Brister i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetsgivare

Här redogör vi vilka brister det finns i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetsgivare på arbetsformedlingen.se.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Personförteckningens tabell kan visa felmeddelanden för tomma inmatningsfält innan användaren börjat skriva. Vi arbetar med att se till att alla felmeddelanden är så hjälpsamma som möjligt. Vi planerar att åtgärda detta före 2023-08-31.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Tabbordningen är inte alltid logisk och vissa komponenter fungerar inte enligt förväntan när man interagerar med hjälp av tangentbordet.
 • Det framgår inte alltid vilka fält som är obligatoriska i formuläret.
 • Etiketterna till vissa formulärfält är otydligt formulerade.
 • Etiketterna är inte alltid kopplade till det formulärfält de tillhör vilket minskar klickytan.
 • I vissa textfält visas ett felmeddelande när man börjar skriva eller när ett fält lämnas tomt.
 • I vissa textfält visas ett samlat felmeddelande högre upp på sidan när fältet lämnas tomt.
 • När man lägger till språk eller kompetens i ”Skapa annons” blir innehållet för brett för små skärmar.
 • På de ställen man kan fylla i datum går det inte att använda valfritt format.
 • Om man ökar mellanrummen i texten syns inte all text i datumkomponenten.
 • På vissa ställen är det svårt att se vilken av komponenterna i formuläret som har fokus.
 • Vissa knappar har inte tillräckligt stor kontrast mellan normalt läge och när man för muspekaren över dem.
 • När man sparar en annons försvinner den positiva bekräftelsen automatiskt efter en viss tid.
 • Logotypen i förhandsgranskningen är länkad så att man kan byta bild men det framgår inte för skärmläsare eller visuellt.
 • Kartan som ibland visas i förhandsgranskningen har för låg kontrast mot bakgrunden.
 • Förhandsgranskningen av en skapad annons döljs på små skärmar och vid förstoring.
 • Vissa knappar på sidan ”Hantera annonser” döljs vid förstoring.
  * Sökknappen på sidan ”Hantera annonser” försvinner på små skärmar.
 • Vissa knappar på ”Hantera annonser” har för låg kontrast mellan text och bakgrund.
 • Knappen ”Samarbete” på ”Hantera annonser” saknar text och förmedlar status endast genom färg.
 • Länken ”Tyck till” öppnas i ny flik utan att användaren får information om det.
  Problem vid användning av skärmläsare.
 • I vissa fall meddelas inte användare när systemet laddas eller är upptaget.
 • Skärmläsare kan ha svårt att läsa sidorna eftersom de saknar viss kod för att beskriva struktur och indelning vilket kan leda till att man förlorar sammanhanget.
 • Rubriker ligger inte alltid i en naturlig ordning.
 • Tomma rubrikfält visas i förhandsgranskningen av en annons.
 • Visst innehåll läses upp två gånger så att det blir en upprepning.
 • Visst innehåll som inte är synligt läses ändå upp.
 • En skärmläsare kan inte läsa innehållet i informationen som finns vid formulären.
 • Etiketterna till vissa formulärfält kan stämma dåligt överens med det namn som en skärmläsare läser upp.
 • När ett textfält i formuläret innehåller fel meddelas det inte alltid.
 • Det kan förekomma fall där val som görs i en kryssruta inte bekräftas.
 • När man lägger till ”Språk” och ”Kompetens” när en annons skapas visas tabeller som saknar beskrivning av innehållet.
 • Kartan i förhandsgranskningen av en annons saknar ett textalternativ som beskriver innehållet och i anknytning till kartan finns en iFrame utan namn.
 • Bilden ”Så skapar du annonser…” på sidan ”Hantera annonser” är felaktigt kodad som en knapp.

