید این فرصت را داشته باشید که در پروگرام تضمین کار و انکشاف اشتراک کنید. بطور مثال، اگر شما قرار است توسط صندوق بیمه بیکاری، بیمه شوید، به شما پیشنهاد میشود که در این پروگرام اشتراک کنید. همچنین درصورتیکه برای حداکثر زمان پروگرام استقرار یا تضمین کار برای جوانان، اشتراک کرده اید اما هنوز به شکل مکمل یا نیمه وقت بیکار هستید، بازهم این پروگرام به شما پیشنهاد میشود.

اگر شما یک کسب و کار دارید، بیکار فرض نمیشوید و نمیتوانید در این پروگرام اشتراک کنید. این مسئله، بدون درنظرداشت ساحۀ کسب و کار تطبیق میگردد.

پروگرام به این ترتیب است

شما و یک آژانس کاریابی پلانگذاری میکنید که کدام کارها برای شما بهترین کارها است تا بتوانید در اولین فرصت ممکن یک شغل پیدا کنید یا شروع به تحصیل نمایید. در صورت ضرروت، میتوانید حمایت یک ترجمان را دریافت کنید. در اینجان نمونه هایی از فعالیت ها ذکر شده است:

 • تجربۀ کاری
 • آموزش کاری
 • آموزش بازار کار
 • حمایت و مشوره، در صورتیکه قصد شروع کسب و کار خود را دارید
 • تعلیم در Komvux یا لیسه folkhögskola
 • اعتبارسنجی
 • رهنمایی

ما نحوه عملکرد شما را پیگیری می کنیم و پشتیبانی لازم را به شما ارائه می دهیم.

زمانیکه شما در پروگرام تضمین کار و انکشاف اشتراک میکنید، همچنین این امکان برای استخدام کننده وجود دارد که شما را برای یک کار نوپا یا مقدماتی استخدام کند.

اگر مریضی یا ناتوانی دارید میتوانید حمایت بیشتری دریافت کنید

اگر صحت یا معلولیت شما بالای توانایی شما جهت اشتراک در فعالیت های این پروگرام تاثیر میگذارد، از شما میخواهیم که آنرا به ما بگویید. سپس به همراه شما بررسی میکنیم که برای اشتراک در این فعالیت ها به چه حمایتی ضرورت دارید.

حمایت از شما که معلولیت دارید

ساحۀ این پروگرام

این پروگرام معمولاً تمام وقت است. اگر شما به قسم نیمه-وقت در رخصتی والدین هستید، یا بخاطر مریضی یا ناتوانی قادر به کار تمام-وقت نیستید، این امکان وجود دارد که در این پروگرام به قسم نیمه-وقت اشتراک کنید. همچنین در مدت اشتراک در پروگرام نیمه-وقت تضمین کار و انکشاف، می توانید حداکثر الی مدت دوازده ماه به شکل نیمه-وقت تحصیل کنید.

زمانیکه شما در پروگرام تضمین کار و انکشاف اشتراک میکنید، فرصت برای رخصتی ندارید، اما ما میتوانیم در حالات خاص حداکثر سه روز به شما رخصتی بدهیم و شما میتوانید برای یک وقفۀ موقتی حداکثر الی 20 روز در یک سال درخواستی بدهید.

غرامت و شرایط

زمانیکه شما در یک پروگرام اشتراک میکنید، میتوانید از آژانس بیمه اجتماعی سویدن برای انعام درخواستی بدهید. شما میتوانید در مورد نحوۀ درخواست برای انعام و معلومات بیشتر دربارۀ اینکه در زمان راجستر شدن در اداره خدمات کاریابی دولتی سویدن و اشتراک در یکی از پروگرام های ما چه شرایطی تطبیق میشود، بیشتر بخوانید.

