Generella brister i tillgänglighet på arbetsformedlingen.se

Här redogör vi vilka generella brister det finns i tillgänglighet på arbetsformedlingen.se.

Vi är medvetna om följande brister:

  • Rubriken i chatten är inte korrekt uppmärkt och det kan upplevas som otydligt när man använder en skärmläsare. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
  • Chatten stängs ner när man klickar på minimera-knappen (-) och man kan då endast hitta tillbaka till chatten genom att gå tillbaka till Kontakta-sidan, vilket är otydligt. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
  • Den blå huvudlisten är innan startad chatt i praktiken en stäng-knapp men är inte korrekt uppmärkt, vilket en skärmläsare då inte kan uppfatta. Vi har påtalat bristen för leverantören och inväntar en kommande uppdatering av tjänsten.
  • Namn för iframes: Kontroll pågår för att se över så att webbplatsens iframes (inbäddad kod) har ett namn, en så kallad title, som tydligt förklarar innehållet i iframen.
  • Det går inte att stänga/avsluta chatten.

Vår ambition är att bristerna ska vara åtgärdade senast 30 augusti 2024.

När man använder tangentbordet och aktiverar en länk för att läsa mer om något, till exempel "Skriv in dig på Arbetsförmedlingen", dyker ett meddelande med information upp, oftast med fler länkar som erbjuder användaren att läsa vidare. När man tabbar vidare eller använder piltangenterna för att gå/läsa vidare så hamnar fokus inte i det senaste meddelandet, utan istället på den första länken i det meddelande där den senast klickade länken finns.

Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast 30 augusti 2024.

Webbplatsen innehåller många bristfälliga dokument i formatet pdf och excel. Dokumenten kan innehålla bilder utan eller felaktigt textalternativ, sakna taggning för att fungera med skärmläsare, ha felaktig läsordning samt otydligt utformade länktexter. Ett arbete pågår för att rätta samtliga dokument. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast sista december 2024.

Observera också att webbplatsens eget uppläsningsverktyg inte läser innehållet i dokument.

Tjänsten har inga kända brister i tillgänglighet.

Grupper av radioknappar/kryssrutor

En kontroll pågår för att se till så att det finns en överskrift till radioknappar och kryssrutor i samtliga formulär. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast 30 augusti 2024.

Autoifyllnad inmatningsfält

Automatisk ifyllnad fungerar inte på alla formulär. Innan vi implementerar funktionen på alla formulär måste vi säkra att den funktionen fungerar korrekt även på publika datorer. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast 30 augusti 2024.

Markering och felmeddelande (direktvalidering)

Om ett formulär fylls i på felaktigt sätt ska användaren få en tydlig information om vad i felet består. Validering av fel ska göras när användaren interagerat med fältet (vid direktvalidering) och vi jobbar nu med att se till så att funktionen finns på samtliga formulär. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast 30 augusti 2024.

Felmeddelande utan fokus (direktvalidering)

Felmeddelandet ska kommuniceras till användare med skärmläsare utan att felmeddelandet får fokus. Vi jobbar på att åtgärda det för samtliga formulär. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast 30 augusti 2024.

Felmeddelande med samtliga fel (vid inskick)

Om en användare försöker skicka in ett formulär som innehåller fel ska ett meddelande med information om samtliga fel visas. Webbplatsens publiceringsverktyg saknar den funktionen och diskussion pågår med leverantören av publiceringsverktyget. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast 30 augusti 2024.

Det kan förekomma länktexter där det inte tydligt framgår när en länk leder till extern webbplats. Vår ambition är att löpande rätta till felaktiga länkar vartefter de uppstår.

Vissa sidor saknar logisk rubrikstruktur för skärmläsare. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast 30 augusti 2024.

Vi är medvetna om följande brister:

  • Play-tjänsten har inte konsekvent navigering som följer resten av arbetsformedlingen.se. Vår ambition är att det ska vara åtgärdat senast 30 augusti 2024.
  • Filmer och webbinarier har inte ett extra ljudspår för syntolkning om inte behovet finns. Manusen är skrivna på så sätt att både seende och synskadade ska kunna ta del av innehållet. Programledarna har fått utbildning i hur de kan föreläsa för båda grupper utan behovet av ett extra ljudspår.

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

  • Livesändningar som vi idag har på webbplatsen undantas enligt 9 §.
  • De play-publiceringar som gjordes innan 23 september 2020 undantas enligt 2 § Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet

Den här sidan uppdaterades 14 juni 2024.