Deltagare kan ta del av sina handlingar

Arbetssökande som deltar i upphandlade arbetsmarknadstjänster kan logga in på Mina sidor för att se sina deltagarperioder och läsa det leverantören skrivit i tjänstens handlingar genom webbstödet.

Vad arbetssökande kan se på Mina sidor

Ärendeinformationen och handlingarna gäller de flesta av de upphandlade arbetsförmedlingstjänster som pågår eller som har påbörjats sedan 1 september 2016. Informationen från rehabiliterande tjänster visas inte här men den arbetssökande kan då istället begära ut sin ärendeinformation direkt från Arbetsförmedlingen.

Exempel på ärendeinformation som den arbetssökande kan ta del av direkt:

  • en överblick på vilka tjänster och utbildningar den arbetssökande har deltagit i
  • tjänstens eller utbildningens adress, tidsperiod och leverantörens kontaktperson
  • aktiviteter, utbildningsmoduler eller certifieringar som ingår i den individuella planeringen.

Att tänka på när du skickar in handlingar

Deltagaren ska vara medveten om vilken information som leverantören lämnar till Arbetsförmedlingen. Innehållet i handlingen ska vara konkret och sakligt och enbart innehålla uppgifter som är viktiga för Arbetsförmedlingens vidare arbete. Uppgiftslämnaren är ansvarig för att informationen som lämnas in är korrekt och relevant.

Vissa uppgifter får inte förekomma i en handling som lämnas in via webbstödet för leverantörer. Med detta menas sådana personuppgifter som står i artikel 10 dataskyddsförordningen (DSF) uppgifter om lagöverträdelse, uppgifter om att den enskilde har vårdats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen (2005:716).

Uppgifter om etniskt ursprung, hälsa och politiska åsikter med mera betraktas som känsliga personuppgifter enligt artikel 9.1 DSF. Uppgifter om sociala förhållanden och värderande uppgifter är att betrakta som ömtåliga uppgifter enligt 9 § andra stycket lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Om du är osäker på hur du ska formulera dig i ett ärende kan du kontakta Arbetsförmedlingen för vägledning i vad du bör och inte bör skriva i en handling.