Arbetsmarknadstjänster

Arbetsförmedlingen upphandlar arbetsmarknadstjänster för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete eller utbildning. Här kan du läsa om hur de olika tjänsterna fungerar och till vilka arbetssökande de riktar sig.

Arbetsintegrerande övningsplatser

Arbetsintegrerande övningsplatser är en arbetsförberedande insats för arbetssökande med stort behov av stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknads- och rekryteringsutbildningar

Arbetsmarknadsutbildningar är yrkesutbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov av kompetens. Många arbetsmarknadsutbildningar har en obligatorisk förberedande del.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Syftet med individuellt pedagogiskt stöd är att öka förutsättningarna för arbetssökande med funktionsnedsättning att klara en utbildning.

Introduktion till arbete

Introduktion till arbete riktar sig till arbetssökande som är i behov av förberedande aktiviteter innan de ska delta i andra insatser och program.

Karriärvägledning

Karriärvägledning är en tjänst för arbetssökande som behöver vägledning för att välja vilken typ av arbete eller studier de ska söka och information om hur vägen dit ser ut.

Rusta och matcha 2

Rusta och matcha 2 är en en vidarareutveckling av rusta och matcha. Syftet är att utveckla matchningstjänsten så att den över tid uppnår högre kvalitet och förbättrade resultat samt passar den reformerade myndigheten.

Steg till arbete

Steg till arbete är en upphandlad tjänst som består av arbetsförberedande och matchande insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Validering

Validering innebär en bedömning och dokumentation av en persons kunskaper och kompetens oberoende av hur de har förvärvats.

Yrkessvenska

Målgruppen för yrkessvenska är arbetssökande med svaga kunskaper i svenska som parallellt med svenskundervisningen deltar i en annan arbetsmarknadspolitisk insats eller har en anställning.

Akademikertjänst korta vägen

Akademikertjänst korta vägen är en förberedande utbildning för akademiker som förbereder deltagarna för ett arbete som motsvarar deras akademiska bakgrund eller för fortsatta akademiska studier.