Brister kommer att åtgärdas löpande tredje och fjärde kvartalet 2022, i samband med att tjänsten byggs om.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Länklistan som en skärmläsare skapar kan innehålla länkar som inte är meningsfulla eftersom det finns länkar i tjänsten som inte är semantiskt korrekt uppmärkta. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det saknas en inledande text i formuläret som informerar om vilket sätt som används för att markera obligatoriska eller frivilliga fält. Tex: "Alla obligatoriska fält är uppmärkta med (obligatoriskt)." Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Om kontaktformuläret saknar eller innehåller fel information i flera fält saknas det ett samlat felmeddelande. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Om kontaktformuläret saknar eller innehåller fel information visas felmeddelanden under respektive fält, men de får inte fokus, vilket gör att det kan missas av en skärmläsare. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Tjänsten saknar till viss del den HTML-struktur som är nödvändig för att hjälpmedel som scannar av sidan ska bli hundraprocentiga. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Delar av tjänsten använder sig inte av landmarks. Landmarks används av en skärmläsare och gör det lättare för användaren att orientera sig. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.
 • Det finns ingen information om vilket format inmatad text ska vara i. Om det blir fel visas ett felmeddelande med information om rätt format. Ett arbete kommer påbörjas för att se över detta.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Aria-attribut används inte i den utsträcknings som behövs för att förmedla struktur, relationer och betydelse. Ett övergripande tillgänglighetsarbete är igång och samtliga krav i denna lista förväntas uppfyllas successivt under hösten 2020.
 • Inte alla element går att nås från tangentbordet.
 • Felmeddelande får inte fokus vid valideringsfel.
 • Det framgår inte tydligt vilka fält som är obligatoriska och det finns inte en text inledningsvis i formuläret (kalendern) som informerar om vilket sätt som används för att marker obligatoriska fält.
 • Alla innehållsbärande bilder och ikoner har inte ett textalternativ som beskriver motsvarande innehåll som bilden.
 • Läsordningen blir inte alltid korrekt för användare med hjälpmedel. Innehållet presenteras inte alltid i den ordningen det har i koden.

Vi är medvetna om följande brister:

Generella problem

 • Användare meddelas inte när systemet laddas eller är upptaget, varken visuellt eller med skärmläsare.
 • Ytan där man kan sortera och filtrera anpassar sig inte till små skärmar.
 • När val görs i sortering och filtrering flyttas fokus till toppen av sidan i stället för att stanna kvar på den komponent man senast använde.
 • Etiketterna är inte kopplade till det formulärfält de tillhör vilket minskar klickytan.
 • Etiketterna till vissa formulärfält är otydligt formulerade.
 • Vissa knappar har inte tillräckligt stor kontrast mellan normalt läge och man för muspekaren över dem.
 • På kryssrutor och knappar är det svårt att se vad som har fokus.
 • De länkade rubrikerna i annonslistan får ingen fokusmarkering.
 • Etiketterna för Publicerad, Avpublicerad och Fel i annonslistan har för låg kontrast mot bakgrunden.
 • Det är svårt att förstå betydelsen av länken "Vad är fel?" som ligger i annonslistan då något är fel i en annons. Rutan som öppnas när man klickar på länken går inte att stänga.
 • Länken ”HR Open standards” öppnas i ny flik utan att användaren får information om det.
 • Att skicka mejl från sidan via en knapp i stället för en länk skiljer sig från hur det ser ut på andra delar av Arbetsförmedlingens webbplats.

Problem vid användning av skärmläsare

 • Skärmläsare kan ha svårt att läsa sidorna eftersom de saknar viss kod för att beskriva struktur och indelning vilket kan leda till att man förlorar sammanhanget.
 • Rubriker ligger inte alltid i en naturlig ordning.
 • Formulärfält och funktioner saknar beskrivning av innehållet.
 • Etiketterna till vissa formulärfält kan stämma dåligt överens med det namn som en skärmläsare läser upp.
 • Knappen på sidan är kodad som en länk.
 • Användare meddelas inte om att resultatet är uppdaterat efter att man har filtrerat.

