Generella brister i tillgänglighet på arbetsformedlingen.se

Här redogör vi vilka generella brister det finns i tillgänglighet på arbetsformedlingen.se.

Chatt

Vi är medvetna om följande brister:

 • Ett ljud som kan upplevas som störande spelas upp i samband med att chatten startar. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Rubriken i chatten är inte korrekt uppmärkt och det kan upplevas som otydligt när man använder en skärmläsare. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Man kan välja att chatta på engelska men texten är då inte korrekt uppmärkt i koden vilket påverkar skärmläsare och möjligheten att använda språkanpassad font. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Man kan inte med ett tangentbord navigera till rubriken och informationstexten som visas vid start av chatten. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Chatten stängs ner när man klickar på minimera-knappen (-) och man kan då endast hitta tillbaka till chatten genom att gå tillbaka till Kontakta-sidan, vilket är otydligt. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Efter avslutad chatt får man en möjlighet att fylla i en enkät, länktexten är i det läget inte tillräckligt tydlig. Vi arbetar med att gå igenom samtliga texter i tjänsten.
 • Den blå huvudlisten är innan startad chatt i praktiken en stäng-knapp men är inte korrekt uppmärkt, vilket en skärmläsare då inte kan uppfatta. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Den kryssruta i vilken man godkänner hantering av personuppgifter är inte korrekt uppmärkt och det kan vara otydligt för användaren att den är obligatorisk. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
 • Rubriken under vilken man väljer ärendetyp kan anses kort och inte tillräckligt tydligt beskriva vilken information som efterfrågas. Vi arbetar med att gå igenom samtliga texter i tjänsten.
 • Om man försöker starta en chatt utan att ha fyllt i de obligatoriska fälten nås man inte av någon summering av de fel formuläret innehåller. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.

Vår ambition är att bristerna ska vara åtgärdade senast sista mars 2023.

Chattrobot

När man använder tangentbordet och aktiverar en länk för att läsa mer om något, till exempel "Skriv in dig på Arbetsförmedlingen", dyker ett meddelande med information upp, oftast med fler länkar som erbjuder användaren att läsa vidare. När man tabbar vidare eller använder piltangenterna för att gå/läsa vidare så hamnar fokus inte i det senaste meddelandet, utan istället på den första länken i det meddelande där den senast klickade länken finns.

Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast sista mars 2023.

Dokument

Webbplatsen innehåller många bristfälliga dokument i formatet pdf och excel. Dokumenten kan innehålla bilder utan eller felaktigt textalternativ, sakna taggning för att fungera med skärmläsare, ha felaktig läsordning samt otydligt utformade länktexter. Ett arbete pågår för att rätta samtliga dokument. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast sista mars 2023.

Observera också att webbplatsens eget uppläsningsverktyg inte läser innehållet i dokument.

FAQ - Frågor och svar

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Formulär

Grupper av radioknappar/kryssrutor

En kontroll pågår för att se till så att det finns en överskrift till radioknappar och kryssrutor i samtliga formulär. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast sista mars 2023.

Autoifyllnad inmatningsfält

Automatisk ifyllnad fungerar inte på alla formulär. Innan vi implementerar funktionen på alla formulär måste vi säkra att den funktionen fungerar korrekt även på våra kundarbetsplatser. En utredning pågår. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast sista mars 2023.

Markering och felmeddelande (direktvalidering)

Om ett formulär fylls i på felaktigt sätt ska användaren få en tydlig information om vad i felet består. Validering av fel ska göras när användaren interagerat med fältet (vid direktvalidering) och vi jobbar nu med att se till så att funktionen finns på samtliga formulär. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast sista mars 2023.

Felmeddelande utan fokus (direktvalidering)

Felmeddelandet ska kommuniceras till användare med skärmläsare utan att felmeddelandet får fokus. Vi jobbar på att åtgärda det för samtliga formulär. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast sista mars 2023.

Felmeddelande med samtliga fel (vid inskick)

Om en användare försöker skicka in ett formulär som innehåller fel ska ett meddelande med information om samtliga fel visas. Webbplatsens publiceringsverktyg saknar den funktionen och diskussion pågår med leverantören av publiceringsverktyget. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast sista mars 2023.

Komponenter

Namn för iframes

Kontroll pågår för att se över så att webbplatsens iframes (inbäddad kod) har ett namn, en så kallad title, som tydligt förklarar innehållet i iframen. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast sista mars 2023.

Länkar

Länktexter för externa webbplatser

Det kan förekomma länktexter där det inte tydligt framgår när en länk leder till extern webbplats. Ett arbete pågår för att rätta till felaktiga länktexter. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast sista mars 2023.

Navigering och identifiering

Konsekvent navigering på arbetsformedlingen.se

Vi strävar efter att det ska vara lätt att navigera på webbplatsen. Arbetsförmedlingen.se är en stor webbplats med många utvecklingsteam som självständigt producerar innehåll och digitala tjänster. En översyn kommer göras av navigeringsfunktioner som återkommer på flera sidor för att rätta eventuella brister och göra navigeringen mer konsekvent. Vi jobbar också kontinuerligt med att ta fram digitala riktlinjer för navigation och gemensamma komponenter som teamen kan använda sig av. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast sista mars 2023.

Logisk rubrikstruktur

Vissa sidor saknar logisk rubrikstruktur för skärmläsare. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast sista mars 2023.

Play

Vi är medvetna om följande brister:

 • Det finns 14 webbinarer som inte ännu har textats. Vår ambition är att det ska vara gjort senast 31 mars 2023.
 • Filmer och webbinarier har inte ett extra ljudspår för syntolkning om inte behovet finns. Manusen är skrivna på så sätt att både seende och synskadade ska kunna ta del av innehållet. Programledarna har fått utbildning i hur de kan föreläsa för båda grupper utan behovet av ett extra ljudspår.

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Livesändningar som vi idag har på webbplatsen undantas enligt 9 §.
 • De publiceringar som vi har på webbplatsen innan 23 september 2020 undantas enligt 2 § Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet

Den här sidan uppdaterades 9 mars 2023.