وقتی که در یک پروگرام اشتراک می کنید

آنچیزی که از شما انتظار میرود

اشتراک در این پروگرام داوطلبانه است، اما اگر اشتراک میکنید، باید قسمیکه موافقت کردیم فعال باشید و پلانگذاری را تعقیب کنید.

زمانیکه در این پروگرام اشتراک میکنید، باید در پلان هایی که با شما برنامه ریزی میکنیم، اشتراک نمایید. شما باید فعال باشید و برای یک کار درخواستی بدهید و اگر یک کار به شما پیشنهاد شود، از شما انتظار میرود که به آن جواب مثبت بدهید، مگر اینکه ما به شکل دیگری به توافق رسیده باشیم. شما باید کوشش کنید تا این کار را برای انکشاف وضعیت خود انجام دهید و همچنین این کار را انجام دهید تا غرامت شما از آژانس بیمه اجتماعی سویدن متاثر نشود.

شما باید تغییرات را به ما خبر بدهید، برای مثال اگر شروع به کار یا تحصیل میکنید.

راپور فعالیت ها

هرماه باید یک راپور فعالیت ارسال کنید. مهم است که در مسیر کار یا تحصیل حمایت مناسب را دریافت کنید و اینکه غرامت شما از طرف آژانس بیمه اجتماعی سویدن متاثر نشود.

راپور فعالیت

اگر مریض شوید

اگر مریض شدید، باید آن را در روز اول مریضی راپور بدهید، در غیر اینصورت، غرامت خود را برای تمام دورۀ مریضی از دست خواهید داد . اگر شما برای مدت طولانی مریض هستید، ما کوشش میکنیم تا محتوی پروگرام شما را قسمی تنظیم کنیم که بازهم بتوانید در آن اشتراک کنید. اگر شما بیشتر از 30 روز به شکل تمام وقت مریض باشید و پروگرام قابل تطبیق نباشد، از این پروگرام اخراج خواهید شد.

در زمان مریضی، غیرحاضری را راپور بدهید

اگر مصروف مراقبت از طفل مریض باشید

اگر شما باید در خانه باشید و از اطفال مراقبت کنید، باید به ما خبر بدهید.

غیرحاضری بخاطر مراقبت از اطفال را راپور بدهید (VAB)

مدت زمانی که میتوانید در این پروگرام بمانید

شما میتوانید عضوی از پروگرام تضمین کار و انکشاف باشید تا زمانیکه:

 • شما شروع به کار یا تحصیل تمام وقت، خارج از برنامه تضمین کار و انکشاف میکنید
 • شما در رخصتی تمام-وقت والدین میباشید
 • شما بیشتر از یک ماه به شکل تمام وقت مریض میشوید و این پروگرام قابل تطبیق نیست
 • شما یک ماه دیگر 66 ساله می شوید
 • شما در یک وضعیت جدید برای دریافت امتیازات بیکاری، قرار میگیرید

در اینجا می‌توانید در مورد دریافت غرامت از بیمه بیکاری (a-kassa)، معلومات بیشتری بدست آورید:

غرامت از طرف صندوق بیمه بیکاری

ممکن است شما فرصت برگشت به این پروگرام را داشته باشید

اگر در رخصتی مریضی، رخصتی والدین یا در حال تحصیل بوده‌اید و مجدداً بیکار شده‌اید، می‌توانید به این پروگرام برگردید. اما نباید بیشتر از 12 ماه از این پروگرام خارج بوده باشید. اگر شما کار کرده‌اید و بیکار شده‌اید، در صورتی که دوباره مستحق امتیازات بیکاری نباشید، می‌توانید به این پروگرام برگردید.

