Steg till arbete

Steg till arbete är en upphandlad tjänst som består av arbetsförberedande och matchande insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vad

Steg till arbete syftar till att identifiera deltagarens resurser och stödbehov samt stärka och utveckla deltagaren med målet att få arbete eller börja studera. Steg till arbete pågår som längst i ett år och åtta veckor.

För vem

Steg till arbete riktar sig till personer som på grund av en funktionsnedsättning eller ohälsa har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att få en anställning eller börja studera.

Så här går det till

Steg till arbete består av fyra delar som innehåller både obligatoriska och valbara aktiviteter.

  1. Kartlägga och utreda deltagarnas behov av stöd.
  2. Planera insatser: vid behov får deltagaren prova olika arbetsliknande aktiviteter i leverantörens lokaler.
  3. Stärka och utveckla: erbjuda deltagaren vägledning och hjälp att stärka och utveckla sin förmåga att arbeta eller studera. Här ingår även arbetsprövning.
  4. Hitta arbete: ge deltagaren hjälp med att hitta ett passande arbete eller utbildning. Även i denna del får man arbetspröva.