Arbetsintegrerande övningsplatser

Arbetsintegrerande övningsplatser är en arbetsförberedande insats för arbetssökande med stort behov av stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Vad

Syftet med arbetsintegrerande övningsplatser är att ge deltagaren grundläggande kunskaper och insikter om arbetslivets krav i en lugn och trygg arbetsmiljö. Insatsen ges under kontinuerlig och nära handledning i ett socialt företag där deltagaren ska få förutsättningar att hitta en väg till egen försörjning.

För vem

Tjänsten riktar sig till arbetssökande med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga eller som av andra anledningar till exempel ohälsa, har behov av insatsen för att närma sig arbetsmarknaden eller påbörja en utbildning. I gruppen kan även personer med utländsk bakgrund som har svaga kunskaper i svenska språket ingå.

Så här fungerar det

Innan tjänsten startar kan leverantören vid behov erbjuda den arbetssökande ett studiebesök. Därefter väljer deltagaren leverantör. Tjänsten börjar med ett startsamtal mellan leverantören, Arbetsförmedlingen och deltagaren. Samtalet initieras av Arbetsförmedlingen och lägger grunden för deltagarens första gemensamma planering.

Tjänsten bedrivs i perioder upp till sex månader. I normalfallet pågår en anvisning i två sexmånadersperioder men i undantagsfall kan anvisningar i ytterligare två sexmånadersperioder godkännas. Arbetsförmedlingen gör en individuell prövning inför varje anvisning. Under tjänsten görs kontinuerliga uppföljningar tillsammans med deltagaren, leverantören och Arbetsförmedlingen.