در صورتیکه ادارۀ خدمات استخدام دولتی سویدن پروگرام شما را فسخ کند

خدمات استخدام میتواند پروگرام شما را فسخ کند و این به این معنی است که این پروگرام لغو شده است و شما بعد از این حق اشتراک در این پروگرام را ندارید. در صورت بدرفتاری شما یا ایجاد اختلال در کسب و کار، ممکن است شما حق خود را برای اشتراک در این پروگرام از دست بدهید. همچنین دلایل خاصی وجود دارد که چرا ادارۀ خدمات استخدام دولتی سویدن میتواند پروگرام شما را فسخ کند، بطور مثال ممکن است دیگر قادر نباشید یا نخواهید بیشتر از این در این پروگرام اشتراک کنید.

شما که برای 450 روز غرامت را در پروگرام تضمین کار و انکشاف دریافت کرده اید و در مطابقت با قانون بیمۀ بیکاری، مستحق دریافت امتیازات بیکاری نیستید، همچنین ممکن است پست خود را از دست بدهید، در صورتیکه شما:

 • هرنوع اقدام در این پروگرام یا هر اقدام دیگر پالیسی بازار کار را رد کنید
 • بدون دلایل قابل قبول یک شغل مناسب را رد کنید
 • فعالیت های خود را راپور ندهید
 • تماس منظم با آژآنس کاریابی نداشته باشید.

بعد از ختم پروگرام شما

در صورتیکه پروگرام شما بواسطۀ فسخ، لغو شد، شاید ممکن باشد دومرتبه در این پروگرام اشتراک کنید. اگر پروگرام شما بخاطر دلایل خاصی فسخ شده باشد، این مورد عملی نمیشود، اما اگر پروگرام شما به هر دلیل دیگری فسخ شده باشد شما میتوانید بعد از 45 روز واجد شرایط شدن، مجدداً اشتراک کنید. روزهای انتظار، روزهایی هستند که اگر شما در این پروگرام باقی می ماندید میتوانستید غرامت دریافت کنید.

در این حالت، باید همچنان منحیث یک شخص کاریاب راجستر شوید. اگر تصمیم به فارغ شدن از ادارۀ خدمات استخدام دولتی سویدن در همان روزی که پروگرام شما ختم میشود دارید، باید در جریان 60 روز به حیث یک کاریاب ثبت نام کنید تا روزهای واجد شرایط شدن محاسبه شوند.

سپس شما به این پروگرام بر میگردید

زودترین زمانیکه پروگرام شما می‌تواند شروع شود، همان روزی است که ما با یکدیگر پلانگذاری می‌کنیم. شخص خود شما باید با آژانس استخدامی به تماس شوید.

اگر از ثبت نام آژانس استخدامی خود را خارج کرده‌اید، ضرور است که مجدداً منحیث یک کاریاب در وبسایت آژانس استخدامی راجستر کنید. سپس در جریان دو ساعت با شما به تماس می‌شویم تا رسیدگی به دوسیۀ شما شروع شود.

 • اگر ناوقت و بعد از ساعت 3 بعدازچاشت بود، در روز رسمی بعد بین ساعت های 9 الی 11 قبل ازچاشت به تماس می‌شویم.
 • اگر نتوانید جواب بدهید یا تماسی از ما دریافت نکردید، با نمبر 416-416-0771 با ما به تماس شوید.

مهم است زمانیکه ما با شما به تماس می‌شویم جواب بدهید.

اگر تا حالا در ادارۀ خدمات استخدام ثبت نام نکرده‌اید، باید با نمبر 416-416-0771 با ما به تماس شوید تا رسیدگی به دوسیۀ شما شروع شود. اگر احتمالاً دوسیۀ شما ممکن است مربوط به این پروگرام شود، ما را باخبر بسازید.

شما میتوانید برای مصارف سفری کمک اقتصادی دریافت کنید

اگر شما در یک محل دیگر به غیر از محل زندگی تان، شامل یک برنامه میشوید و یا تحصیل میکنید، میتوانید برای مصارف سفر و یا مسکن کمک اقتصادی بدست بیآورید.

کمک (اقتصادی) برای مصارف سفر برای مصاحبه استخدامی یا سهمگیری در برنامه