Bristerna ovan kommer inte att åtgärdas, i stället pågår ett arbete för att ersätta tjänsten med en ny.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Felmeddelanden tillhörande vissa inmatningsfält är inte tillräckligt specifika eller informativa. Vi planerar att åtgärda detta innan 2023-04-30.
 • Etiketter tillhörande inmatningsfält för den arbetssökandes kontaktuppgifter är inte tillräckligt tydliga med att det gäller den arbetssökande när de läses upp av skärmläsare. Vi planerar att åtgärda detta innan 2023-04-30.
 • Knappen på sida fyra för att gå vidare till sida fem med villkor har en etikett som får det att framstå som att man redan på steg fyra ska godkänna villkoren. Vi planerar att åtgärda detta innan 2023-04-30.

Vi är medvetna om följande brister:

 • När man som användare vill förändra sina kontouppgifter och har matat in sina kontouppgifter saknas det funktionalitet för förhandsgranskning. Vi planerar att lansera ny funktionalitet för detta i samband med att kontohanteringssidan uppdateras till andra kvartalet 2022.
 • När man lägger till ny arbetsplats, när man lägger till extra användare som kan använda företagskontot, när man byter lösenord och när man redigerar sin egna kontouppgifter och får ett felmeddelande, så förekommer knappar som inte är klickbara innan användaren har fyllt i ett formulärfält. Vi planerar att lansera en ny metod för att hantera detta i samband med att kontohanteringen uppdateras till andra kvartalet 2022.
 • Vid interaktioner med kontohanteringen där data hämtas eller sparas visas i vissa fall en indikator på att något laddas och att man som användare behöver vänta. Skärmläsaren läser i vissa fall av detta, men inte alltid. En utredning av om problemet ligger i skärmläsaren eller i tjänsten ska genomföras, samt så planerar vi att uppdatera kodbibliotek som kanske rättar till detta innan andra kvartalet 2022.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Funktionen för att lägga till logotyp för företag och arbetsplatser har inaktiva knappar, samt det går ej att lägga till logotyp med tangentbordsnavigation. P.g.a. teamets prioriteringar och beroenden är det här ett svårare problem att åtgärda, och vår målsättning är att åtgärda detta problem tills 2023-10-01.

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det finns bilder där textalternativet behöver ses över för att beskriva bilderna på ett bättre sätt. Det kan finnas dekorativa bilder som inte är dolda för skärmläsare. Vi arbetar med att gå igenom samtliga bilder i tjänsten.
 • Betoningar eller annan specifik text behöver ses över och i vissa fall markeras för att underlätta för skärmläsare. Arbete med att se över detta pågår.
 • Det är inte alltid tydligt var man hamnar när man klickar på en länk. Vi arbetar med att gå igenom samtliga länkar i tjänsten.
 • Alla bilder med länkar är inte uppmärkta i länktexten. Vi arbetar med att gå igenom samtliga bilder i tjänsten.

Vi är medvetna om följande brister:

