Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Syftet med individuellt pedagogiskt stöd är att öka förutsättningarna för arbetssökande med funktionsnedsättning att klara en utbildning.

Vad

Med hjälp av det pedagogiska stödet ska den arbetssökande kunna genomföra en utbildning med godkänt resultat. Utbildningarna som deltagaren ska förberedas för är arbetsmarknadsutbildningar och vissa andra utbildningsinsatser.

För vem

Bland deltagarna kan alla typer av funktionsnedsättningar förekomma, det gemensamma är att deltagarna behöver pedagogiskt stöd för att klara en utbildning.

Så här fungerar det

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning (IPSU) består av två delar:

  1. Kartläggning som ska avgöra behovet av pedagogiskt stöd i en specifik utbildning som den arbetssökande ska delta i.
  2. Pedagogiskt stöd under pågående utbildning i den omfattning kartläggningen bedömt. Leverantören utför både kartläggning och det pedagogiska stödet.