Upptäck våld i nära relationer

Som leverantör kan du träffa arbetssökande som har utsatts för eller utsätts för våld. Här hittar du information som du behöver för att ge våldsutsatta det stöd och de insatser som de behöver.

Webbkurs och användarstöd

Webbkursen för leverantörer ger dig kunskaper om våld i nära relationer, så att du kan ge utsatta arbetssökande ett bra bemötande och veta vart du kan hänvisa dem vidare för stöd och skydd. Dessutom finns ett användarstöd som beskriver hur du som leverantör kan stödja en arbetssökande som har eller har haft erfarenhet av våld.

Webbkurs med användarstöd om våld i nära relationer

Webbinarium för leverantörer om ökad upptäckt av våld

Leverantörer som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen behöver ha kunskap om hur de ska upptäcka och agera om de möter arbetssökande som har erfarenhet av våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck. I detta webbinarium kan ni ta del av mera information om hur exempelvis våld kan utgöra ett hinder för att komma vidare till arbete eller studier.

Webbinarium för leverantörer om ökad upptäckt av våld

Stödmaterial om hot och våld hos leverantörer

Stödmaterialet innehåller en checklista om hur leverantörer ska agera när en incident inom hot och våld uppstår.

Stödmaterial hot om våld hos leverantörer Powerpoint, 275 kB.

Poddar - öka din kunskap om våld och arbetslöshet

Förändringssnack - Ökad upptäckt av våld

Hör arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark och Åsa Frostfeldt, införandeledare på Arbetsförmedlingen prata om vilken roll regeringen ser att Arbetsförmedlingen har i att arbeta och stötta anställda som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Du får också höra om hur Arbetsförmedlingen jobbat med kompetenshöjande insatser inom ämnet både internt och externt samt ta del av utmaningar och framgångar från uppdraget. Förändringssnack är en intern podd producerad av Arbetsförmedlingen.

Förändringssnack avsnitt 32 om ökad upptäckt av våld

PES-podden - Tackling domestic abuse: a new role for Public Employment Services?

Lyssna på europeiska PES-podden på engelska om Arbetsförmedlingens arbete med ökad upptäckt av våld. PES (Public Employment Services) podden produceras av europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar.

PES-podden

Arbetsgivarpodden - hantera våld i nära relationer som arbetsgivare

Var fjärde kvinna har någon gång utsatts för våld i nära relationer. Det kan både påverka hälsan och förutsättningarna för arbete. I det här avsnittet får du veta hur du som arbetsgivare kan lyfta frågan om våld i nära relationer på din arbetsplats. Dels för att hjälpa någon som utsätts för våld, dels för att färre ska drabbas och dels för att hjälpa någon som själv utövar våld och vill sluta. Arbetsgivarpodden produceras av Arbetsförmedlingen.

Arbetsgivarpodden - Hantera våld i nära relationer som arbetsgivare

Intervjuserie

Arbetsförmedlingen har tagit fram en intervjuserie med olika experter till dig som vill fördjupa din kunskap om våld i nära relationer.

Arbetsförmedlingens intervjuserie om ökad upptäckt av våld

Ring polisen om situationen är akut

Om det är en akut situation ska polisen kontaktas på telefonnumret 112. Socialtjänsten i kommunen där den arbetssökande är folkbokförd kan erbjuda skydd och stöd. För rådgivning finns Kvinnofridlinjen på telefonnummer 020-50 50 50.

Kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer som erbjuder stöd

Ansök om skyddade personuppgifter

Personer som har en hotbild mot sig kan ansöka om skyddade personuppgifter. Skatteverket har tagit fram information om vad skyddad folkbokföring, sekretessmarkering och fingerade personuppgifter innebär, hur man ansöker och vad den som lever med skyddade personuppgifter behöver tänka på.

Skatteverkets information om skyddade personuppgifter

Vårt uppdrag att öka upptäckten av våld

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samverka i frågor om ökad upptäckt av våld. Även Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) ingår i samma regeringsuppdrag och samordnar projektet Stoppa våldet.