Tekniska problem med systemstöd för leverantörer

Har du som leverantör problem med KA webbstöd eller Mina sidor fristående aktörer kan du rapportera dem här.

Rapportera ett tekniskt problem

När du som leverantör av arbetsmarknadstjänster har tekniska problem i systemstödet eller på Mina sidor fristående aktörer kan du rapportera dem till oss.

Formulär för att rapportera tekniskt problem

Vissa fält är obligatoriska att fylla i.

Vad gäller problemet? (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Vad gäller problemet? (obligatorisk uppgift)Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig. Vi kommer inte att spara dina uppgifter i något register. * (obligatorisk)
Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig. Vi kommer inte att spara dina uppgifter i något register.

Tänk på att

Alla uppgifter du skickar till oss blir en allmän handling. Genom handlingsoffentligheten ges allmänhet rätt att ta del av allmänna handlingar, med undantag för de uppgifter som ska sekretessbeläggas.