Digitala självservicetjänster

Den här sidan innehåller information om våra digitala självservicetjänster. Guida gärna dina deltagare till tjänsterna.

Information om yrken och utbildning från Skolverket och Arbetsförmedlingen

På Skolverkets hemsida har Arbetsförmedlingen och Skolverket samlat vägledningsinformation och verktyg kring yrken och utbildningar. Här hittar arbetssökande ingångar till olika utbildningsvägar, studie- och yrkesvägledare och hur man ökar sina chanser att få jobb.

Information om yrken och utbildning från Skolverket och Arbetsförmedlingen

Kunskap om stöd vid upptäckt av våld

Människor som utsätts för våldsbrott kan drabbas av allvarlig ohälsa samt förlust av arbete och inkomst. I värsta fall kan våldet leda till allvarliga bestående skador eller dödsfall. Ibland kan våld vara en dold orsak till arbetslöshet. Det är därför viktigt att ha kunskap för att kunna hjälpa till att upptäcka våldet och se till att hänvisa personen vidare till rätt stöd, skydd och behandling. Alla har rätt till att leva ett liv i frihet utan våld.

Nationellt centrum för kvinnofrid och Arbetsförmedlingen erbjuder kunskapsstöd till fristående aktörer om våld.

Stödmaterial hot om våld hos leverantörerPowerpoint, 271 kB. Powerpoint, 275 kB.

Utbildning och stödmaterial om våld

Upptäck våld i nära relationer

Webbinarium: Ökad upptäckt av våld

Virtual reality om funktionsnedsättningar

Här finns tre korta virtuella filmer som illustrerar vanliga arbetssituationer för personer med sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar.

Filmerna ska bidra till att skapa en mer inkluderande och effektiv arbetsmiljö genom att öka kunskapen om hur olika arbetssituationer kan upplevas av personer med dolda funktionsnedsättningar. Filmerna är i 360-format (virtual reality). För en bättre filmupplevelse kan du använda virtual reality-glasögon, även om det går att titta på filmerna utan.

Inlevelse ger insikt (inlevelsegerinsikt.se)

Guida arbetssökande i tjänsten Skriv in dig

Nu finns en utbildning riktad till dig som arbetar med personer som vill skriva in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen via självservicetjänsten skriv in dig. Utbildningen som är cirka 20 minuter lång förklarar de olika stegen i hur en arbetssökande skriver in sig.

Guida arbetssökande i tjänsten Skriv in dig

Guida arbetssökande i självservicetjänster för karriärvägledning

Vi har en utbildning riktad till dig som arbetar med personer som är i behov av vägledning. Utbildningen som är cirka 15 minuter lång guidar dig igenom de digitala självservicetjänsterna för karriärvägledning som vi har på vår webbplats. Vi förklarar när de är användbara och hur de fungerar.

Guida arbetssökande i vår karriärvägledande självservice

Utbildning om arbetsmarknad och utbildning

Webbutbildningen Guida rätt inom arbetsmarknad och utbildning ger en ökad förståelse för arbetsmarknaden och vikten av utbildning, samt vilka möjligheter som finns till utbildning och studiefinansiering.

Webbutbildning: Guida rätt inom arbetsmarknad och utbildning

Två bildspel om utbildning

Det ena bildspelet är en guide över olika utbildningsformer och de möjligheter till studiefinansiering som erbjuds av CSN eller Arbetsförmedlingen. Det andra bildspelet innehåller övergripande information till leverantörer om anvisning att söka utbildning.

Bildspel om utbildning och studiefinansiering Powerpoint, 1 MB.

Bildspel om anvisning att söka utbildning Powerpoint, 202 kB.

Övrig information om utbildning och studier:

Sidan om utbildning och studier för arbetssökande

Sidan om studiefinansiering, exempelvis studier med aktivitetsstöd för arbetssökande

Utbildning i digitala vardagskunskaper

I samarbete med Google Digitalakademin har vi tagit fram en serie kortare kurser i digitala vardagskunskaper och samlat det på en webbplats under namnet Digitala jag. Att bli tryggare med att använda digitala tjänster är nödvändigt när allt mer av samhällstjänster går över till att bli digitalt.

digitalajag.se

Filmen om guidning i digitala jag

Så här guidar du i digitala jag

3 minuter 13 sekunder

Beskrivning av hur du kan visa och guida en användare i Digitala jag.

Jobbsökaraktiviteter online – live eller när det passar

Arbetssökande kan hitta och boka in sig på webbinarier med olika jobbsökarteman. De som är med live, samtidigt som vi spelar in webbinariet, kan ställa frågor via en chatt. Det går även att titta på dem i efterhand. Vi har även poddar, som handlar om till exempel jobbsökande och utvecklingen på arbetsmarknaden. Några av våra webbinarier och poddar är på andra språk än svenska.

Kommande webbinarier

Lyssna på podcasts