Formulär för anslutning till B2B

Som leverantör av arbetsförmedlingstjänster kan du ansluta till en automatiserad lösning vid uttag av ekonomiska underlag. Det ger en bättre och säkrare integration mellan dig som leverantör och oss på Arbetsförmedlingen.

Alla leverantörer som har ett avtal med Arbetsförmedlingen kan välja en automatiserad lösning vid uttag av ekonomiska underlag eller en manuell lösning via webbstödet (KA-Webb).

För att förenkla och samtidigt uppnå en säkrare integration mellan Arbetsförmedlingens system och leverantörernas system har vi tagit fram en så kallad Business to Business (B2B)-lösning. Det innebär att både inköpsordrar och svefakturor skickas automatiskt från webbstödet KA Webb via Arbetsförmedlingens integrationsplattform till leverantörens system.

Integrationslösningen

Tack vare integrationslösningen kan producent och konsument hantera meddelanden. Varje meddelande paketeras i ett så kallat tekniskt kuvert som hämtas eller lämnas via API som Arbetsförmedlingen designar.

Varje ”tekniskt kuvert” har en adressat: organisationsnummer, unikt certifikat som Arbetsförmedlingen utfärdat, aktuell URL hos mottagaren och en meddelandetyp som informerar om vilken typ av innehåll som finns i meddelandet.

Integrationslösningen Pdf, 101 kB.

 1. Af (KA-systemet) producerar meddelanden av typen inköpsorder och självfaktura (samt kredit) till kö (ActiveMQ).
 2. Integrationsplattformen (ICC) hanterar meddelandet med certifikat och ”pushar” meddelandet via API till leverantören.
 3. Tjänsteleverantören ansvarar för hämtning, det vill säga konsumenten är ansvarig för egen hantering (egna regelverk) innan inläsning i konsumentens system. Till exempel sorteringsordning av meddelanden.
 4. Varje meddelande innehåller en meddelandetyp (inköpsorder och självfaktura) och en ”timestamp” som möjliggör en korrekt sorteringsordning enligt händelser som producenten avlämnar.

 1. Fyll i formuläret nedan och välj att bli ansluten till integrationslösningen B2B.
 2. Skicka in formuläret.
 3. Vi bokar ett uppstartsmöte med dig och startar anslutningsprocessen.
 4. Vi tar fram en testplan och en tidplan tillsammans med dig som leverantör.
 5. Du som leverantör bygger en integrationspunkt (API) mot Arbetsförmedlingens integrationsplattform.
 6. Både Arbetsförmedlingen och leverantören utför integrationstester.
 7. Innan anslutningen är fullständig bokar vi ett gemensamt beslutsmöte.(År, månad och eventuell kommentar. Exakt startdatum bestäms efter uppstartsmötet.)

(År, månad och eventuell kommentar. Exakt datum bestäms tillsammans med Arbetsförmedlingen.)

Vi behöver registrera dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig. (obligatorisk uppgift)
Vi behöver registrera dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig. (obligatorisk uppgift)

Elektroniska fakturor

Från och med den 1 april 2019 måste alla leverantörer till stat, kommun och landsting skicka elektroniska fakturor på alla köp. Lagen omfattar alla Arbetsförmedlingens inköp som genererar en faktura oavsett belopp.

Hantering av fakturor