توانائی های حرفه ای خود را ارزیابی کنید

شما میتوانید یک ارزیابی سریع از توانائی های حرفه ای خود انجام دهید. این کار پایۀ خوبی برای صحبت یا یکی از کارکنان ادارۀ کاریابی و یا یک مشاور تحصیلی- شغلی به شما خواهد داد.

مهارتهای خود را در زمینه های مختلف ارزیابی کنید

شما چقدر در کار خود خبره اید و چه وظایف شغلی داشته اید؟ فرم مربوط به حرفۀ خود را پرینت کنید، موارد موجود در آن را مرور کنید و دور پاسخی که به شما نزدیک تر است خط بکشید. شما به کمک جوابهای خود میتوانید تصویری از وضعیّت خود و تجربیّاتتان در بازار کار سوئد داشته باشید.

خودارزیابی در زمینه های مختلف

Administratör - کارهای دفتری

Anläggning och skötsel av utemiljö - ساختوساز و تعمیر و نگهداری محیطهای روباز

Anläggningsarbetare - کارهای تأسیساتی

Bygg och anläggning - ساختوساز و تعمیر و نگهداری محیطهای روباز

CNC och verkstad - تعمیرگاه و دستگاه های کنترل کامپیوتری

Distributionselektriker - برق کار توزیع انشعاب

Fastighetsbranschen - ملاک و مستغلات

Försäljning och butikssäljare -بازاریابی و فروشندگی مغازه

Frisör - آرایشگر

Hotell - هتل

Kock - آشپز

Konferenshotell (till exempel konferensvärd/värdinna och receptionist) - هتل کنفرانس (مثلاً مهماندار خانم یا آقا در کنفرانس ها و یا منشی)

Lokalvård - بهداشت محلّی

Lärare - معلّم

Maskin- och kranförare - رانندۀ ماشین آلات و جرثقیل

Motorbranschen - موتورها

Målare - نقّاش

Plattsättare - اشی کار

Servering - پذیرائی

Skogsbranschen - صنعت جنگلداری

Slaktare och styckare - سلّاخ و قصاب

Socialt arbete, framtagen av Akademikerförbundet SSR - کارهای اجتماعی (برگرفته از انجمن دانشگاهیان SSR)

Svetsare - جوشکار

Träindustriarbetare - مشاغل صنعت چوب

VVS Industrimontör - نصّاب صنایع VVS (تجهیزات گرمایشی، تهویه و بهداشت)

VVS Isolerare - جداساز صنایع VVS (تجهیزات گرمایشی، تهویه و بهداشت)

VVS Montör - نصّاب VVS (تجهیزات گرمایشی، تهویه و بهداشت)

Vård och omsorg - بهداشت و مراقبت

Yrkesförare Buss och lastbil - مشاغل رانندگی اتوبوس و کامیون