 • I versionen av tjänsten för introduktionsjobb, extratjänst och yrkesintroduktion är vissa rubriker inte särskilt beskrivande utan kontext. Vi planerar att åtgärda detta innan 2023-08-31.
 • I versionen av tjänsten för introduktionsjobb, extratjänst och yrkesintroduktion används tooltip-ikoner som knappar utan text, där deras aria-label är dåligt formulerade. Vi planerar att åtgärda detta innan 2023-08-31.
 • I versionen av tjänsten för introduktionsjobb, extratjänst och yrkesintroduktion hamnar etiketten Månadslön långt från inmatningsfältet i mobilvy eftersom slidern hamnar mellan fältet och etiketten. Vi planerar att åtgärda detta innan 2023-08-31.
 • I versionen av tjänsten för introduktionsjobb, extratjänst och yrkesintroduktion ligger frågornas etiketter generellt inte i en naturligt visuell anslutning till respektive svarsalternativ eller fält. Vi planerar att åtgärda detta innan 2023-08-31.
 • I versionen av tjänsten för introduktionsjobb, extratjänst och yrkesintroduktion används termer som ”personen” vilket inte är vanligt för resterande delar av myndigheten. Vi planerar att åtgärda detta innan 2023-08-31.
 • I versionen av tjänsten för nystartsjobb används br-taggar i resultatdelens kod, vilket orsakar onaturliga avbrott i uppläsningen för skärmläsare. Vi planerar att åtgärda detta innan 2023-08-31.
 • I versionen av tjänsten för nystartsjobb vid användning av skärmläsare när användaren använder piltangenterna för att öka och sänka månadslönen via slider-komponenten, läses upp underliga siffror och bokstäver i stället för den aktuella lönen. Vi planerar att åtgärda detta innan 2023-08-31.
 • I samtliga versioner av tjänsten är några av frågornas etiketter programmerade som rubriker. Detta borde vara mer enhetligt. Vi planerar att åtgärda detta innan 2023-08-31.
  * I samtliga versioner av tjänsten finns två rubriker som endast kan läsas med skärmläsare. Detta är ett hjälpmedel för användare med skärmläsare och är inte en dålig sak i sig, men tjänsten vore bättre om den fungerade likadant för alla. Vi planerar att åtgärda detta innan 2023-08-31.
 • I samtliga versioner av tjänsten saknas fokusindikator till knappsatserna under flervalsfrågorna. Vi planerar att åtgärda detta innan 2023-08-31.

