Leverantör - lämna dina synpunkter här

Har du som leverantör förbättringsförslag, synpunkter eller klagomål?
Vi vill gärna veta!

För dig som är leverantör och vill lämna synpunkter

När vi har tagit emot dina synpunkter gör vi en bedömning av ditt ärende. Möjligheten till återkoppling beror på ärendets karaktär.

Alla fält är obligatoriska att fylla i.

Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig.  * (obligatorisk)
Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig.

Tänk på att

Alla uppgifter du skickar till oss blir en allmän handling. Genom handlingsoffentligheten ges allmänhet rätt att ta del av allmänna handlingar, med undantag för de uppgifter som ska sekretessbeläggas.