Arbetsmarknads- och rekryteringsutbildningar

Arbetsmarknadsutbildningar är yrkesutbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov av kompetens. Många arbetsmarknadsutbildningar har en obligatorisk förberedande del.

Vad

Arbetsmarknadsutbildningar är korta och tydligt inriktade mot ett bristyrke. Längden på utbildningarna är vanligtvis från några veckor upp till ett år. Målet med utbildningarna är att de ska ge deltagarna tillräcklig kompetens för att kunna få en anställning inom utbildningens yrkesområde.

För vem

En anvisning får göras om en person är minst 25 år och är eller riskerar att bli arbetslös samt söker arbete genom Arbetsförmedlingen.

För följande grupper kan undantag från kravet på 25 år göras:

  • unga med funktionsnedsättning
  • unga som deltar i etableringsuppdraget eller etableringsprogrammet
  • övriga ungdomar som har fyllt 18 år och som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Utifrån ovanstående kriterier är det Arbetsförmedlingen som bedömer och fattar beslut om en arbetsmarknadsutbildning är aktuellt för en arbetssökande. Vilka som får gå en arbetsmarknadsutbildning, utöver de som uppfyller ovanstående kriterier, kan variera över tid.

Så här fungerar det

När arbetsgivarnas efterfrågan får styra är chansen större att utbildningen leder till anställning. Därför är Arbetsförmedlingens utbildningsavtal flexibla. Det gör att vi kan lägga till eller ta bort moduler i arbetsmarknadsutbildningarna utifrån behov.

Många arbetsmarknadsutbildningar har en obligatorisk förberedande del, i form av en test och kartläggning. Syftet med den förberedande delen är att ge deltagaren rätt förutsättningar att klara en arbetsmarknadsutbildning. För att arbetssökande ska få information om olika utbildningar och yrken rekommenderar vi att de deltar på ett eller flera studiebesök.

Rekryteringsutbildning

Rekryteringsutbildning är en skräddarsydd utbildningsstart inom ramen för en eller flera arbetsmarknadsutbildningar som redan finns. Det som utmärker en rekryteringsutbildning är att en eller flera arbetsgivare har uttryckt anställningsbehov och har för avsikt att rekrytera deltagare från utbildningen.

Ibland kan arbetsgivare behöva anpassad kompetens för att deltagarna snabbare ska komma ut i arbete. I en rekryteringsutbildning kan det till exempel innebära att man tar bort vissa moduler i ordinarie arbetsmarknadsutbildning eller att man mixar moduler från olika inriktningar eller från andra arbetsmarknadsutbildningar.

De berörda arbetsgivarna ska vara delaktiga i planering av innehållet i utbildningen, i urvalet av deltagare samt vid behov i genomförandet av utbildningen. Arbetsgivaren ska även kunna ta emot deltagare till den arbetsplatsförlagda delen inom utbildningen (APL).