Dynamiskt inköpssystem – DIS

Dynamiskt inköpssystem (DIS) är en digital metod för upphandling som gör det möjligt för Arbetsförmedlingen att köpa tjänster av leverantörer på ett flexibelt och effektivt sätt.

Snabbare process

DIS ger Arbetsförmedlingen möjlighet att göra upphandlingar baserat på ett aktuellt behov i stället för att göra stora upphandlingar på förhand. Inköpssystemet liknar en vanlig upphandling men processen är snabbare.

I ett dynamiskt inköpssystem är inte antalet anbudssökanden begränsat och det går att ansöka om att få vara med under hela giltighetstiden. DIS passar alla typer av företag, oavsett storlek, även dem som inte har någon tidigare erfarenhet av att vara leverantörer till Arbetsförmedlingen. Det är kostnadsfritt att ansluta sig till systemet.

Hur går det till?

DIS är en enkel process i två steg. Man börjar med att ansöka om att bli godkänd som leverantör till Arbetsförmedlingen. I nästa steg blir den godkända leverantören tillfrågad om att lämna anbud till de aktuella upphandlingarna som de är kvalificerade för. Den som vinner anbudsansökan skriver sedan kontrakt med Arbetsförmedlingen.

Urvalsgrunder

Urvalsgrunder kan vara det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet eller det mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Exempel på ytterligare urvalsgrunder är kvalitetsutvärdering, genomförandebeskrivning samt kompetens och erfarenhet hos leverantörens personal.

Lämna anbud

Vi behandlar alla lika oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller deltar i en upphandling för första gången. Du deltar i våra upphandlingar via upphandlingsverktyget Tendsign.

Tendsign

Frågor via Tendsign

Alla upphandlingar i DIS sker digitalt. Har ni frågor går det bra att ställa dem i upphandlingsverktyget Tendsign.