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Layouten för intervjuare är inte optimerad för mobila enheter vilket kan påverka upplevelsen negativt. (WCAG 1.4.10 Justering av layout). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Vissa länkar är inte korrekt semantiskt uppmärkta. (WCAG 1.3.1 Information och relationer). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Vissa knappar är inte korrekt semantiskt uppmärkta. (WCAG 1.3.1 Information och relationer). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Det kan finnas komponenter på mötessidan som saknar korrekt etikett vilket kan upplevas förvirrande vid användning av hjälpmedel. (WCAG 2.5.3 Etikett i namn). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Användare med hjälpmedel kan se funktioner som är dolda för seende vilket kan skapa förvirring kopplat till fliken Om jobbet. (WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • En intervjuare med hjälpmedel kan uppleva listan på kandidater och kön som rörig då det saknas unika ID:n. (WCAG 4.1.1 Se till att koden validerar). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Frågor och egenskaper under videosamtalet saknar beskrivande rubrik. (WCAG 2.4.6 Rubriker och etiketter). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Om videosamtalet misslyckas på grund av brandväggsproblem så kan informationen man får upplevas oväntad. (WCAG 3.2.1 Förutsägbart vid fokus). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Kandidater kan genomföra videosamtalet i porträtts- och landskapsläge. För intervjuare har sidan inte optimerats för denna typ av orientering. (WCAG 1.3.4 Orientering). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Vissa komponenter i videosamtalet har bestämda platser vilket kan påverka läsordningen för en skärmläsare. (WCAG 1.3.2 Meningsfull ordning). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Om allt innehåll i videosamtalet förstoras utan hjälpmedel upp till 200 procent kommer innehåll och funktionalitet försämras. (WCAG 1.4.4 Förändring av textstorlek). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Tabellen för frågor och egenskaper under videosamtalet saknar korrekt uppmärkning vilket kan påverka uppläsningen vid användning av hjälpmedel. (WCAG 1.3.1 Information och relationer). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Tabellen för frågor och egenskaper saknar överskrift vilket medför att hjälpmedel inte uppfattar frågor och egenskaper som en tabell. (WCAG 1.3.1 Information och relationer). Åtgärdas 30 juni 2023.
  Knappen Lägg på i videosamtalet har en felaktig aria-label (hang up). (WCAG 2.5.3 Etikett i namn). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Under videosamtalet saknas attribut som påverkar rätt uttal och försvårar översättning vid användning av skärmläsare. (WCAG 3.1.1 Sidans språk). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Sidan för videosamtalet saknar HTML-element som ska tydliggöra strukturen för hjälpmedel. (WCAG 1.3.1 Information och relationer). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Sidan för videosamtalet saknar ARIA-landmarks som ska stötta vid orientering med hjälpmedel. (WCAG 1.3.1 Information och relationer). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Då en intervjuare öppnar frågor och egenskaper under videosamtalet så saknas beskrivande överskrift för grupp av radioknappar. (WCAG 1.3.1 Information och relationer). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Hjälpmedel fångar inte upp användandet av radioknappar för frågor och egenskaper i videosamtalet på ett korrekt sätt. (WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Knappen kandidater i videosamtalet är dold för seende men inte för skärmläsare. Det kan skapa förvirring då knappen saknar funktionalitet. (WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Frågor och egenskaper är dolt för seende bakom en expanderbar yta men inte för skärmläsare. Det kan skapa förvirring. (WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Frågor och egenskaper saknar unika ID:n vilket kan upplevas förvirrande med skärmläsare. (WCAG 4.1.1 Se till att koden validerar). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Vi har inte kontrollerat om en ökning av avståndet mellan text, rader, stycken och ord påverkar vår design eller att funktionalitet försvinner. (WCAG 1.4.12 Textmellanrum). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Formuläret för att skapa snabbintervju har olika validering om man väljer utkast eller publicera möte. Vid utkast är endast titeln obligatorisk och vid publicering är alla fält obligatoriska. (WCAG 3.3.2 Etiketter och instruktioner). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Det saknas förklarande text för vilka fält som är obligatoriska. Vid försök att publicera ett möte utan information i de obligatoriska fälten presenteras en lista för alla obligatoriska fält som saknar information. (WCAG 3.3.2 Etiketter och instruktioner). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Datumfältet kräver formatet ÅÅÅÅ-MM-DD och fältet för telefonnummer har endast stöd för siffror. (WCAG 3.3.2 Etiketter och instruktioner). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Det finns en verifiering att utkastet sparas men saknas bekräftelse att det lyckades. (WCAG 4.1.3 Statusmeddelande). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Vid angivelse av frågor och egenskaper framgår det inte tydligt vilket element som har fokus med skärmläsare. (WCAG 2.4.7 Synligt fokus). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Om man anger en fråga och trycker retur förbereds automatiskt fråga 2 vilket kan upplevas som oförutsägbart. (WCAG 3.2.2 Förutsägbarhet vid inmatning). Åtgärdas 30 juni 2023.
 • Sidan är inte optimerad för porträtts- och landskapsläge vilket kan påverka upplevelsen ur designsynpunkt. (WCAG 1.3.4 Orientering). Åtgärdas 30 juni 2023.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Flera länkar på kandidatsidor och på sidorna \Sparade kandidater\" och \"Mina sökningar\" framhävs med endast blå färg. \nVisuellt fokus på knappar för kontaktstatus också på sidan för sparade kandidater framhävs endast med en färgändring istället för en fokusram.
 • Det finns dekorativa illustrationer som inte döljs för skärmläsare.
 • Tabbordningen i sökkriterier menyn är något ologiskt eftersom användaren måste navigera i alla flikar innan man kommer till en specifik flik.
 • Startsidan följer inte kodstandard vilket kan göra det svårare för användare att använda tjänsten med hjälpmedel.
 • Det krävs en potentiellt större ombyggnad av applikationen för att kunna lösa några enstaka problem för användare av skärmläsare. Ombyggnaden ska ske vid ett senare tillfälle.
 • Samtliga brister kommer att åtgärdas senast 30 mars 2023.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Användaren kan inte mata in data i olika format, datum måste skrivas 2020-09-21 annars får man ett felmeddelande.
 • Videomöte följer till viss del de digitala riktlinjer kring navigering.
 • Funktioner i Videomöte identifieras till viss del på samma sätt som på andra ställen där de förekommer på webbplatsen. Samma termer används till viss del på till exempel knappar som gör samma sak.

Rapportera brister i tillgänglighet i digitala tjänster för arbetsgivare

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet

Den här sidan uppdaterades 8 april 2024.