توانائی های حرفه ای خود را ارزیابی کنید

شما میتوانید یک ارزیابی سریع از توانائی های حرفه ای خود انجام دهید. این کار پایۀ خوبی برای صحبت یا یکی از کارکنان ادارۀ کاریابی و یا یک مشاور تحصیلی- شغلی به شما خواهد داد.

مهارتهای خود را در زمینه های مختلف ارزیابی کنید

شما چقدر در کار خود خبره اید و چه وظایف شغلی داشته اید؟ فرم مربوط به حرفۀ خود را پرینت کنید، موارد موجود در آن را مرور کنید و دور پاسخی که به شما نزدیک تر است خط بکشید. شما به کمک جوابهای خود میتوانید تصویری از وضعیّت خود و تجربیّاتتان در بازار کار سوئد داشته باشید.

خودارزیابی در زمینه های مختلف

Administratör - کارهای دفتری Pdf, 382 kB. (Pdf, 382 kB)

Anläggning och skötsel av utemiljö - ساختوساز و تعمیر و نگهداری محیطهای روباز Pdf, 303 kB. (Pdf, 303 kB)

Anläggningsarbetare - کارهای تأسیساتی Pdf, 163 kB. (Pdf, 163 kB)

Bygg och anläggning - ساختوساز و تعمیر و نگهداری محیطهای روباز Pdf, 315 kB. (Pdf, 315 kB)

CNC och verkstad - تعمیرگاه و دستگاه های کنترل کامپیوتری Pdf, 319 kB. (Pdf, 319 kB)

Distributionselektriker - برق کار توزیع انشعاب Pdf, 193 kB. (Pdf, 193 kB)

Fastighetsbranschen - ملاک و مستغلات Pdf, 186 kB. (Pdf, 186 kB)

Försäljning och butikssäljare -بازاریابی و فروشندگی مغازه Pdf, 325 kB. (Pdf, 325 kB)

Frisör - آرایشگر Pdf, 318 kB. (Pdf, 318 kB)

Hotell - هتل Pdf, 330 kB. (Pdf, 330 kB)

Kock - آشپز Pdf, 299 kB. (Pdf, 299 kB)

Konferenshotell (till exempel konferensvärd/värdinna och receptionist) - هتل کنفرانس (مثلاً مهماندار خانم یا آقا در کنفرانس ها و یا منشی) Pdf, 287 kB. (Pdf, 287 kB)

Lokalvård - بهداشت محلّی Pdf, 332 kB. (Pdf, 332 kB)

Lärare - معلّم Pdf, 465 kB. (Pdf, 465 kB)

Maskin- och kranförare - رانندۀ ماشین آلات و جرثقیل Pdf, 314 kB. (Pdf, 314 kB)

Motorbranschen - موتورها Pdf, 328 kB. (Pdf, 328 kB)

Målare - نقّاش Pdf, 166 kB. (Pdf, 166 kB)

Plattsättare - اشی کار Pdf, 169 kB. (Pdf, 169 kB)

Servering - پذیرائی Pdf, 305 kB. (Pdf, 305 kB)

Skogsbranschen - صنعت جنگلداری Pdf, 279 kB. (Pdf, 279 kB)

Slaktare och styckare - سلّاخ و قصاب Pdf, 194 kB. (Pdf, 194 kB)

Socialt arbete, framtagen av Akademikerförbundet SSR - کارهای اجتماعی (برگرفته از انجمن دانشگاهیان SSR) Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Svetsare - جوشکار Pdf, 321 kB. (Pdf, 321 kB)

Träindustriarbetare - مشاغل صنعت چوب Pdf, 144 kB. (Pdf, 144 kB)

VVS Industrimontör - نصّاب صنایع VVS (تجهیزات گرمایشی، تهویه و بهداشت) Pdf, 186 kB. (Pdf, 186 kB)

VVS Isolerare - جداساز صنایع VVS (تجهیزات گرمایشی، تهویه و بهداشت) Pdf, 178 kB. (Pdf, 178 kB)

VVS Montör - نصّاب VVS (تجهیزات گرمایشی، تهویه و بهداشت) Pdf, 188 kB. (Pdf, 188 kB)

Vård och omsorg - بهداشت و مراقبت Pdf, 151 kB. (Pdf, 151 kB)

Yrkesförare Buss och lastbil - مشاغل رانندگی اتوبوس و کامیون Pdf, 324 kB. (Pdf, 324 kB)